Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Szymczak
Zajęcia zintegrowane, Różne

Program indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

- n +

Program indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

Cele programu:
- wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
- integracja z zespołem klasowym,
- ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania i pisania poprzez rozwijanie spostrzegawczości, usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi,
- podnoszenie graficznego poziomu pisma i poziomu pisania,
- kształtowania umiejętności samokontroli i obiektywnej samooceny,
- rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków w opanowaniu materiału szkolnego,
- aktywne włączanie do współpracy rodziców, wskazanie im metod, form pracy z dzieckiem w domu,
- stała współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Swarzędzu.

Osiągnięcia:
Uzyskanie przez dziecko niepełnosprawne intelektualnie:
- akceptacji i codziennej pomocy rówieśników w uczestniczeniu w życiu klasowym i szkolnym,
- zdobyciu minimum wiedzy i umiejętności w zakresie wszystkich aktywności objętych podstawą programową nauczania zintegrowanego,
- włączenie matki do terapii poprzez aktywne ćwiczenia z dzieckiem w domu.

Czas trwania: cały rok szkolny

Metody:
- praca indywidualna

Zasady realizacji programu z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie:

- uczeń uczestniczy we wszystkich zajęciach z zespołem klasowym
- korzysta z takich samych podręczników, ale z klasy pierwszej
- uczestnicząc w toku lekcji uczeń jest zaangażowany do wypowiadania się na tematy związane ze znajomością zjawisk, sytuacji związanych z życiem codziennym wynikających z bezpośredniej obserwacji
- wykorzystuje się jego wiedzę praktyczną
- otrzymuje pomoc indywidualną od nauczyciela w miarę możliwości, gdy cały zespół klasowy pracuje samodzielnie
- uczeń uczestniczy w pracach grupy według zasady "pracuję tylko z tymi,
których lubię" (np. w zajęciach artystycznych)
- uczeń jest wykorzystywany jako asystent nauczyciela
- ma prawo według własnego uznania, w pierwszej kolejności prezentować swoje prace np. plastyczne
- wobec ucznia stosuje się natychmiastowe, pozytywne wzmocnienia w formie głośnej pochwały przed klasą, wpisu pochwały do zeszytu skierowanej do rodzica
- karty pracy, kartkówki sprawdziany są przygotowywane adekwatnie do możliwości ucznia uwzględniają wcześniejsze osiągnięcia i kształtowane umiejętności

PROGRAM INDYWIDUALNEJ PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

1. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym:

a) integracja z zespołem klasowym
b) wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych
c) poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji
d) doskonalenie wymowy
e) wzbogacanie słownika dziecka
f) niwelowanie mimowolnego odtwarzania zasłyszanych wypowiedzi

2. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania:

a) w toku obserwacji rzeczywistości
b) poprzez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów
c) poprzez wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważania zmian w otoczeniu
d) poprzez gry i zabawy dydaktyczne

3. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez:

a) ćwiczenia wrażliwości słuchowej
b) ćwiczenia słuchu fonematycznego
c) analizę i syntezę słuchową
d) powtarzanie rytmu (wystukiwanie, sylabizowanie)

4. Ćwiczenia pamięci - dotykowej, ruchowej, słownej i innej oraz koncentracji uwagi.

5. Wspomaganie czytania i pisania poprzez:

a) usprawnienie analizatora wzrokowego i słuchowego
b) rozwijanie orientacji przestrzennej
c) rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
d) rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
e) rozwijanie lateralizacji
f) poznanie małych i wielkich liter pisanych i drukowanych
g) pisanie i czytanie liter, sylab, wyrazów, prostych zdań

6. Elementarne umiejętności matematyczne:

a) porównywanie
b) odwzorowywanie
c) porządkowanie zbiorów przedmiotów
d) dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 20, 30 na konkretach
e) posługiwanie się pieniędzmi
f) mierzenie długości, czasu z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych

7. Poznawanie najbliższego otoczenia

8. Kształcenie artystyczne poprzez:

a) słuchanie i śpiewanie piosenek
b) działalność plastyczną i techniczną
c) zajęcia muzyczno - ruchowe

9. Ćwiczenia służące do opanowania własnych emocji poprzez ich poznanie.

10. Udział w zajęciach programu profilaktyczno - wychowawczego "Spójrz inaczej".
 

Opracowanie: mgr Małgorzata Szymczak
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
im. Stanisława Staszica

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5568
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016