AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Zuzanna Czupryna
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Konspekt zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem komputera - "Sezamie otwórz się"

- n +

Sezam popularnie zwany skarbcem lub skarbnicą, to miejsce przechowywania bogactw.

Aby się do niego dostać, trzeba znać zaklęte hasło, po wypowiedzeniu którego czarodziejskie drzwi otwierają się. Sezam kryje w sobie wiele tajemnic i niespodzianek. Ten, kto do niego się dostanie, może czerpać z jego bogactw i cudów, zachwycać się ich różnorodnością.

Komputer podobnie jak sezam jest studnią bogactw, kopalnią wiedzy i doświadczeń, krynicą mądrości. Urządzenie to może stworzyć cudowne rzeczy i wprawić w zdumienie, gdyż jego możliwości są nieograniczone. Jedno czarodziejskie "kliknięcie" myszką otwiera okno tej skarbnicy wiedzy, pozwala czerpać z jej bogactw:
 • w zakresie edukacji polonistycznej służy bogaceniu słownictwa, utrwalaniu materiału gramatyczno - ortograficznego, kształceniu umiejętności czytania i pisania;
 • w zakresie edukacji matematycznej rozwija wyobraźnię matematyczną i logiczne myślenie;
 • w zakresie edukacji środowiskowej pogłębia wiedzę z różnych dziedzin;
 • w zakresie edukacji plastycznej pozwala tworzyć różne kompozycje;
 • w zakresie edukacji muzycznej daje możliwość improwizowania, tworzenia i zmieniania melodii.
Ponadto komputer cechuje się nieograniczoną cierpliwością, nie okazuje złego humoru czy niezadowolenia. Wspierając proces dydaktyczny, wskazuje także na trudności, daje dodatkowe wyjaśnienia.

Jeżeli nauczyciel nauczania początkowego pragnie organizować sytuacje dydaktyczno - wychowawcze w taki sposób, aby podnosiły motywację do wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijały potrzebę nawyku pogłębiania wiedzy, kształtowały umiejętność komunikowania się w grupie oraz wspólnego rozwiązywania problemów, aby rozwijały twórczą aktywność, łączyły przyjemne z pożytecznym, zabawę z nauką, to w chwili obecnej ważne jest, by pozwolił uczniom już od najmłodszych lat stawiać pierwsze kroki w świecie informatyki.

Słuszne jest stwierdzenie Krystyny Mundent: "(...) iż właśnie nauczyciele powinni zauważyć, że jest to już nasza teraźniejszość, i że trwając w niewiedzy, za rok, miesiąc, dzień dosłownie za chwilę mogą nie znaleźć wspólnej płaszczyzny porozumienia ze swoimi uczniami".

Cieszy mnie fakt, że w nowych Podstawach Programowych uwzględniono w procesie kształcenia edukację informatyczną. Nasi uczniowie dorastając, będą mogli czerpać z nieograniczonych bogactw jakie daje obcowanie z komputerem.


Literatura:
Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1997, Oficyna Wydawnicza "Impuls".
Gookin D., Komputer dla Opornych, Warszawa 1997, Wydawnictwo RM.
Mundent K.,.. .Dla Opornych, Wszystko dla szkoły 1997 nr 11.

     Punktem wyjścia przy planowaniu mojej pacy z komputerem stał się odpowiednio dobrany podręcznik Haliny Dobrowolskiej "Podajmy sobie ręce" zintegrowany z książką "Kształcenie językowe" S. Łukasik i H. Petkiewicz.
Obecna w książce postać dziecięcego bohatera Sobieradzika, który za pośrednictwem wydruków komputerowych wprowadza dzieci w tajniki wiedzy podsunęła mi pomysł na wykorzystanie jego rad i wskazówek. Sobieradzik pomaga mi odkrywać drzemiącą w dzieciach czarodziejską siłę i wykorzystywać ją do czerpania ze źródeł wiedzy, która jest ukryta w komputerze.


"Wprowadzamy Sobieradzika w dobry nastrój"
- propozycja zajęć w kl. III


Temat:    Realizacja ruchem tematów rytmicznych występujących w piosence pt. "Każda chwila bez uśmiechu jest stracona". Opowiadanie, czytanie i układanie przez uczniów historyjek, wierszyków, rymowanek wprowadzających w dobry nastrój. "Patrzę na świat przez różowe okulary" - ilustrowanie obrazów używając odcieni jednego koloru.

