AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Wośkowska
Język polski, Konkursy

Przysłowie prawdę ci powie

- n +

Przysłowie prawdę ci powie

Turniej organizowany jest przez Małgorzatę Wośkowską i Agnieszkę Kostkowską.

Przy opracowaniu zadań uwzględniono zainteresowania uczniów oraz program klas IV -V szkoły podstawowej.

Konkurs w całości opiera się na znajomości przysłów i powiedzeń.

Adresaci konkursu: uczniowie klas V

Miejsce konkursu:
sala polonistyczna

Czas -45 minut

Materiały:

- regulamin konkursu;
- zadania konkursowe;
- karty odpowiedzi;

Przebieg konkursu:

1. Przedstawienie uczestników i prezentacja klas. Każda klasa wystawia dwa zespoły.
2. Odczytanie regulaminu i objaśnienie poszczególnych jego punktów.
3.Część właściwa turnieju.

Cele:

1.Rozbudzenie zainteresowania językiem polskim.
2.Kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.
3.Integracja klas i kształcenie umiejętności gry zespołowej.

Metody:

- praktyczna - zadania do wykonania;
- problemowo -aktywizująca;

Zasady uczestnictwa w turnieju:

1. Turniej adresowany jest do uczniów klas V.
2. Każda klasa typuje dwa pięcioosobowe zespoły: grupę teoretyczną i plastyczną.
3.Turniej składa się z dwóch rund.
4. Grę rozpoczynają liderzy obu klas.

Bibliografia:

1. Jabłoński, Tematy lekcji, testy, krzyżówki, Płock 1997
2. Kajetanowicz K., Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne, Gdańsk 1998
3. Racinowski D. M., Krzyżówki i łamigłówkidla klas IV - VII, Płock 1998
4. Wiśniewska G, Uczyć polskiego, bawiąc i wychowując, Kielce 1998

Materiały pomocnicze:

Zadanie dla grupy plastycznej.

Lider grupy losuje kartkę z przysłowiem. Zadanie polega na dosłownym narysowaniu wylosowanego przysłowia. Przeciwna grupa powinna odgadnąć znaczenie i wyjaśnić jego sens.

Za ciekawe przedstawienie przysłowia można otrzymać 5 pkt.

Siedzieć z założonymi rękami.
Mieć cały dom na głowie.
Tkwić w czymś po uszy.
Wyjąć coś komuś z ust.

RUNDA I

Zadanie I

W podanym teście wskaż prawidłową odpowiedź.Za każdą poprawną odpowiedź -1pkt.
(każda grupa otrzymuje osobny egzemplarz)

1.Gdzie nie należy kłaść palca?
a. pod topór
b. między drzwi
c. do ust

2.Kto nie błądzi?
a. ten, kto zna drogę
b. kto w domu siedzi
c. kto pyta

3.Komu zawsze wiatr w oczy wieje?
a. biednemu
b. głodnemu
c. jadącemu

4 Kto bez butów chodzi?
a. bosy
b. szewc
c. zapominalski

5.Co góry przenosi?
a. dźwig
b. nadzieja
c. wiara

6.Która krowa dużo mleka daje?
a. która jest leniwa
b. która jest głodna
c. która dużo ryczy

7. Co w oczy kole?
a. prawda
b. rzęsa
c. piasek

8.Jak długo dzban wodę nosi?
a. póki się nie rozbije
b. póki mu się uch nie urwie

9.Gdzie można trafić z deszczu pod rynnę?
a. pod parasol
b. pod rynnę
c. do domu

10.Kiedy Polak jest mądry?
a. po szkodzie
b. zawsze
d. po jedzeniu

11.Co przeszkadza złej tanecznicy?
a. zła muzyka
b. ciasne buty
c. rąbek u spódnicy

12.Co jeździ na pstrym koniu?
a. łaska pańska
b. kłamstwo
c. diabeł

13.Co kołem się toczy?
a. czas
b. fortuna
c. ruletka

14.Czego chwyta się tonący?
a. koła ratunkowego
b. linki
c. brzytwy

15.Kto głupiemu zawsze ustępuje?
a. mądry
b. piękny
c. zaradny

16.Z jakiej chmury mały deszcz?
a. z wielkiej
b. z malej
c. z wiosennej

17.Jaka woda brzegi rwie?
a. hałaśliwa
b. cicha
c. bystra

18.Na kim czapka gore?
a. na strażaku
b. na podpalaczu
c. na złodzieju

19.Kiedy myszy tańcują?
a. kiedy kota nie czują
b. kiedy kot śpi
c. kiedy kot jest chory

