Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Dorota Wieczorek
Język angielski, Program nauczania

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

- n +

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA

I. Ogólna charakterystyka programu

Podstawowym miernikiem zdolności i pracowitości ucznia jest ocena wystawiona przez nauczyciela. Ocena, której wysokość zazwyczaj nie przynosi uczniowi żadnych korzyści intelektualnych z wyjątkiem samozadowolenia i radości rodziców. Uczniowie utalentowani i pracowici, a więc zdolni do szybszego opanowania całorocznego lub półrocznego materiału danej klasy w krótszym czasie, marnotrawią swoje zdolności i czas. W tej sytuacji zdolny uczeń musi "czekać" na kolegów.

Oprócz uczniów posiadających wybitne uzdolnienia są uczniowie bardzo dobrzy lub dobrzy chcący rozwijać swoje zainteresowania w danym przedmiocie.

Taką możliwość rozwijania uzdolnień językowych stwarza kółko językowe. Głównym celem koła języka angielskiego jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do udziału w konkursach językowych, a także do dalszego kształcenia w gimnazjum.

II Cele ogólne
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.
3. Kształtowanie umiejętności stawiania językowych problemów oraz ich rozwiązywania.
4. Rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków.
5. Wyrabianie dokładności, wytrwałości, odpowiedzialności i właściwego stosunku do pracy.
6. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

III Treści programu

1. Wzbudzanie zainteresowań językiem angielskim

- Słuchanie kaset angielskich w wykonaniu "native speakers" .
- Słuchanie popularnych piosenek w języku angielskim, uzupełnianie tekstów, tłumaczenie utworów.
- Oglądanie kaset video w oryginale; bajek, filmów, kreskówek.
- Czytanie czasopism angielskich dostosowanych poziomem do możliwości językowych i poznawczych dzieci szkoły podstawowej.
- Pisanie listów do przyjaciół z Anglii.
- Układanie historyjek, komiksów itp.
- Przedstawianie scenek rodzajowych.
- Gry i zabawy dydaktyczne ćwiczące umiejętności językowe.

2. Poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
- Poznanie regionów GB - Anglii, Szkocji i Walii.
- Poznanie regionów UK - Irlandii Północnej.
- Poznanie kultury, zwyczajów i tradycji UK
- Wykonanie plakatów na temat świąt popularnych w United Kingdom.
- Wykonanie plakatów na temat świąt popularnych w USA.
- Ciekawostki.

3. Wykonanie prac typu "project" .
"Animals" , "Environment" , "My family" , "British holidays" , "American holidays"

4. Utrwalanie wiadomości gramatycznych.
- Utrwalenie wiadomości o czasach present simple i continous,
- Utrwalenie wiadomości o czasach past simple i continous.
- Stopniowanie przymiotników.
- Czasowniki modalne can, could, must

5. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego:
- domu, rodziny,
- szkoły,
- zainteresowań,
- spędzania wolnego czasu,

6. Udział w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych.
- "Dzień Europejski"
- "Halloween party"

7. Udział w konkursach języka angielskiego.
- Ogólnopolski konkurs języka angielskiego "FOX"
- Konkurs języka angielskiego "OXFORD"

VI. Procedury osiągania celów
1. Ćwiczenia praktycznie, wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w celu znalezienia analogii, dokonania uogólnień, wyciągania wniosków.
2. Dyskutowanie problemów językowych, dostrzeganie problemu, praca nad znalezieniem najlepszego sposobu zapamiętania trudności językowych.
3. Wykonanie plakatów, prac typu "project" , dyskutowanie rozwiązań praktycznych tych projektów.
4. Omawianie głównych treści wiedzy językowej przydatnej w praktycznym użyciu języka.
5. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programów do nauki języka angielskiego.

V. Osiągnięcia uczniów.
1. Rozwijanie zainteresowań językowych i poszerzanie wiedzy językowej.
2. Umiejętność analogicznego myślenia i wyciągania wniosków.
3. Dostrzeganie języka angielskiego w życiu codziennym, prasie, mediach.
4. Dostrzeganie możliwości jakie daje znajomość języka obcego.
5. Stosowanie zintegrowanej wiedzy jako podstawy do poznawania nowej.

VI. Uwagi metodyczne na temat realizacji programu.
- Realizacja programu wymaga od realizatora dużego zaangażowania, przygotowania odpowiednich materiałów.
- Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów jest zadbanie o pełen zaufania klimat w grupie, przygotowania ciekawych zajęć, przestrzegania zasad: dobrowolności udziału w zajęciach oraz nie oceniania.
- Podczas zajęć należy odwoływać się zarówno do aktywności grupowej, jak i indywidualnej. Należy zadbać o miłą atmosferę, zachęcając do aktywności i dzielenia się swoimi pomysłami, stworzyć klimat badania i poszukiwania.

VII. Ocena osiągnięć uczniów.
1. Obserwacja uczniów, ocena zachowań, umiejętności współpracy.
2. Motywacja, pochwała, określanie kompetencji.
3. Uznanie osiągnięć wobec grupy.
4. Samoocena uczniów, informacja zwrotna.
5. Pochwała dla uczniów zaangażowanych i wyróżniających się.

VIII. Ewaluacja programu
1. Udział w konkursach języka angielskiego.
2. Udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły.

IX. Materiały nauczania wspomagające osiągnie celów.
1. "Grammar in use" Longman
2. Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szlół podstawowych i gimnazjów - Piotr Krasnowolski
3. Zbiór kaset video- zbiór prywatny.
4. Domino obrazkowo-wyrazowe w języku angielskim.
5. Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie.
6. Kasety z nagraniami "native speakers" .
7. "British and American holidays" - wydawnictwo IDEA (z kasetami)
8. Lektury w języku angielskim dostępne w bibliotece szkolnej.
 

Opracowanie: Mgr Dorota Wieczorek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 30591
 
   Komentarze
 • arek, 2007-12-16

  Super scenariusz wiele ciekawych propozycji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016