Cele operacyjne:
 • Uczeń posługuje się komputerem:
  • potrafi posługiwać się edytorem tekstu oraz graficznym,
  • rozwiązuje zadania za pomocą komputera,
  • zna możliwości komputera i potrafi je wykorzystać dla własnych potrzeb,
  • w sposób celowy korzysta ze zdobyczy techniki.
 • Uczeń jest odpowiedzialny za pracę grupy:
  • podejmuje próby rozwiązywania problemów grupy,
  • planuje pracę,
  • jest życzliwy wobec innych,
  • utożsamia się z inną osobą, nazywa i wyraża emocje,
  • pomaga innym w pracy,
  • uzasadnia swoje zdanie i respektuje zdanie innych,
  • myśli twórczo, radzi sobie z zadaniami otwartymi,
  • dokonuje samooceny swojej pracy.
 • W zakresie edukacji polonistycznej:
  • uczeń wypowiada się w rozwiniętej i uporządkowanej formie na określony temat,
  • czyta ze zrozumieniem tekst,
  • rozumie znaczenie wyrażeń i zwrotów dotyczących wyrazu "humor",
  • potrafi zastosować znane wyrażenia i zwroty stosownie do okoliczności,
  • stosuje zasady ortograficzne (pisownia wyrazów z "h").
 • W zakresie edukacji muzyczno - ruchowej:
  • uczeń realizuje ruchem tematy rytmiczne,
  • reaguje ciałem na zmiany tempa i dynamiki,
  • zna słowa i melodię piosenki,
  • potrafi zaśpiewać piosenkę.
 • W zakresie edukacji plastycznej:
  • uczeń doskonali sprawność manualną,
  • zna i rozumie pojęcia: "walor", "cieniowanie",
  potrafi otrzymywać różne odcienie jednego koloru.
Metody: słowna, pokaz, problemowa, działalność praktyczna.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: kaseta z nagraniem piosenki "Każda chwila bez uśmiechu jest stracona", ilustracja przedstawiająca "Sobieradzika", taśma z nagranym głosem Sobieradzika, tablice styropianowe, 4 komputery, dyskietki, drukarka, papier A4, karty pracy, podręcznik eksperymentalny "Porządek i przygoda", słoneczne okulary, kolorowa bibuła, szkiełka.

Przebieg zajęć:

 • Powitanie.
Dzieci i nauczyciel siedzą w kręgu - mówimy "dzień dobry" przedstawiając mimiką, tonem głosu różne nastroje i stany uczuciowe (radość, smutek, strach, zdziwienie itp.)
 • Rozbudzenie zainteresowania uczniów tematem zajęć.
Pogadanka o tym, kiedy mamy np. dobry, zły humor (dzieci swobodnie wypowiadają się).
 • Zabawa przy muzyce.
Śpiewanie piosenki pt. "Każda chwila bez uśmiechu jest stracona" (piosenka umieszczona jest na kasecie pt. "Piosenki Kulfona i Moniki") z interpretacją ruchową według pomysłu nauczyciela. Na zakończenie wszyscy śmieją się głośno. Po muzycznej zabawie krótka rozmowa z dziećmi na temat: "Do czego w życiu potrzebny jest człowiekowi śmiech i czy w ogóle jest potrzebny? Czy śmiech do czegoś służy? W jakich sytuacjach śmiejemy się?
 • Dokonanie podziału na grupy.
Dzieci w grupach 4 -5 osobowych siadają przy stolikach (wybierają spośród siebie lidera, sekretarza i sprawozdawcę).
 • Podanie uczniom przez nauczyciela problemu do rozwiązania.
Nauczyciel pokazuje uczniom planszę przedstawiającą "Sobieradzika" i włącza nagranie magnetofonowe.

Rozmiar: 42596 bajtów

"Dzień dobry drodzy przyjaciele!
To ja, Wasz Sobieradzik.
Tak Wam zazdroszczę.
Jesteście w szkole. Miło spędzacie czas z kolegami,
a ja siedzę sam w domu i mam kiepski humor.
A wszystko przez tę pogodę!
Nabawiłem się grypy i muszę leżeć w łóżku.
Nie ma nic gorszego!
Czy możecie mi jakoś pomóc?
Proszę uruchomcie Wasze komputery
i pogadajcie ze mną."

