Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Stec
Wychowanie fizyczne, Konkursy

Międzyszkolny turniej zabaw i gier sportowych dla klas I-III

- n +

Międzyszkolny turniej zabaw i gier sportowych dla klas I - III

Cele turnieju: Cel główny: Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci Cele szczegółowe: - wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i życzliwości - integracja poczynań jednostek w grupie - rozwijanie zainteresowań aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu - wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój, Miejsce rozgrywania turnieju: - sala sportowa - klasy I - III, zespoły złożone z dziewcząt i chłopców - zespoły liczą po 4 osoby - we wszystkich zabawach i grach dzieci uczestniczą w strojach sportowych i po odpowiedniej rozgrzewce Przebieg turnieju i sposób sędziowania: - rozgrywki będą prowadzone w trzech grupach wiekowych: klasy I, klasy II, klasy III, - nauczyciele - wychowawcy klas zobowiązani są do dostarczenia listy uczestników zawodów do wyznaczonego terminu - we wszystkich konkurencjach mających postać sztafet, każdy z zawodników danego zespołu może rozpocząć start dopiero wtedy, gdy jego poprzednik pokona określony odcinek trasy i w umówiony sposób zezwoli na start - w poszczególnych konkurencjach wygrywa zespół, który jako pierwszy zakończy rywalizację i uzyskuje 3 punkty, za zajęcie II miejsca - 2 punkty, za zajęcie III miejsca - 1 punkt - rywalizację każdorazowo rozpoczyna sygnał sędziego głównego lub osoby prowadzącej turniej - dla każdej kategorii wiekowej przewidziane są4 konkurencje, a w przypadku uzyskania przez drużyny tej samej liczby punktów, przewidziana jest dogrywka - dla startujących uczestników przewiduje się przyznanie nagród w postaci indywidualnych dyplomów - dla drużyn zwycięskich przewidziano dyplomy drużynowe i nagrody rzeczowe Program turnieju zabaw i gier sportowych dla klas I Wyścig ze sztafetą Przybory i przyrządy: dla każdego rzędu chorągiewki i sztafety Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy sztafetowej, na której ustawiono chorągiewkę - oznaczającą półmetek Przebieg sztafety: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną ze sztafetą w kierunku chorągiewki, wykonują jej obiegnięcie i wracają jak najszybciej do swoich rzędów przekazując pałeczkę następnym zawodnikom. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację. Piłka w tunelu Przybory i przyrządy: piłka siatkowa dla każdego rzędu Ustawienie początkowe: uczestnicy stoją w rzędach w rozkroku - tworząc "tunel" Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów podają piłkę w tunel. Dzieci podają piłkę między nogami. Kiedy ostatni z rzędu otrzyma piłkę, biegnie z nią na początek i podaje piłkę w tunel, itd. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ustawi się w pierwotnej pozycji. Wyścig "Wspinaczka" Przybory i przyrządy: woreczek i ławeczka dla każdej drużyny Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy wyścigu, na której ustawiono ławeczkę. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną z woreczkiem w kierunku ławeczki, która jednym końcem spoczywa na podłodze, a drugim oparta jest na drabince. Woreczek zostawia obok ławeczki, zaś dziecko kładzie się na ławeczce i wykonując jednoczesne podciąganie się wspina się do góry, do chwili, gdy dotknie ręką szczebla. Następnie szybko zsuwa się do dołu, zabiera woreczek i biegnie z nim do swojego rzędu przekazując go następnemu zawodnikowi. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację. Wyścigi rzędów Przybory i przyrządy: ławeczka, szarfa, chorągiewka dla każdego rzędu Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy wyścigu, na której ustawiono przybory. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną w kierunku ławeczki przeczołgują się pod nią, biegną w kierunku szarfy, przekładają ją przez siebie, biegną do chorągiewki, okrążają ją, biegną z powrotem do swoich rzędów, ale po drodze omijają szarfę i przeskakują przez ławeczkę. Następny zawodnik z rzędu rozpoczyna bieg po otrzymaniu uderzenia w wyciągniętą rękę od powracającego. Wyścig wygrywa ten zespół, w którym zawodnicy najszybciej ukończą rywalizację. Przeciąganie liny Przybory i przyrządy: lina, szarfy Ustawienie początkowe: dzieci z jednej drużyny, ustawione gęsiego trzymają jeden koniec liny, a drugi koniec liny trzymają dzieci z drugiej drużyny. Na środku liny zawieszona jest kolorowa chustka. W odległości 1,5 m od środka liny zarówno w jedną jak i w drugą stronę położono na podłodze szarfy. W konkurencji startują tylko zespoły, które mają na swoim koncie taką samą liczbę punktów. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego dzieci ciągną linę w swoją stronę do czasu, aż kolorowa chustka nie minie szarfy. