AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Rycko
Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

"W trosce o zdrowie"

- n +

W trosce o zdrowie

Rok ubiegły poświęcony był w oddziale przedszkolym w Matysówce
w którym pracuję realizacji programu pt. "Promocja zdrowia w przedszkolu" (w grupie dzieci 6- letnich).

Okres przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska społecznego. Budowanie "świadomości prozdrowotnej" poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy zdrowiu, ale i "odpowiedzialności" za własne zdrowie.

Wiek przedszkolny jest zatem okresem decydującym w kształtowaniu nawyków, jest podstawą przyszłego stylu życia. Celem programu jest więc przygotowanie dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu teraz i w przyszłości.

Program realizowany był w oparciu o cztery bloki tematyczne:
a) Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
b) Zdrowie dziecka, jego zagrożenie i ochrona.
c) Przyswajanie nawyków higieniczno- kulturalnych dzieci.
d) Walory aktywności ruchowej.

Blok dotyczący bezpieczeństwa w życiu codziennym realizowany był poprzez: zabawy, pogadanki, zajęcia i wycieczki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spotkanie dzieci z policjantem objaśniającym zasady ruchu drogowego. Filmy edukacyjne "Bądź bezpieczny na drodze", "Uważaj niebezpieczeństwo". Dzieci brały także udział w szkolnym konkursie plastycznym "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", obejrzały teatrzyk "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Aby dzieci poznały możliwość radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu np. pożaru zorganizowano spotkanie z strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dużą wagę przywiązywano do wpojenia dzieciom zasad ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. O tej tematyce zostały także przeprowadzone zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty na temat: "Uświadamianie dzieciom różnych zagrożeń na podstawie bajki" Królewna Śnieżka ". W jesieni przeprowadzono zajęcia pokazowe w formie hospitacji diagnozującej dla rodziców i dla nauczycieli kl. " O "na temat" Bezpiecznie poruszamy się po ulicy ".

Blok " Zdrowie dziecka, jego zagrożenie i ochrona "realizowano między innymi poprzez częste pogadanki, zgaduj- zgadulę, zajęcia z rozwijania mowy i myślenia, udział dzieci w" tygodniu promocji zdrowia ", gdzie mieli możliwość spotkań z specjalistami promującymi zdrowy styl życia, tj. p. pielęgniarką, dietetyczką, higienistką, stomatolog.

Dużo uwagi przywiązywano także do racjonalnego żywienia dzieci poprzez częste rozmowy, pogadanki, konkursy klasowe. Rodzice wysłuchali prelekcji na temat " Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym ". Przedszkolaki przygotowały także z udziałem chętnych rodziców sałatkę owocową. Utworzono również na tablicy dla rodziców" Kącik zdrowego żywienia "na temat" Rola witamin w odżywianiu, ich zawartość w poszczególnych produktach żywnościowych ". Aby rodzice mieli możliwość zobaczenia jak dzieci opanowały treści dotyczące zdrowia przeprowadzono zajęcie otwarte dla rodziców na temat: Co wiem o zdrowym stylu życia?

Kolejny blok tj." Przyswajanie nawyków higieniczno- kulturalnych dzieci realizowano poprzez uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o własny wygląd i stosowanie zasad higieny. Jedną z form realizacji był nawyk codziennego mycia rąk przed posiłkiem, analiza opowiadań i bajek dotycząca tej tematyki, kształcenie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się, przestrzegania zachowania ładu i porządku wokół siebie. Utworzono także "Kącik czystości" w którym eksponowane były przedmioty związane z higieną. Dla dzieci klas starszych przedszkolaki przedstawiły inscenizację pt "Dbam o zdrowie".

