AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Szymke-Skrzat
Matematyka, Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV

- n +

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV.

Cele:
Podczas lekcji uczeń:
- rozróżnia liczby pierwsze i złożone,
- zapisuje liczby złożone w postaci iloczynu liczb pierwszych lub z wykorzystaniem potęg,
- poznaje sposoby rozkładu liczby na czynniki pierwsze,

Po lekcji uczeń:
- rozkłada liczbę na czynniki pierwsze wybranym przez siebie sposobem,
- podaje przykłady liczb pierwszych i złożonych.

Metody:
- pogadanka,
- ćwiczenia,
- praca z podręcznikiem.

Formy pracy:
- praca zbiorowa,
- praca grupowa,
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- rozsypanka,
- zeszyty ćwiczeń "Matematyka z plusem",
- podręczniki "Matematyka z plusem",
- tablice liczb pierwszych.

Przebieg lekcji:

I Faza wprowadzająca.


1. Uczniowie w dwuosobowych grupach porządkują liczby na kartonikach (załącznik 1) na dwie grupy (liczby pierwsze i złożone) i uzasadniają swój wybór.
2. Przypomnienie przez uczniów cech podzielności liczb przez 2, 3, 5.
3. Zapisanie tematu lekcji i określenie celów.

II Faza realizacji.

1. Przedstawienie w postaci różnych iloczynów liczby 12.
2. Rozłożenie w podobny sposób na czynniki pierwsze liczby 20.
3. Poznanie drugiego sposobu rozkładu - uzupełnianie drzewka (rozkład liczby 36).
4. Ćwiczenia z wykorzystaniem drzewka (załącznik 2).
5. Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
6. Poznanie innego sposobu zapisu - tabelka (rozkład liczby 63).
7. Praca samodzielna uczniów - wykonanie ćwiczenia 2a, str.62 (zeszyt ćwiczeń).
8. Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania na tablicy.

III Podsumowanie:

Uczniowie odpowiadają na pytania:
1. Co to znaczy rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze?
2. Ile sposobów rozkładu liczby na czynniki pierwsze poznaliśmy?
3. Który sposób najbardziej wam się podoba i dlaczego?
4. Oblicz liczbę, której rozkład na czynniki pierwsze jest następujący:2*3*5, 22 * 5, 2
5. Ocena aktywności uczniów na lekcji.
6. Omówienie pracy domowej - podręcznik zad. 1, str. 74.

Opracowanie scenariusza - mgr Małgorzata Szymke - Skrzat

Załącznik 1.(Kartoniki z liczbami pierwszymi i złożonymi)

Instrukcja dla ucznia:
1. Podane liczby podziel na dwie grupy: liczby pierwsze i złożone.
2. Uzasadnij swój podział.
12 40 76 48 88 49
26 35 57 95 70 1
2 3 17 29 61 5
Załącznik 2.

Uzupełnij podane drzewka. 

Opracowanie: Małgorzata Szymke-Skrzat

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3740


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.2Ilość głosów: 5