AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Dąbek
Język polski, Artykuły

Burza mózgów jako jedna z metod aktywizujących

- n +

Burza mózgów jako jedna z metod aktywizujących

Burzą mózgów, nim trafiła do szkół, posługiwano się jako techniką stymulującą wynalazczość w rozwiązywaniu praktycznych kwestii zarządzania i problemów technicznych. Metodę stosuje się jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, dla pobudzenia sprawności umysłowej uczniów, np.:

- podaj maksymalnie dużo sposobów wykorzystania książki kucharskiej, encyklopedii, komputera, itp.;
- podaj skojarzenia związane ze słowem podanym przez kolegę z ławki szkolnej, np.:

CZYTANIE ---------- nauka, odrabianie zadania domowego, książki, fantastyka

SZKOŁA ---------- zdobywanie wiedzy, czytanie książek, biblioteka, sklepik szkolny

Dla ustalenia zakresu wiedzy dobrze jest rozpoznać sytuację wyjściową: jaką wiedzę na określony temat mają uczniowie. Jest to wygodny dla nauczyciela sposób, który w krótkim czasie pozwoli na zorientowanie się, do jakiej wiedzy uczniów nauczyciel może się odwołać, a co musi uzupełnić i na co zwrócić szczególną uwagę.

W szkole posługujemy się burzą mózgów wtedy, kiedy potrzeba nam do dalszego prowadzenia lekcji wielu pomysłów dotyczących rozwiązania jakiegoś problemu. Tak więc, na lekcjach problemowych, burza mózgów w sposób atrakcyjny dla uczniów pozwoli zebrać hipotezy, z których każda ma jakieś uzasadnienie tkwiące płyciej lub głębiej w umyśle choćby jednego ucznia. Po zgromadzeniu hipotez spożytkujemy je zgodnie z naszym planem lekcji.

Typowy przykład posłużenia się burzą mózgów na lekcji wygląda następująco.

Lekcję zaczyna nauczyciel wykładem albo pogadanką (czasem posługuje się podręcznikiem), które nawiązują do tematu lekcji, przygotowują uczniów do zrozumienia problemu, który mają rozwiązać.
Następnie nauczyciel podaje lub przypomina instrukcję, jak zachowywać się podczas sesji burzy mózgów:
- każdy uczeń ma prawo zgłaszać tyle pomysłów, ile chce; za jednym razem można zgłosić tylko jeden pomysł;
- głosu udziela nauczyciel;
- pomysły nie mogą być przez nikogo oceniane;
- nie notuje się autora pomysłu;
- pomysły mogą być rozwijane, zmieniane i użyte do zgłaszania następnych pomysłów; może to zrobić każdy uczestnik burzy mózgów;
- pomysły mogą być najbardziej śmiałe i niedorzeczne;
- pomysły, żeby później można było z nich korzystać, notowane są na tablicy lub przez wybranego ucznia w zeszycie.

Teraz nauczyciel podaje zagadnienie- problem, którego propozycje rozwiązania mają zgłaszać uczniowie. Oto kilka rzeczywiście użytych przykładów takich problemów rozpoczynających sesję burzy mózgów.
- Co to znaczy być odpowiedzialnym?
- Na czym polega odpowiedzialność w życiu każdego z nas?
- Jakim człowiekiem był Judym?
- Czym jest dla was szczęście?
- Jak wygląda osoba szczęśliwa?
- Co mogłoby uczynić cię szczęśliwym?
- Co może być przyjemnością, a co pracą?
- Co powinien zrobić nauczyciel, żeby uczniowie lubili go?
- Wymyśl jeden sposób na podniesienie wyników nauczania.
- Co można było zrobić, żeby nie doszło do wybuchu powstania styczniowego?

I już można zacząć sesję, która trwa zwykle 5-15 minut. Jej granicę wyznacza albo wyraźny spadek liczby zgłaszanych pomysłów, albo osąd nauczyciela, że wyraźny spadek liczby zgłaszanych pomysłów, albo osąd nauczyciela, że zgromadzone pomysły wystarczą, aby z powodzeniem prowadzić dalej lekcję.

Podczas sesji prowadzący ją nauczyciel nie zachowuje się biernie i nie ogranicza tylko do udzielania głosu, ale musi on, bacząc pilnie, żeby nie zdusić charakterystycznej dla burzy mózgów swobody, stymulować zgłaszanie pomysłów. Kiedy przedwcześnie, nim wykorzystane zostaną wszystkie tropy, gaśnie produkcja rozwiązań, nauczyciel podpowiada nowy trop.

Po zakończeniu sesji i wypisania pomysłów na tablicy trzeba je wykorzystać.


Na przykład grupuje się podobne pomysły odpowiadające tej samej nadrzędnej koncepcji. Tak uporządkowane pomysły staramy się zrozumieć i nazwać koncepcję, na którą się składają. Możemy omawiać sensowność każdej grupy po kolei albo pojedynczych pomysłów.

Wstępną selekcję może przeprowadzić nauczyciel i następnie zajmować się każdym pomysłem, poddając go weryfikacji tak, jak na lekcji poświęconej rozwiązywania problemów. Można obyć się bez selekcji, jeżeli czas pozwoli, a pomysły warte są wglądu.

Wytwory burzy mózgów stwarzają naturalny punkt wyjścia pracy w grupach.


Można wyznaczyć grupom zadanie wybrania spośród nich najlepszego pomysłu i uzasadnienia wyboru. Kilka tak wybranych najlepszych pomysłów jest następnie rozpatrywane przez całą klasę. Konkretnych rozwiązań metodycznych opartych na wykorzystaniu dorobku sesji burzy mózgów może być wiele i na pewno uda się je dostosować do każdej koncepcji lekcji problemowej.

Podsumowując: burza mózgów jest metodą przeznaczoną do samodzielnego i szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

Burzę mózgów stosuje się bardzo łatwo, a jej przygotowanie nie wymaga długiego czasu. Uczniowie lubią sesje, a potem są szczerze zainteresowani oceną tego, co wymyślili, i chętnie pracują w dalszej części lekcji, już po sesji burzy mózgów.
Najczęściej popełnianym błędem przy stosowaniu burzy mózgów jest wadliwa formuła zagadnienia- problemu.

Celem powyżej przedstawionej metody jest:
- włączenie wszystkich uczniów do pracy,
- szybkie zgromadzenie dużej liczby pomysłów lub faktów,
- przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej,
- nauka zwięzłego, precyzyjnego wyrażania myśli,
- sprawdzenie posiadanej wiedzy.
 

Opracowanie: Ewa Dąbek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9606


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2