Następny blok "Walory aktywności ruchowej" realizowano poprzez częste zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne prowadzone miedzy innymi metodami gimnastyki twórczej ruchu R. Labana, C. Orffa. Jak również częste spacery, gry i zabawy na boisku szkolnym. W ramach realizacji tego bloku wybrane dzieci uczestniczyły w Turnieju Sportowym zdobywając pierwsze miejsce w skoku w dal. Dla rodziców przeprowadzono wspólne ćwiczenia gimnastyczne z udziałem dzieci prowadzone metodą W. Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Dzieci brały też udział w między klasowym konkursie szkolnym "Dbam o zdrowie jesienią".

Pomocne w dokonaniu ewaluacji programu był opracowany przeze mnie test obrazkowy dla dzieci i ankiety dla rodziców, które przeprowadzono na początku i na końcu roku szkolnego. Rodzice ocenili program pozytywnie uważając, iż był on wystarczająco obszerny i bogaty odnośnie wiedzy
o zdrowym trybie życia.

Propozycje scenariuszy zajęć dotyczące tematyki zdrowotnej.

Scenariusz nr. 1.

Temat:
Uświadomienie dzieciom różnych zagrożeń na podstawie bajki pt. "Królewna Śnieżka".

Cele ogólne:

- Uświadomienie dzieciom, że nie wszyscy ludzie są życzliwi, chociaż są mili.
- Kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania NIE w sytuacjach budzących niepokój.
- Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych.

Cele operacyjne:

- dziecko wie, iż nie należy ufać osobą nieznajomym,
- uświadamia sobie, niebezpieczeństwa grożące dzieciom ze strony nieuczciwych dorosłych,
- wie, jak zachować się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Metody:

- słowna,
- problemowa,
- drama.

Formy pracy:

- zbiorowa jednolita, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

- tekst bajki pt "Królewna Śnieżka" wraz z ilustracjami,
- magnetofon,
- kaseta z melodią wesołą i smutną,
- wykreślanka: obcemu nie,
- hasła zapisane na paskach papieru.

Przebieg zajęcia:


1. Przypomnienie treści bajki pt "Królewna Śnieżka" ilustrowanej obrazkami.

2. Analiza sytuacji spotkania Śnieżki z macochą. Swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie tekstu i ilustracji.
- O czym była bajka? dzieci wspólnie dochodzą do wniosku, że Śnieżka nie powinna otwierać nieznajomej kobiecie, chociaż wygląda na osobę miłą.

3. Zabawa ruchowa pt. "wesołe i smutne krasnoludki". Przy muzyce wesołej dzieci naśladują zabawę i pracę wesołych krasnoludków. Gdy muzyka zmieni się na smutną- krasnoludki wracają do domu smutne.

4. Odniesienie sytuacji z bajki do sytuacji, w jakiej mogą znaleźć się dzieci.
- Komu możemy ufać?
- Czym może kusić obcy człowiek i jak się temu oprzeć?
- Czy złego człowieka możemy poznać po wyglądzie?
- Co to znaczy "obcy"?

5. Dzieci z pomocą nauczycielki odgrywają scenki dramowe dotyczące odmawiania nawiązywania kontaktu z osobą nieznajomą.

6. Ustalenie wspólnie z dziećmi do kogo mogą zwrócić się w razie grożącego niebezpieczeństwa ze strony nieuczciwych dorosłych
(duże skupiska ludzi, telefon do rodziców, telefon na policję 997).

7. Wykreślanka OBCEMU NIE.

8. Nauczycielka czyta hasła zapisane na paskach papieru jak nie należy się zachowywać w stosunku do nieznajomych:

NIE przyjmuj słodyczy od obcych,
NIE udzielaj informacji, gdzie mieszkasz,
NIE zatrzymuj się przy obcym, jeżeli w pobliżu nie ma ludzi,
UNIKAJ odludnych miejsc,
Powiedz "NIE IDŹ" koleżance lub koledze, którzy chcieliby z nią pójść,
BIEGNIJ w kierunku gdzie są ludzie, wołając, że obcy cię napadł.

Scenariusz nr. 2.

Temat:
Co wiem o zdrowym stylu życia?

Cel ogólny:


- Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich konsekwencji.