20.Na co trafia kosa?
a. na brzytwę
b. na kamień
c. na drzewo

Zadanie II

Dokończ zdania.Za każdą prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują 1pkt.(każda grupa otrzymuje materiały xero).

1. Lepszy wróbel w garści, niż........................................
.........................................................................................
2. Kto się na gorącym sparzył, ten...................................
.........................................................................................
3. Kto pyta, .....................................................................
.........................................................................................
4. Jak Kuba Bogu, tak.....................................................
..........................................................................................
5. Kto rano wstaje, temu..................................................
..........................................................................................
6. Jak sobie pościelisz, tak...............................................
..........................................................................................
7. Indyk myślał o niedzieli, a............................................
..........................................................................................
8. Gdzie kucharek sześć, tam...........................................
..........................................................................................
9. Im dalej w las, tym......................................................
..........................................................................................
10. Gdzie diabeł nie może, tam.....................................
..........................................................................................
11. Czego Jaś się nie nauczy, tego..................................
..........................................................................................
12. Kto pod kim dołki kopie,.........................................
........................................................................................
13. Gdzie się dwóch bije, tam.........................................
..........................................................................................
14. Gdzie drwa rąbią, tam...............................................
.........................................................................................

Zadanie III

Uzupełnij podane zdania. Brakujące wyrazy wpisz do logogryfu z hasłem. Można uzyskać 11pkt.

1.Każda........................ swój ogonek chwali.
2.Co ma.......................... do wiatraka.
3................................. i główka to szkolna wymówka.
4.Zamienił...................... siekierkę na kijek.
5.Ściany mają......................
6.Niedaleko pada....................... od jabłoni.
7.Pńskie................. konia tuczy.
8.Prawda, jak.......................... na wierzch wypływa.
9.Stara................................ nie rdzewieje.
10.Boi się, jak........................... świeconej wody.

Zadanie IV

Grupy dostają dwie kary pracy z poleceniem pocięcia przysłów na części w zaznaczonych kreską ukośną miejscach. Po wykonaniu tego zadania grupy wymieniają się przysłowiami. Teraz zadanie polega na prawidłowym ich ułożeniu. Za każde poprawnie ułożone przysłowie uczniowie otrzymują 1pkt.
(karty z przysłowiami załącznik nr).

RUNDA II

Zadanie V

Liderzy poszczególnych grup losują kartki, na których są zapisane rzeczowniki: ręka, noga, serce, oko, ucho głowa, łokcie. Zadanie polega na zgromadzeniu jak największej ilości przysłów odnoszących się
do wylosowanego rzeczownika.
Każde przysłowie -1pkt.

Zadanie VI

Zabawa w przysłowia - zgadywanki.

Poszczególni uczniowie inscenizują przygotowane wcześniej przysłowie. Zadaniem drugiej drużyny jest odgadnąć je.Za prawidłowe odgadnięcie 2pkt. Drużyna może uzyskać dodatkowo punkt za ciekawą prezentację przysłowia.

Zadanie VII

Grupy dostają zestaw frazeologizmów i przysłów Zadanie polega na poprawnym połączeniu zwrotów z kolumny pierwszej ze zwrotami z grupy drugiej. Za każde poprawne połączenie -1pkt.

Zadanie VII


Uczniowie otrzymują kartę z siedmioma rebusami Zadanie polega na właściwym rozwiązaniu ich. Każde poprawne rozwiązanie -2pkt.

Na zakończenie turnieju grupa plastyczna prezentuje swoje prace. Zadaniem przeciwników jest odgadnąć znaczenie narysowanego przysłowia.
Zawodnicy mogą uzyskać 5pkt.

Jury może przyznać dodatkowe punkty za doping.

 

Opracowanie: mgr Małgorzata Wośkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5100


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2