AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ola Bednarska
Język polski, Sprawdziany i testy

Testy z Biblii z kluczem odpowiedzi do klasy I gimnazjum

- n +

Test z "Biblii"

Imię i nazwisko ucznia -........................................................
Numer z dziennika -............
Grupa A

1. Od jakiego greckiego słowa wywodzi się "Biblia"?
............................................................................
1 p.
2. W jakich językach został napisany Stary Testament?
..........................................................................................
1 p.

3. Podaj przysłowie związane ze słowem "raj".
.........................................................
1 p.

4. Z jakich części składa się "Biblia"?
.................................................................................................
1 p.

5. Czego i kogo dotyczy Nowy Testament?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
2 p.

6. Z jakiego drzewa Bóg zakazał pierwszym ludziom zrywać owoce?
...............................................................
1 p.

7. Wymień znane Ci przypowieści biblijne.
.............................................
..............................................
1 p.

8. Z którego wieku pochodzi Stary Testament?
...........................................
1 p.

9. Ile ksiąg zawiera Stary Testament?
................................................
1 p.

10. Wymień cechy stylu biblijnego.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

3 p.

Imię i nazwisko ucznia -.................................
Numer z dziennika -............
Grupa B

1. Co znaczy słowo "biblia"?
.......................................................
1 p.

2. W jakim języku został napisany Nowy Testament?
...........................................................................
1 p.

3. Wymień wyrazy bliskoznaczne związane ze słowem "raj".
............................................................................
1 p.

4. Gdzie Bóg umieścił pierwszych ludzi?
....................................................................
1 p.

5. O czym opowiada Stary Testament?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
2 p.
6. W jakiej księdze znajduje się "Pierwotny stan szczęścia"?
............................................................................
1 p.

7. W jakim wieku powstał Nowy Testament?
...............................................................
1 p.

8. Ile ksiąg zawiera Nowy Testament?
......................................................
1 p.

9. Wymień 3 gatunki biblijne.
...........................................................................................................
1 p.

10. Wymień cechy przypowieści.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3 p.

Klucz odpowiedzi do testu nr 2
Grupa A
1. "biblion"
1 p.
2. greckim, aramejskim, hebrajskim
1 p.

3. Biblia Tysiąclecia
1 p.

4. ze Starego i Nowego Testamentu
1 p.

5. Nowy Testament dotyczy narodzin, czynów i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. [Odpowiedź przykładowa.]
2 p.
6. z "drzewa poznania dobra i zła"
1 p.

7. "Księga Rodzaju"
1 p.

8. XVIII w. p.n.e.
1 p.

9. 46
1 p.
10.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3 p.
PUNKTACJA Ocena
10 p.- 9 p. bardzo dobry
8 p. - 7 p. dobry
6 p. - 5 p. dostateczny
4 p. - 3 p. dopuszczający
2 p. i mniej niedostateczny
Klucz odpowiedzi do testu nr 2
Grupa B
1. księgi
1 p.
2. greckim
1 p.

3. Wulgata
1 p.

4. w Edenie (lub) raju
1 p.

5. Stary Testament opowiada o stworzeniu świata i człowieka, pierwszym grzechu i dalszych losach ludzkości. [Odpowiedź przykładowa.]
2 p.
6. w "Księdze Rodzaju"
1 p.

7. 51 - 96 n.e.
1 p.

8. 27
1 p.

9. np.: listy, psalmy, przypowieść, Apokalipsa, podanie, legenda, historia, pieśń, modlitwa, dialog, aforyzmy, saga rodu, nowela, kazanie, poemat, dramat, kroniki, hymny, treny
1 p.

10....................................................................................................
- księgi dydaktyczne
- księgi historyczne
- księgi prorockie
3 p.
PUNKTACJA Ocena
10 p.- 9 p. bardzo dobry
8 p. - 7 p. dobry
6 p. - 5 p. dostateczny
4 p. - 3 p. dopuszczający
2 p. i mniej niedostateczny
 

Opracowanie: Ola Bednarska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 41697


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.03Ilość głosów: 68