AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Moroz
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Moja rodzina - scenariusz zajęć

- n +

Moja rodzina

Scenariusz zajęć
DATA: 21.X.2004

PROWADZĄCY: Halina Moroz

CEL OGÓLNY:
- uświadomienie dzieciom znaczenia domu rodzinnego w życiu człowieka;

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń potrafi powiedzieć kilka zdań o znaczeniu domu rodzinnego w życiu człowieka
- uczeń potrafi nazwać członków swojej rodziny
- uczeń umie okazać uczucia swoim bliskim
- uczeń zna i rozumie zasady gier i zabaw
- uczeń zgłasza się "na ochotnika" podczas pogadanki i burzy mózgów
- uczeń potrafi pokazać czynności wykonywane w domu przez członków rodziny

METODY:
* KLASYCZNE METODY KSZTAŁCENIA:
- metoda słowna (pogadanka)
metoda praktyczna (rozwiązywanie łamigłówek, zabawa ruchowa)

* NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA:
- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy (burza mózgów, gra dydaktyczna)-metoda symulacyjna

FORMY:
- nauczanie jednostkowe
- nauczanie grupowe
- nauczanie zbiorowe;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
kartki z łamigłówkami, kartki z czynnościami domowymi, kartka z tekstem zabawy ruchowej, arkusz papieru w kształcie serca, tablica.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA:
1. Powitanie.
2. Rozwiązanie łamigłówki i przedstawienie tematu zajęć. Zadaniem dzieci jest nazwanie przedmiotów na obrazkach. Z każdej nazwy wybierają głoskę, którą wskazuje cyfra i wpisują ją w kratkę i następnie odczytują hasło.

B. CZĘŚĆ ZASADNICZA:
1. Krótka rozmowa z dziećmi o ich najbliższej rodzinie, znaczeniu rodziny w życiu człowieka, znaczeniu słów "dom rodzinny".
2. Odgrywanie scenek. Dzieci odgrywają scenki przedstawiające czynności wykonywane w domu przez członków rodziny.
3. Zabawa ruchowa "Wyścig rodzin".
4. Burza mózgów "Jak możemy okazywać uczucia naszym bliskim?"

C. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:
1. Ewaluacja.
2. Wyróżnienie słowne i podziękowanie.
3. Uporządkowanie sali po zajęciach.

 

Opracowanie: Halina Moroz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6356


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1