AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Miecznikowska
Fizyka, Sprawdziany i testy

"Sprawdzian - Budowa materii"

- n +

Sprawdzian - własności materii

Imię i nazwisko........................................
Klasa........................................

Zadanie 1
Aby gaz można było uznać za doskonały, jego cząstki powinny:
a) nie mieć masy i być punktami
b)być punktami i nie przyciągać się
c) mieć pewną objętość, ale nie mieć masy
d) mieć prędkość niezależną od temperatury

Zadanie 2
Dwa identyczne naczynia zawierają te same masy wodoru, ale w pierwszym naczyniu średnia energia kinetyczna jest dwa razy większa niż w drugim. Wynika z tego że ciśnienie w naczyniu pierwszym porównane z ciśnieniem w naczyniu drugim jest:
a) 4 razy większe
b) 2 razy większe
c) takie samo
d) 2 razy mniejsze

Zadanie 3
Ciśnienie gazu zamkniętego w naczyniu zależy od:
a) ogólnej liczby cząstek
b) prędkości cząstek
c) liczby cząstek zawartej w jednostce objętości i ich średniej energii kinetycznej
d) masy cząstek i ich prędkości średniej

Zadanie 4
w szklance znajduje się osłodzona woda, a na jej powierzchni warstwa esencji herbacianej. Gęstość esencji jest mniejsza od gęstości wody. Samorzutne mieszanie obu cieczy nastąpi dzięki:
a) osmozie
b) dyfuzji
c) napięciu powierzchniowemu
d) grawitacji

Zadanie 5
Ciecz tworzy menisk wklęsły gdy:
a) zwilża ścianki naczynia
b)nie zwilża ścianek naczynia
c) siły spójności są większe od sił przylegania
d) nie działają siły grawitacji

Zadanie 6
Szybkość dyfuzji w cieczy zależy od:
a) temperatury
b) ciśnienia
c) objętości
d) ciężaru

Zadanie 7
Zjawisko lepkości cieczy:
a) jest przejawem sił elektromagnetycznych pomiędzy cząsteczkami cieczy
b) siły lepkości nie zależą od rodzaju cieczy a tylko od jej temperatury
c) jest głównym źródłem sił oporu w cieczach
d) odpowiada za tworzenie się menisku wypukłego

Zadanie 8
W trakcie rozpuszczania mydła w wodzie napięcie powierzchniowe:
a) maleje
b) wzrasta
c) nie zmienia się
d) jest to zależne od gęstości roztworu

Zadanie 9
Cechą charakterystyczną w budowie wewnętrznej ciał stałych jest:
a) regularna struktura, którą tworzą cząstki
b) istnienie swobodnych elektronów
c) tworzenie trwałych kształtów
d) sprężystość postaci

Zadanie 10
Własności sprężyste ciał stałych nie są zależne od:
a) temperatury ciała
b) kształtu ciała
c) ciężaru ciała
d) gęstości ciała

Zadanie 11
Opór elektryczny przewodnika nie zależy od:
a) napięcia i natężenia płynącego w nim prądu
b) jego pola przekroju poprzecznego
c) materiału z jakiego został wykonany
d) temperatury

Zadanie 12
Materiały półprzewodnikowe pomimo znacznego oporu elektrycznego stosuje się w technice ponieważ:
a) są tanie i łatwo dostępne
b) są bardzo trwałe
c) pozwalają na miniaturyzację urządzeń
d) ich opór nie jest zależny od temperatury, co pozwala na stosowanie w skrajnie różnych warunkach

Zadanie 13
O własnościach magnetycznych ciał decydują głównie:
a) wypadkowe momenty magnetyczne elektronów
b) temperatura ciał
c) masa i gęstość
d) sprężystość ciał.

Punktacja: za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
Ocena: dopuszczająca 6 - 7 punktów
  dostateczna 8 - 9 punktów
  dobra 10 - 11 punktów
  bardzo dobra 12 - 13 punktów
 

Opracowanie: Alicja Miecznikowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 25575


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.59Ilość głosów: 41