AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Michalska
Różne, Różne

Scenariusz roboczej Rady Pedagogicznej - Wypracowanie strategii rozwoju szkoły na najbliższe 3 lata.

- n +

Data posiedzenia: 22.11.2000r.
Temat: Wypracowanie strategii rozwoju szkoły na najbliższe 3 lata
Cele:
- opracować strategię rozwoju szkoły przy aktywnym współudziale wszystkich członków Rady Pedagogicznej,
- poznać zasady pracy techniką grupy nominalnej (TNG) i przydatność tej techniki do grupowego podejmowania decyzji,

prowadzący: Maria Michalska

Ogniwa posiedzenia Przebieg Rady Czynności prowadzącego Czynności nauczycieli środki dydaktyczne Ocena skutecz- ności
I. Wstępne przedstawienie tematu i celu posiedzenia Rady Pedagogicznej - Maria Michalska przedstawia temat i cele roboczego posiedzenia, cel tworzenia planu strategicznego, etapy pracy i zalety TNG jako sposobu grupowego podejmowania decyzji, na którą taki sam wpływ ma każdy członek grupy, wizualizuje omawiane treści aktywnie słuchają, czytają, parafrazują, notują mapa korkowa, przyczepione kartki z hasłami wyjaśniającymi pojęcia strategii szkoły, wywołującymi motywację do działania, etapy TNG  
I. Wstępne przedstawienie tematu i celu posiedzenia Rady Pedagogicznej - Maria Michalska przybliżenie zagadnień związanych ze strategią rozwoju szkoły, wyjaśnienie pojęć - Anna Górzna wyjaśnia pojęcie strategii szkoły, jej strukturę, fundament i kierunek rozwoju, sposób tworzenia planu strategicznego - A.Górzna ktywnie słuchają, czytają, parafrazują, zadają pytania, wyjaśniają swoje wątpliwości, mapa korkowa - pojęcie strategii  
diagnoza jakości pracy szkoły, ocena efektywności pracy w sferze dydaktyki, wychowania i opieki przedstawia wyniki przeprowadzonych ankiet wśród: pracowników - M.Michalska, uczniów - A. Górzna, rodziców - S. Nowak aktywnie słuchają, komentują wyniki, formułują wnioski dywanik pomysłów (styropian), wypisane w kolejności, wg uzyskanych punktów obszary (na zasadzie mocnych i słabych stron)  
prezentacja opracowanych zadań "szkoły moich marzeń" przedstawia zadania szkoły widziane oczami uczniów - prezentacja wyników zebranych metodą TNG z klas: IIIa, IIIz, IIIc, IId - M.Michalska oraz nauczycieli - prezentacja wyników przeprowadzonego sondażu - A. Górzna aktywnie słuchają, oglądają wyniki, porównują zadania wybrane przez uczniów i nauczycieli dywanik pomysłów (styropian), zadania ułożone wg liczby przyznanych punktów  
II. główne - robocze

a/ wybór celów szkoły
burza mózgów - indywidualne odpowiedzi na kartkach postawia pytanie nominalne dla wszystkich nauczycieli - wymień najważniejsze Twoim zdaniem cele, priorytety w rozwoju szkoły wypisuje odpowiedzi na postawione pytanie, jedna odpowiedź na jednej kartce: każdy nauczyciel ma wpływ na grupowe podejmowanie decyzji małe kartki, pisaki  
utworzenie 2 grup roboczych tworzy 2 grupy robocze, prosi o wybranie lidera tworzą 2 grupy, każda grupa wybiera swojego lidera,    
sporządzenie grupowej listy celów rozdaje arkusze papieru i pisaki lider zapisuje na arkuszu wybrane przez nauczycieli cele i priorytety a pozostali członkowie grupy zapisują je na mniejszych kartkach arkusze papieru, pisaki, kartki  
wizualizacja tłumaczy ciąg dalszy pracy indywidualnej: wyjaśnia, że każdy członek grupy wybiera jego zdaniem 5 najważniejszych celów (wybiera obszary nominalne) i przyznaje im punkty: 1, 2, 3, 4, 5, ; oraz grupowej: grupa zlicza punkty przyznane poszczególnym celom i ustala swoje priorytety każdy członek grupy wybiera 5 - jego zdaniem najważniejszych celów (obszarów nominalnych) i klasyfikuje je wg ważności, przyznając od 1 do 5 punków danemu priorytetowi; następnie lider nanosi te punkty na arkusz zbiorczy, sumuje punkty i ustala kolejność celów grupy wg liczby uzyskanych punktów, ustala 5 najważniejszych celów grupy, arkusz papieru z wypisanymi celami, pisaki, arkusz zbiorczy celów grupy  
wspólne ustalenie najważniejszych celów szkoły prosi liderów grup nominalnych o prezentację swoich wyników, liderzy obu grup nominalnych prezentują wybrane przez grupę cele, i ustalają główne wspólne cele obu grup dywanik pomysłów  
przerwa
b/ ustalenie zadań rozpisanie wybranych celów na zadania tworzy tyle grup, ile wybrano celów głównych szkoły, wyjaśnia sposób rozpisania celów na zadania grupy analizują swoje cele, rozpisują poszczególne cele na zadania związane z realizacją danego celu arkusz papieru, pisaki  
c/ ustalenie form realizacji rozpisanie zadań na formy realizacji rozdaje przygotowany wcześniej druk "formy realizacji celów ogólnych", wyjaśnia, co oznaczają poszczególne rubryki (szczególnie - osiągnięty skutek) tłumaczy sposób rozpisania zadań na formy realizacji grupa analizuje dokładnie rozpisane wcześniej zadania, analizuje wzór "formy realizacji celów ogólnych" opracowuje formy realizacji poszczególnych zadań arkusz papieru, pisaki, wzór "formy realizacji celów ogólnych"  
III. Końcowe prezentacja wykonanych prac prosi o prezentację zadań i form ich realizacji grupy prezentują swoje prace, tłumaczą wybór zadań i sposobu ich realizacji arkusze papieru, wzory "form realizacji celów ogólnych"  
dyskusja, wnioski pyta, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos, podzielić się swymi uwagami, spostrzeżeniami, zabierają głos, wysuwają wnioski, spostrzeżenia    
podziękowanie za udział w pracach Rady dziękuje członkom Rady za aktywną pracę na roboczym posiedzeniu Rady, prosi o wypełnienie arkusza ewaluacji wypełniają arkusz ewaluacji arkusz ewaluacji  
zakończenie zbiera wypełnione arkusze, dziękuje wszystkim za udział, kończy posiedzenie oddają arkusze ewaluacji arkusz ewaluacji  
ocena przebiegu roboczego posiedzenia Rady Pedagogicznej dobre aspekty
złe aspekty
wnioski

Opracowanie: mgr Maria Michalska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1284


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0