AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Piwarska
Awans zawodowy, Program nauczania

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim

- n +

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

Uczennica -..................
Data urodzenia - 01. 03. 1996 r.
Szkoła Podstawowa w................; Klasa II
Adres zamieszkania -.........................

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UCZNIA

Globalne opóźnienie rozwoju umysłowego dziewczynki wskazuje na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Niska sprawność pamięci trwałej, myślenie na materiale liczbowym. Słaba spostrzegawczość. Bardzo słaby poziom znajomości liter i cyfr. Poważne zaburzenia analizy i syntezy słuchowej, zaburzenia grafomotoryczne. Potrafi odwzorowywać znaki literopodobne. Dodaje na konkretach w zakresie 5. Postęp w syntezie sylabowej wyrazów. Liczy po kolei, umie porównać liczby, przedmioty. Wada wzroku. Słabo zainteresowana zadaniami wymagającymi wysiłku umysłowego. Łatwo rozprasza się, wyraźne przejawy nadpobudliwości psychoruchowej.

II. CELE EDUKACYJNE

- Redukowanie objawów nadpobudliwości psychoruchowej,
- Utrwalanie znajomości liter i cyfr (czytania ich i pisania),
- Usprawianie grafomotoryki.
- Rozwijanie pamięci i myślenia na materiale konkretnym,
- Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej,
- Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

III. TREŚCI NAUCZANIA

Uczennica realizuje treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Zaleca się: dostosowanie ilości materiału przeznaczonego do opanowania do możliwości dziecka, wydłużenie czasu pracy, zwiększenie ilości powtórzeń, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, wskazówek. Stosowanie wzmocnień pozytywnych poprzez pochwałę, nagrodę za niewielkie postępy dziewczynki.

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Prowadzenie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową - wprowadzenie Metody Dobrego Startu.
2. Utrwalanie znajomości liter i cyfr Metodą Dobrego Startu oraz elementami systemu percepcyjno- motorycznego Kepharta.
3. Doskonalenie techniki czytania i pisania metodą reedukacji B. Zakrzewskiej.
4. Usprawnianie umiejętności liczenia (dodawania i odejmowania) w oparciu o ćwiczenia E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
5. Stosowanie metody relaksacji wg Jacobsona, muzykoterapia, ćwiczenia wzmacniające uwagę i spostrzegawczość.

V. RODZAJE POMOCY I WSPARCIA

1. Realizacja obowiązku szkolnego w szkole ogólnodostępnej.
2. Treningi relaksacji.
3. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
4. Pod kontrolą poradni okulistycznej i neurologicznej.

VI. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
1. Dobra znajomość liter i cyfr.
2. Opanowanie umiejętności czytania i pisania (wyrazów 1, 2, 3 sylabowych).
3. Podniesienie kompetencji matematycznych (szczególnie umiejętności dodawania, odejmowania w zakresie 20).
4. Poprawa sprawności grafomotorycznej.
5. Wzmocnienie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i obserwacji.
6. Większa sprawność pamięci trwałej.

VII. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Ocena na etapie nauczania zintegrowanego ma szczególne zadanie: nie tylko
określa poziom osiągnięć ucznia, ale motywuje go do dalszej nauki na kolejnych
etapach kształcenia.

Przy ocenianiu ucznia będą uwzględniane następujące czynniki:
- wysiłek włożony w wykonanie zadania,
- udział w zajęciach, aktywność, zainteresowanie tematyką,
- stopień przygotowania do zajęć, odrabianie prac domowych,
- poziom umiejętności,

Ocena opisowa zachowania i postępów ucznia dokonywana jest w płaszczyźnie indywidualnej - co dziecko osiągnęło w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych.
Lp.  Data  Ocena postępów (opisowa)
   

 
   


 
VIII. EWALUACJA PROGRAMU

Według literatury przedmiotu, ewaluacja jest to proces, zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu założone cele edukacyjne są rzeczywiście realizowane. Przedmiotem ewaluacji programu edukacyjno-terapeutycznego będą wyniki końcowe jakie osiągnie uczeń pod koniec klasy drugiej, w odniesieniu do wstępnej diagnozy rozwoju ucznia, dokonanej na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz obserwacji nauczyciela.

Rejestr zmian i postępów dziecka:
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Ocena skuteczności podjętych działań priorytetowych:

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

IX. Zatwierdzenie programu

Program edukacyjno-terapeutyczny z zakresu edukacji w kształceniu zintegrowanym został przyjęty przez radę pedagogiczną do realizacji w dniu.......
i wpisany do rejestru szkolnych programów nr.........

Podpis dyrektora szkoły...............................................

Z programem edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla uczennicy.............. zapoznali się rodzice dziecka, w dniu.....................

Podpis rodziców..............................................
 

Opracowanie: mgr Jolanta Piwarska - nauczyciel nauczania zintegrowanego

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 46332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 5

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.