AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Natalia Młynarczyk
Przyroda, Konspekty

Formy ochrony przyrody - metoda projektu

- n +

Metoda projektu - "Formy ochrony przyrody" w kl. V

I. Wprowadzenie:

Chroniąc przyrodę Polski chronimy nie tylko własne dziedzictwo narodowe, lecz także cząstkę dziedzictwa naturalnego Europy.

Ochrona przyrody nie oznacza przyrody w ogóle, uogólnionej, abstrakcyjnej, ale ochrony konkretnych jej przedmiotów i zjawisk przed określonymi zagrożeniami.
Obecnie w Polsce stosowane są prawne formy ochrony przyrody:

- ochrona obszarowa:

a) parki narodowe
b) rezerwaty przyrody
c) obszary chronionego krajobrazu

- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

- ochrona indywidualna:


a) pomniki przyrody
b) użytki ekologiczne
c) zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Wszystkie formy ochrony przyrody służą zachowaniu różnorodności biologicznej. Przedmiotem ochrony są też obiekty przyrody nieożywionej: odsłonięcia warstw skalnych, miejsca nagromadzenia skamieniałości, formy tektoniczne i wulkaniczne, głazy narzutowe, jaskinie, źródła.

II. Treści programowe:

- złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania
- przykłady różnorodności roślin i zwierząt
- wpływ człowieka na środowisko

III. Cele projektu:

A. Ogólny:
- podniesienie i rozwijanie świadomości sozologicznej wśród uczniów
- budzenie wrażliwości na piękno przyrody
- kształtowanie postawy badacza
- rozwijanie samodzielności myślenia i prawidłowego wnioskowania

B. Cele szczegółowe: uczeń
- wymienia formy ochrony przyrody w Polsce
- rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt
- zna pojęcie pomnik przyrody
- jest przekonany o konieczności ochrony obiektów ciekawych
- uzasadnia celowość tworzenia form ochrony
- wyróżnia charakterystyczne cechy poszczególnych form ochrony przyrody
- nazywa obiekty chronione w najbliższej okolicy
- gromadzi, opracowuje i integruje wiedzę n/t form ochrony z różnych dziedzin
- posługuje się technologią informacyjną
- planuje, organizuje i ocenia własną naukę
- potrafi wykonać przydzielone zadania
- potrafi wystąpić publicznie i prezentować swoją pracę

IV. Metoda: projekt
- poznawcza
- poszukująca
- praktyczna
- praca w grupie

V. Realizacja projektu - etapy postępowania:

Uczniowie zostają podzieleni na 5grup, każda grupa otrzymuje zadanie do samodzielnej realizacji, a n-l pełni rolę konsultanta.

* Grupa I - Ochrona przyrody nieożywionej (wulkany w Polsce, jaskinie, głazy narzutowe w woj. zachodniopomorskim)
* Grupa II - Parki Narodowe - ogólnie, zaś szczegółowo o parkach w naszym regionie
* Grupa III - Rezerwaty przyrody (leśne, florystyczne, faunistyczne)
* Grupa IV - Pomniki przyrody
* Grupa V - Parki krajobrazowe w naszym województwie

VI. Poziom wiadomości:

* Grupa I:
- wyjaśnienie pojęcia przyroda nieożywiona
- przedstawienie ilościowej liczby rezerwatów przyrody nieożywionej (67), 2 tys. pomników przyrody - głazy narzutowe skałki, jaskinie
- wulkany na ziemiach Polski, w jakim regionie Polski (Dolny Śląsk, Wyż. Krakowska), jaką mają postać obecnie
- jaskinie, jak powstały, skąd o tym wiemy? Miejsce ich występowania (Ojcowski PN, Grota Łokietka, Jaskinia Ciemna)
- model jaskini (stalagmity, stalaktyty, stalagnaty)

* Grupa II:
- wyjaśnienie pojęcia park narodowy
- liczba parków, symbole (logo)
- parki w naszym województwie, osobliwości tych parków
- szczególnie cenne gat. chronione dla danego parku
- wykresy dot. najważniejszych informacji o parkach

* Grupa III:
- wyjaśnienie pojęcia rezerwatu przyrody
- podział rezerwatów
- liczba, rodzaje rezerwatów w Polsce (wyszczególnić nasze woj.)
- wyjaśnić pojecie fauna, flora
- działalność człowieka w rezerwatach

* Grupa IV:
- wyjaśnienie pojęcia pomnik przyrody
- przedstawienie graficzne liczby pomników przyrody
- oznakowania pomników
- omówienie najbardziej znanych pomników przyrody

* Grupa V:
- wyjaśnia pojęcie parki krajobrazowe
- podaje funkcję parków krajobrazowych
- przedstawia parki krajobrazowe w naszym województwie

VII. Praca nad projektem.

Projekt ma charakter badawczy. Uczniowie mają określony czas na opracowanie projektu (2 miesiące). Gromadzą materiały dotyczące ich zagadnień. Raz w tygodniu konsultują się z nauczycielem, przegląda on materiały, podpowiada co należy jeszcze zgromadzić, gdzie tego szukać.
Uczniowie wybierają różne formy opracowań i prezentacji swojego projektu: rysunki, plakaty, mapki, modele, wykresy, scenki.

VIII. Prezentacja wyników pracy.

Prezentacja odbywa się na dwóch godzinach lekcyjnych i każda grupa ma określony czas trwania pokazu. W wybrany przez siebie sposób grupa prezentuje swoją pracę. Uczestnikami prezentacji są pozostali uczniowie oraz zaproszeni goście (dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice), którzy są jednocześnie komisją oceniającą.

IX. Ocena projektu.

Po zakończeniu prezentacji komisja podsumowuje wyniki pracy i wybiera zwycięską grupę. Nauczyciel prowadzący dołącza swoją ocenę poszerzoną o ocenę na każdym etapie wykonywanych prac.

X. Literatura:
1. Podręcznik do przyrody dla kl. IV - VI
2. R. Olczak - "Przyroda Polski pod ochroną"
3. R. Olczak - "Ochrona przyrody w Polsce"
4. R. Marcinek - "Parki Narodowe"
5. Strony internetowe
6. Czasopisma przyrodnicze
 

Opracowanie: mgr Natalia Młynarczyk
nauczycielka przyrody
Szkoła Podstawowa nr 5
W Stargardzie Szczecińskim

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6014


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.