 • Praca przy komputerach - uczniowie w grupach opracowują pomysły na przekazanie Sobieradzikowi informacji wprowadzającej go w dobry nastrój (np. forma listu, dedykacji, wierszyka, rymowanki, ilustracji).
Nauczyciel w razie potrzeby dyskretnie pomaga.
 • Uczniowie prezentują efekty swojej pracy (sprawozdawcy odczytują zapisane w edytorze tekstu informacje ) oceniają swoją pracę i wybierają najlepszy tekst.
 • Wydrukowanie najlepszej informacji i wklejenie karty pracy do zeszytu.
 • Gromadzenie słownictwa wokół wyrazu "humor" i zapisywanie przykładów w programie edytor tekstu na komputerach np.
ma poczucie humoru - nie ma poczucia humoru mieć humor - nie mieć humoru być w dobrym humorze - być w złym humorze dopisuje humor - nie dopisuje humor
 • Zabawa ortograficzna utrwalająca pisownię wyrazu "humor" - na komputerach:
grupa I - w pierwszej linijce zapisanych wyrazów (ma poczucie humoru - nie ma poczucia humoru) podkreśla wyraz "humor",
grupa II - w drugiej linijce zapisanych wyrazów (mieć humor - nie mieć humoru) pogrubia wyraz "humor",
grupa III - w kolejnej linijce zapisanych wyrazów (być w dobrym humorze - być w złym humorze) wyraz "humor" zapisuje kursywą,
grupa IV - w ostatniej linijce zgromadzonych wyrazów (dopisuje humor - nie dopisuje
humor) zmienia kolor czcionki wyrazu "humor".
 • Uświadomienie innego znaczenia wyrażeń i zwrotów: znosić czyjeś humory, miewać humory, czarny humor (uczniowie prezentują odpowiednie przykłady) i wykonują zadanie w edytorze tekstu na komputerach.
Wpisz w miejsca wykropkowane wyrażenia i zwroty: znosić czyjeś humory, miewać humory, czarny humor.
" "Jedz, Kasiu, prędko, bo czas spać. - Kiedy ja nie chcę jajecznicy! Przecież ja jajecznicy nie lubię. - Ja wiem, dziecinko, ale późno jest... - usiłowała tłumaczyć mama. - Nie będę jadła jajecznicy." ................................................................................................................
" "Czy pamiętaliście o obietnicy spełnienia przez sobotę i niedzielę jakiegoś dobrego uczynku? - Ja proszę pani, zrobiłem aż dwa! - To wspaniale! A jakie? - W sobotę pojechałem odwiedzić babcię i babcia się bardzo ucieszyła. W niedzielę wyjechałem od babci do domu i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej."..................................................
" "Chłopiec zerwał się z krzesła, podniósł obie ręce do góry chcąc coś zawołać. Mama ociężałym ruchem osunęła się na krzesło ; była bardzo blada, pod oczami miała ciemne cienie i taka była zmartwiona... Jurek wolno opuścił ręce w dół. - Ja ... już nie będę tak, mamusiu. Nie będę - powiedział cicho przez zaciśnięte zęby." ......................................................................
 • Przerwa - zabawa "Pomidor".
 • Nauczyciel ponownie wskazuje dzieciom planszę z "Sobieradzikiem" i włącza nagranie magnetofonowe.
"Tak się cieszę, że nie zapomnieliście o mnie.
Gdy zobaczyłem, że zasiadacie przed komputerami,
od razu poprawił mi się humor.
Wspaniale spędzam czas w Waszym towarzystwie.
Przy okazji chciałbym polecić Wam
i zachęcić Was do przeczytania
baśni, które znajdują się w książce pod tytułem "Przez różową szybkę" -
to tak, jakby patrzeć przez różowe okulary.
Przygotowałem nawet dla Was wydruki fragmentów tych baśni.
Zajrzyjcie do komputera!"

 • Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie, czy chcą popatrzeć na świat "przez różowe okulary" i czy domyślają sie, co mógł przygotować dla nich Sobieradzik?
Uczniowie z zaciekawieniem wracają do swoich stanowisk pracy i zasiadają przed komputerami.
Nauczyciel drukuje karty pracy (dla każde grupy).

