AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Pawlik
Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Scenariusz pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników

- n +

W bibliotece - scenariusz pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników

CEL GŁÓWNY: Przygotowanie uczniów do roli samodzielnych czytelników biblioteki szkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- zna bibliotekę i zasady korzystania z niej;
- rozumie pojęcia: biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia, karta książki, karta czytelnika;
- zna zasady poszanowania książek;
- odróżnia książkę z biblioteki szkolnej od innych książek, zwracając uwagę na oznaczenia;
- dokonuje wyboru książek do czytania;
- rozumie różnicę pomiędzy biblioteką a księgarnią;
- potrafi zachować się w bibliotece;

METODY:
- pogadanka, rozmowa z dziećmi, instruktaż;
- obserwacja, pokaz;
- praktycznego działania,
- burza mózgów;

FORMY: zespołowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dyplomy pasowania na czytelnika, zakładki (wykonane przez trzecioklasistów), regulamin biblioteki, tabliczka informująca o godz. otwarcia biblioteki, karty czytelników, karta książki, wystawki książek, wiersz J. Huszcza pt. "Prośba książki", kartoniki z prośbami książki, zagadka

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie
dzieci w bibliotece
Rozwiązanie zagadki:
"Dziesięć liter ma to słowo,
a na końcu jest w nim teka.
Książka tam na Ciebie czeka"

2. Pogadanka

- Co znajduje się w bibliotece?
- Kiedy można odwiedzać bibliotekę? (odczytanie godzin otwarcia)
- Gdzie jeszcze spotykacie tak dużo książek?
- Czym różni się biblioteka od księgarni?

3. Zapoznanie z biblioteką
Oprowadzenie uczniów po bibliotece, czytanie nazw poszczególnych działów, zwrócenie uwagi na alfabetyczne ułożenie książek na półkach. Przejście do czytelni. Rozmowa na temat różnic między wypożyczalnią i czytelnią.

(Wypożyczalnia - pomieszczenie biblioteki, w którym wypożycza się książki.
Czytelnia- pomieszczenie biblioteki, w którym można czytać książki i czasopisma oraz korzystać ze zbiorów, ale tylko na miejscu.)

4. Regulamin biblioteki szkolnej

Zapoznanie uczniów z regulaminem, omówienie poszczególnych punktów.

5. Jak dbać o książki?

Przygotowanie dwóch wystawek. Pierwsza to zbiór nowych, kolorowych książek, a
druga to książki zniszczone, bez kartek. Dzieci oglądają wystawki i wskazują różnice między nimi. Bibliotekarz pokazuje szczególnie dokładnie książki zniszczone.

- Posłuchajcie, co powiedziała pewna książka (nauczyciel czyta wiersz J. Huszcza pt. "Skarga książki")

Jestem książką z dużej szafy,
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
Więc mnie ciągle ktoś pożycza,
Lecz nie cieszy mnie ta sława.

Papier miałam bielusieńki,
Ślady na nim Florka ręki!

Pozaginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi!

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,
Ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,
Dłużej żyć tak nie potrafię!
Nie będziecie mnie szanować,
To się na klucz zamknę w szafie!

- Dlaczego książka była smutna?
Rozmowa z dziećmi na temat poszanowania książek. Uczniowie wymieniają zasady właściwego obchodzenia się z książką, podają swoje propozycje odpowiedzi na pytanie:
O CO MOGŁABY NAS PROSIĆ KSIĄŻKA? - nauczyciel zapisuje wszystkie odpowiedzi ( burza mózgów). Uporządkowanie i weryfikacja wypowiedzi dzieci - przypięcie do tablicy kolorowych kartoników z prośbami książki.

PROŚBA KSIĄŻKI
- Myj ręce przed czytaniem.
- Obłóż mnie.
- Nie zaginaj rogów kartek.
- Używaj zakładek.
- Nie wyrywaj moich kartek.
- Nie śliń palców przy odwracaniu kartek.
- Nie pisz i nie rysuj po książce.
- Nie zwijaj mnie w rulon.
- Nie czytaj przy słabym świetle.
- Przy czytaniu zachowaj właściwą postawę.

6. Pasowanie na czytelnika

- Uroczyste ślubowanie. Dzieci razem powtarzają za bibliotekarzem:

My, uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy.
I wskazówek, i rad książek będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!
Przyrzekamy!

(Nauczyciel pasuje uczniów na czytelników, wręcza akty pasowania oraz zakładki do książek wykonane przez trzecioklasistów.)

7.Wypożyczanie książek
Uczniowie pod kierunkiem bibliotekarza wybierają sobie książkę do wypożyczenia. Dzieci dostrzegają, że książki z biblioteki zawierają numer, pieczątkę i kartę. Omówienie i pokaz karty książki. Wypożyczanie książek - pokaz kart czytelnika.

8. Podsumowanie zajęć i pożegnanie
Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki. Wybrany uczeń odczytuje "skrócony regulamin":
Szanuj książki z biblioteki
Czy lato, czy zima.
Dwa tygodnie każdą książkę
W domu możesz trzymać!


 

Opracowanie: Joanna Pawlik

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5764


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1