Cele operacyjne (dziecko potrafi):


- dokonać właściwych skojarzeń z wyrazem zdrowie,
- zna zasady zdrowego odżywiania,
- rozumie potrzebę dbania o higienę całego ciała,
- wie, że aktywny wypoczynek służy zdrowiu,
- rozumie konieczność dbania o higienę jamy ustnej.

Metody:


- słowna (pogadanka),
- aktywizująca (metoda zdań niedokończonych, drzewko zdrowia),
- inscenizacji.

Formy pracy:


- praca zbiorowa jednolita,
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:


- przybory pomagające utrzymać czystość,
- stroje anioła, diabła, brudasa do inscenizacji,
- koszyk ze zdrową i niezdrową żywnością,
- magnetofon,
- kaseta z piosenką pt "sałatka jarzynowa",
- napisy dotyczące potrzeby dbania o higienę jamy ustnej,
- wycięte z kartonu drzewo,
- napisy tworzące drzewko zdrowia.

Przebieg zajęcia:
1. Podanie tematu zajęć.

2. Zabawa integracyjna wywołująca dobry nastrój pt "Powitanie"
- witam wszystkich którzy:
- zjedli dzisiaj w domu śniadanie,
- mają owoce na drugie śniadanie,
- którzy codziennie piją mleko,
- którzy jeżdżą na rowerze i uprawiają różne sporty.

3.Inscenizacja przedstawienia pt "Dbajmy o czystość".

4.Pogadanka z dziećmi "Dlaczego należy dbać o higienę".
- jakie przybory pomagają zachować czystość?
- jakie znacie choroby wywołane przez brudne ręce?

5.Stwierdzenie dzieci, że zdrowy styl życia to także dbałość o zdrowe odżywianie. (Nauczycielka stawia przed dziećmi koszyk zawierający różne artykuły spożywcze) i mówi:
- proszę posegregować tę żywność na zdrową i taką, która spożywana
w nadmiarze jest szkodliwa dla zdrowia.
(dzieci wyjmują z koszyka artykuły spożywcze i segregują na dwie grupy):
Zdrowa  Niezdrowa:
- jogurt  - chipsy,
- mleko,  - pepsi cola,
- serek,  - cukierki,
- jabłko,  - lizak,
- sok,  - dropsy,
- pomidor,  - wafelek.

6. Nauczyciel stosując metodę zdań niedokończonych zwraca się do dzieci:
- najbardziej lubię jeść....................................
- posiłki zdrowe dla dzieci to............................
- szkodliwe pożywienie to...............................

7. Inscenizacja piosenki pt "Sałatka jarzynowa" w formie zabawy ruchowej z podkładem muzycznym.

8. Rozmowa kierowana z dziećmi na temat potrzeby dbania o zęby.
- jak nazywa się lekarz leczący zęby?
- jak często należy myć zęby?
- jakiej pasty używać?
- jakie są metody szczotkowania?
- jakiej twardości powinna być szczoteczka do zębów?
- jak często należy chodzić do dentysty do kontroli zębów?

7. Burza mózgów: Co jeszcze ma wpływ na nasze zdrowie?
(stwierdzenie dzieci, że aktywny wypoczynek, czyli sport).

10. Odczytanie przez chętne dzieci napisów na tablicy:
- Zdrowe zęby mam, bo o nie dbam.
- Czysta woda, zdrowia doda.
- Sport to zdrowie.

11. Stworzenie "Drzewka zdrowia" (Wśród różnych wyrazów przypiętych na tablicy dzieci wybierają te, które mają związek ze zdrowiem)
- dbanie o higienę,
- potargane włosy,
- uprawianie sportu,
- zdrowe odżywianie,
- mycie zębów,
- brudne ciało.
Dzieci przypinają na drzewie te wyrazy, które kojarzą im się ze zdrowiem.

12. Ewaluacja: O czym dzisiaj rozmawialiśmy?
Czy podobały się wam dzisiaj zajęcia?.

 

Opracowanie: Halina Rycko

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 31145


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.