AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bodecka, Sylwia Kruk
Uroczystości, Scenariusze

Scenariusz apelu z okazji 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przeznaczonego dla uczniów szkoły podstawowej

- n +

Scenariusz apelu z okazji 214 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja przeznaczonego dla uczniów szkoły podstawowej

Scenariusz ma za zadanie przedstawić okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Cele akademii:
- uwrażliwienie uczniów na losy własnego kraju, narodu,
- zapoznanie z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z dokonań przodków,
- szacunek dla symboli narodowych (hymn, godło, barwy narodowe).

Cele w ujęciu operacyjnym:
Uczeń:
- wie, jak szanować barwy narodowe i hymn państwowy,
- rozumie, dlaczego obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja,
- potrafi działać w zespole,
- potrafi podjąć decyzję o wzięciu udziału w apelu
- potrafi właściwie zachować się w czasie uroczystości szkolnej.

Struktura apelu:
Apel prowadzi narrator i uczniowie klas szóstych. Piosenki wykonuje chórek szkolny.

Forma:
- działania indywidualne,
- działania zbiorowe.

Miejsce:
Sala gimnastyczna

Praca nauczyciela przy przygotowaniu apelu:
- opracowanie scenariusza,
- opracowanie muzyczne,
- wykonanie dekoracji,
- przygotowanie tekstów wierszy i piosenek dla uczniów.

Pomoce i rekwizyty:
Elementy dekoracji: biało czerwone płótno udrapowane na ramie na jego tle umocowane godło; flagi biało czerwone, hasło "1791 - 2005 Konstytucja 3Maja".

Przebieg uroczystości:

Narrator:
Trzeciego Maja 2005 roku przypada 214 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj uczniowie naszej szkoły przypomną nam, jak doszło do tego wielkiego wydarzenia.

Pieśń: Hymn państwowy

Wiersz:
Opowiedz nam moja ojczyzno
Opowiedz nam moja ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
na wiekach chwały i sławy!

Wytłumacz nam, tak jak umiesz
skąd czerwień i biel sztandarów,
niech ludzie żyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród.

A jeśli wielka historia
i dla nas ma trochę miejsca
bądź z wiernych mi najwierniejsza
i mnie weź sobie do serca.

Narrator:
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię.
W okresie międzywojennym obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały rangę wielkiego święta państwowego. Po II wojnie światowej, w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu rangi święta państwowego dniu 3 Maja czyli rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku.

Wiersz:
Rocznica
Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarmi biało - czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
- Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.


Piosenka: Ojczyzno ma

Narrator:
Po pierwszym rozbiorze Polski światła część społeczeństwa polskiego dążyła do przeprowadzenia reform skupiając się w obozie zwanym patriotycznym. Przeciwnikiem reform była opozycja magnacka, która nadal zamierzała korzystać z protekcji Rosji. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała rozegrać się na sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Jego obrady zyskały miano sejmu Czteroletniego, gdyż zwieńczyły swoją działalność 3 maja 1791 roku.

Wiersz: Trzeci Maja

Narrator:
 3 Maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Tworzona była w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z góry sprzeciwiali się wszystkim postępowym próbom reform.

Piosenka:
Mazurek 3 go Maja


Wiersz:
A jak Cię kto zapyta
A jak cię kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łany żyta,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty, co
Piastowską chatą była.
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła.


Narrator:
Okres wolności i nadziei trwał krótko, Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego0 pozostało na zawsze symbolem odrodzenia, ostatniej próby mądrości Polaków. Symbol ten zawsze kojarzyć się będzie z Polską, Polakami tak jak jest...

Muzyka:
Polonez z Pana Tadeusza jako podkład wiersza

Wiersz:
Ojczyzna bliskie słowo
Ojczyzna - bliskie słowo,
W nim serca wszystkie.
Ojczyzna - zwykłe słowo,
Czemu tak bliskie?
Ojczyzna - to czas dawny,
Ojczyzna - to czas bliski,
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna - to jest mowa znajoma od kołyski
Ojczyzna - to my sami, to serca nasze własne!

Narrator:
Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa, które w 1772 roku uległo pierwszemu rozbiorowi. Jej ogromną zasługą było rozbudzenie nadziei na niepodległość, a także wskrzeszenie uczuć patriotycznych w wielu kręgach społeczeństwa.

Wiersz:
Nauczmy się na pamięć tego kraju
Jeżeli tutaj domu próg,
Jeżeli serce stąd pochodzi,
Na miedzach śpi czerwony głóg,
A chleb powszedni tu się rodzi.
Jeżeli źródła biją stąd
By dawać początek modrej Wiśle,
I jeśli tu - najbliższy ląd,
O którym zawsze będziesz myśleć...
Nauczymy się na pamięć tego kraju,
Litera po literze, dzień po dniu
Co oczy po horyzont ogarniają
Co zdarzyć się nam może tylko tu,
W złocistym lipcu czy zielonym maju
Od wschodu słońca aż po nocy cień
Nauczmy się na pamięć tego kraju,
Jednego na całym świecie
Jak własny dzień...

Narrator:
Jak długo te symbole będą kojarzone z Polską i Polakami zależy tylko od nas Polaków. Dziś też nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. To właśnie po to przypominamy tych, którzy przez wiele lat rozproszeni po całym świecie żyli i działali na rzecz Ojczyzny. Dziś przypominamy karty historii po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości, które pozwalały Polakom przetrwać trudne czasy niewoli.

Wiersz:
Serdeczny telegram
Promieniem wiosennej tęczy
Gdy czarne chmury wiatr przegnał
Nadaję telegram serdeczny
Ogromnie serdeczny telegram.
P - jak piasek Mazowsza
O - jak ojczysty dom
L - jak listki na wiosnę, gdy pierwszy śpiewa ptak
S - jak Szczecin piastowski
K - jak karpacki grzbiet
A - jak aromat wiosny, gdy Wisły słychać szept.


Piosenka:
Już od rana


Wykonawcy wykonują ukłon w stronę publiczności.
Podziękowania dyrektora szkoły za przygotowanie i przeprowadzenie apelu.

 

Opracowanie: Małgorzata Bodecka, Sylwia Kruk - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 30125


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.75Ilość głosów: 4