AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Mendel
Plastyka, Konspekty

Światłocień w rysunku - konspekt lekcji plastyki w klasie IV-V

- n +

Światłocień w rysunku

KONSPEKT LEKCJI PLASTYKI W KLASIE IV - V.

CZAS TRWANIA - 45 min.

CELE DYDAKTYCZNE:
- poznanie pojęć: rysunek linearny, rysunek światłocieniowy, cień rzucony, cień
własny, światłocień.
- umiejętne zastosowanie światłocienia w rysunku.
- kształcenie umiejętności posługiwania się techniką rysunkową.

CEL WYCHOWAWCZY:
- kształcenie postaw estetycznych przez uwrażliwienie na wartości formy artystycznej
dzieł sztuki, oraz na piękno otaczających ucznia przedmiotów.

METODY PRACY - pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

FORMA PRACY - zespołowa i indywidualna praca uczniów.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE - przykładowe prace uczniów zawierające światłocień np. martwa natura - rysunek, książki: "SZTUKA I TY", "Szymon Kobyliński uczy rysować", fotografie, czasopismo: "Sztuka 1/89", plansze z ćwiczeniami rysunkowymi.

TECHNIKA - rysunek ołówkiem, węglem, kredką.

TOK LEKCJI:

1. WPROWADZENIE DO LEKCJI - czynności organizacyjne, podanie głównego celu lekcji - co to jest światłocień i jak go umiejętnie stosować w rysunku?

2. POKAZ MATERIAŁU POGLĄDOWEGO:
- demonstracja plansz dotyczących światłocienia;
- obserwacja różnych przedmiotów, twarzy kolegi poprzez kierowanie sztucznego źródła światła z różnych stron;
- oglądanie czasopism, książek ilustrujących zagadnienia dotyczące tematu.

3. PYTANIA, DYSKUSJA:
- uczniowie wymieniają rodzaje oświetlenia i źródła światła, dochodzą do wniosku, że głębię - trzeci wymiar mogą uzyskać w rysunku poprzez zastosowanie światłocienia, a światłocień przedstawią za pomocą poznanych już kresek;
- na powieszonym arkuszu papieru chętni uczniowie rysują węglem kreski, pozostali podpowiadają im rodzaje kresek włączając się do zabawy.

4. PRACA UCZNIÓW:
- przed przystąpieniem do ćwiczenia, nauczyciel rysuje rysunek linearny i rysunek światłocieniowy;
- uczniowie wskazują odpowiednie rysunki, a także cień własny i cień rzucony przedmiotu narysowanego przez nauczyciela;
- uczniowie mają za zadanie zastosować światłocień na dwóch przedmiotach (dzbanek, kostka do gry), narysowanych przez nauczyciela i powielonych (zdolni uczniowie mogą samodzielnie rysować przedmioty ustawione w klasie).

Nauczyciel podczas ćwiczenia przypomina o kierunku stosowania kresek, zgodnych z kształtem przedmiotów (kanciastych, zaokrąglonych).
Przy pierwszym ćwiczeniu np. w klasie IV uczniowie odwzorowują sposób cieniowania. Przy następnych ćwiczeniach rysunkowych, każdy uczeń samodzielnie rysuje proporcje, kształty przedmiotów doskonaląc umiejętność obserwacji.

WYSTAWA PRAC I OMÓWIENIE:

Na tablicy demonstrowane są prace o różnym poziomie wykonania, uczniowie z nauczycielem wspólnie oceniają efekty pracy, autorzy prac mają prawo do obrony, ewentualnych poprawek.

UWAGI:

Można przy sprawnie pracującej grupie polecić zespołom oglądanie z albumów dzieł sztuki i odnajdywanie w nich przykładów światłocienia.
Można również obserwować cienie własne i rzucone elementów martwej natury używając lampki, latarki.

ZAKOŃCZENIE:

- praca domowa - uczniowie mają wykonać dowolne rysunki ze
światłocieniem wybierając przedmioty ze swojego otoczenia;
- czynności porządkowe.

 

Opracowanie: Anna Mendel - nauczyciel plastyki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12160


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.88Ilość głosów: 8