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy przeciągnie przeciwnika na swoje pole. Program turnieju zabaw i gier sportowych dla klasy II Wyścig spętanych Przybory: szarfy. Ustawienie: na linii startu ustawiają się trzy rzędy, przy czym pierwszy z zawodników małym rozkroku i wiąże sobie nogi powyżej kostek. Przebieg wyścigu: Spętani ustawiają się w trzech współzawodniczących ze sobą rzędach. Pierwszy z każdego rzędu dobiega do mety, wracając z powrotem, obiegając chorągiewkę ustawioną na mecie. Po ich powrocie wybiegają następni itd. Wygrywa rząd, w którym wszyscy spętani odbędą drogę w ustalony sposób. Wyścig zamroczonych Przybory: chorągiewki, dla każdego rzędu po 2-3. Ustawienie: trzy rzędy. Przebieg wyścigu: Pierwszy z każdego rzędu rusza ze startu, dobiega do pierwszej chorągiewki, chwyta ją jedną ręką, na której układa głowę i wykonuje 3-4 obroty wokół chorągiewki, po czym biegnie do następnej, przy której wykonuje podobne obroty w przeciwnej stronie. Po wykonaniu tych obrotów biegnie z powrotem, uprawnia następnego do biegu przez dotknięcie jego wyciągniętej dłoni, sam zaś staje na końcu. Następny przebiega trasę w podobny sposób. Wygrywa rząd, którego uczestnicy odbyli bieg najszybciej. Wyścig z przewrotem Przybory: 2 lub więcej piłek ręcznych albo lekarskich oraz chorągiewki. Ustawienie: trzy rzędy na linii startu, przed każdym rzędem, na połowie trasy, leży piłka. Przebieg wyścigu: Pierwszy z każdego rzędu podbiega do piłki i na kilka kroków przed nią wykonuje przewrót, następnie chwyta ją i dobiega do mety, gdzie obiega ustawioną tam chorągiewkę. W powrotnej drodze układa piłkę na dawnym miejscu, a dobiegając do linii startu, upoważnia następnego do biegu przez dotkniecie jego wyciągniętej dłoni, sam zaś staje na końcu. Następny zawodnik odbywa bieg w podobny sposób. Wyścig wygrywa rząd, w którym wszyscy odbyli bezbłędnie i najszybciej bieg. Wyścig tyłem Przybory: zbędne. Ustawienie: uczestnicy w trzech rzędach na linii startu tyłem do mety. Przebieg wyścigu: Pierwszy z każdego rzędu wybiega tyłem, starając się jak najszybciej dobiec na metę. W momencie jej przekraczania podaje głośno umówiony sygnał, np. okrzyk "gotów", na który startują następni przygotowani do biegu. Każdy, kto osiągnie metę, pozostaje poza nią. Wyścig wygrywa rząd, którego gracze bezbłędnie i najszybciej wykonają bieg. Konkurs skoczków Przybory: dla każdego rzędu chorągiewka i piłka siatkowa. Ustawienie: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwsi z nich stoją na linii startu trzymając między kolanami piłkę siatkową. Przebieg konkursu: Na sygnał prowadzącego, zawodnicy stojący w rzędach jako pierwsi skaczą z piłką trzymaną między kolanami do półmetka-chorągiewki, biorą piłkę w ręce i biegiem wracają, przekazując piłkę następnemu zawodnikowi. Następny zawodnik wykonuje te same czynności. Każdy, który przekaże piłkę idzie na koniec swojego rzędu. Zespół, który wykona to najszybciej, wygrywa. Program turnieju zabaw i gier sportowych dla klas III. "Uni - hok". Przybory: Kije do "uni - hoka", krążki, pachołki. Ustawienie: uczestnicy stają w trzech rzędach, naprzeciwko ustawionych pachołków. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, prowadząc krążek kijami do uni hoka, między pachołkami, do oznaczonego półmetka. Wracają do rzędów, prowadząc krążek w ten sam sposób i przekazują przybory następnej osobie. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig. Wyścig ze skakanką. Przybory: skakanki, materac. Ustawienie: 3 rzędy. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, skacząc na skakance, w kierunku położonych materaców. Dobiegając do nich, zostawiają skakanki na podłodze, wykonują przewrót w przód. Wracając podnoszą skakanki, i skaczą na nich. Powracając do swoich rzędów przekazują skakanki kolejnym osobom. Wygrywa zespół, który pierwszy zakończy wyścig. Wyścig z piłeczką pingpongową. Przybory: piłeczki pingpongowe, duże łyżki stołowe, pachołki. Ustawienie: 3 rzędy na linii startu. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, trzymając w rękach łyżki z piłeczkami. Biegną zygzakiem pomiędzy pachołkami, w kierunku półmetka. Po minięciu półmetka wracają biegiem po linii prostej, na końce swoich rzędów, trzymając łyżki i piłeczki w rękach. Mijając następne dzieci ze swoich drużyn, na linii startu przekazują im piłeczki. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig.   "Tip Top". Przybory: piłki do gry w siatkówkę, szarfy. Ustawienie: 3 rzędy na linii startu. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów ruszają "tip-topem" w kierunku ułożonych w szarfach piłek. Zatrzymują się przy nich, biorą je do rąk i kozłują w miejscu 5 razy, po czym odkładają je na miejsca i biegiem wracają do swoich rzędów. Dotykając kolegów w rękę, dają im sygnał do startu. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig. "Skakanka". Przybory: długa skakanka. Ustawienie: 3 rzędy. Przebieg konkurencji: Każdy rząd ustawiony jest naprzeciw skakanki, która kręcą dwie dorosłe osoby. Rzędy startują po kolei. Uczestnicy kolejno wbiegają do kręcącej się skakanki i skaczą do momentu skucia się. Liczba skoków przez skakankę jest liczona. Wygrywa ten zespół, który wykona największą liczbę przeskoków.

Opracowanie: Małgorzata Stec

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11315
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.75Ilość głosów: 4
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016