 • Ćwiczenie ekspresji twórczej - zabawa pt. "Lektor"
Patrzymy na świat przez różowe okulary, "z przymrużeniem oka".
Nauczyciel przygotowuje wcześniej dla uczniów fragmenty baśni z książki
E. Szelburg - Zarembina "Przez różową szybkę" i określa każdej z grup inną rolę (można
w drodze losowania).
Przykładowe zestawy do losowania:

Grupa I
"Ciemno, ciemno, ciemniuteńko...
Cicho, cicho, cichuteńko...
Wszyscy śpią.
Śpi tatuś i mamusia, i synuś, i córusia...
Śpi piesek Czarnulek i kotek Mrumrulek...
Wszyscy śpią.
Wtem..."
(fragment bajki E. Szelburg Zarembina "Zabawa myszek" z książki pt. "Przez różową szybkę").
Uczniowie próbują odczytać fragment bajki jak sprawozdawca komentuje mecz.

Grupa II
"Z tej sroczki gospodyni nie lada.
Zaprosiła pięciu gości i sama placek piecze.
O, zwija się zwija.
Rozczyniła ciasto - nie urosło.
Wsadziła w piec - spaliło się.
Na dobitkę, gdy czeluść w piecu wymiatała, całe plecy osmoliła!
Złości się.
A goście głodni czekają".
Dzieci próbują odczytać fragment baśni "Jak sroczka gości przyjmowała" tak, jak obcokrajowiec próbuje to mówić po polsku.

Grupa III
"Za siedmioma łąkami, za siedmioma polami był sobie dziad i baba. Dziad miał kogutka Szałaputka, a baba miała kurkę Złotopiórkę. Kogutek Szałaputek co rano piał. Ku - ku - ry - ku! A kurka Złotopiórka co rano znosiła śliczne, białe jajko".
Uczniowie próbują odczytać fragment baśni "O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaputku" tak, jak kłóci się swarliwa przekupka".
Grupa IV
"Kupiła raz baba na jarmarku dzbanek gliniany. Nic ten dzbanek nie robił, tylko nosił wodę. Nosił dzbanek wodę rano, nosił wodę w południe, nosił wodę wieczorem.
Nosił dzbanek wodę w poniedziałek, nosił we wtorek i środę, nosił w czwartek, piątek i sobotę.
Nawet w niedzielę nie stał próżny.
Póty dzban wodę nosił, póki ucho się nie urwało".
Dzieci próbują odczytać fragment baśni "Goście w glinianym dzbanku" jak mówi herszt do swoich rozbójników.

Uwaga: pomysł zabawy wykorzystałam z książki "Porządek i przygoda"

Wykonanie ilustracji dla Sobieradzika pt. "Patrzę na świat przez różowe okulary" jako podziękowanie za wspaniałą zabawę "Lektor".

Uczniowie patrzą przez słoneczne okulary, kolorową bibułę, kolorowe szkiełka na różne obiekty (zwracają uwagę na ich wygląd i barwę).

Zapoznają się ze sposobem otrzymywania wielu odcieni jednego koloru i wykonują ilustrację o dowolnej tematyce używając tylko odcieni jednego koloru (np. różowego)w programie graficznym "Paint".

Po wykonaniu zadania każda grupa drukuje na drukarce swoją pracę i prezentuje ją na wystawce.
Omówienie prac i ocena.
 • Ocena pracy klasy (wyróżnienie uczniów aktywnych, wskazanie najlepiej pracującej grupy).
Dzieci opowiadają o swoich wrażeniach: co im się najbardziej podobało, co było najtrudniejsze, z czym spotkali się po raz pierwszy,czy udało im się wprowadzić Sobieradzika w dobry nastrój.
 • Zadanie pracy domowej.
Ułóż zdania ze zwrotami: ma poczucie humoru, jest w dobrym humorze, dopisuje humor.
 • Zakończenie zajęć.
Informacja zwrotna - uczniowie na wcześniej przygotowanych karteczkach rysują buźkę: uśmiechniętą, poważną lub smutną (zgodnie z tym w jakim są nastroju).

Pożegnanie.

Opracowanie: Zuzanna Czupryna

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4299


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0