AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Łabudzka, Katarzyna Bromboszcz
Awans zawodowy, Scenariusze

Hospitacja diagnozująca - scenariusz szkolenia rady pedagogicznej

- n +

Hospitacja diagnozująca

SCENARIUSZ SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ


Cele:

- Określenie roli hospitacji w M J P Sz.
- Zapoznanie z rodzajami hospitacji.
- Określenie różnicy między hospitacją tradycyjną, a hospitacją diagnozującą.
- Zapoznanie z uwarunkowaniami i walorami hospitacji diagnozującej.
- Określenie, kompetencji kluczowych (umiejętności), w hospitacji diagnozującej.
- Konstruowanie arkusza hospitacji diagnozującej.

Metody:

- praktycznego działania,
- wykład,
- pokaz,

Formy pracy:

- praca grupowa,
- zbiorowa,
- indywidualna,

Środki dydaktyczne:

- materiały dla uczestników,
- papier,
- mazaki,
- narzędzia ewaluacji - ankieta

Przebieg zajęć:

I Wprowadzenie - rola hospitacji w MJPSz, rodzaje hospitacji.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem oświatowym głównym celem pracy szkoły jest jakościowy rozwój szkoły z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela.

Do podnoszenia jakości pracy szkoły przyczynia się obserwacja, która jest stałym składnikiem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Obserwacja jest sposobem zbierania informacji o mocnych i słabych stronach nauczycieli, sukcesach i niepowodzeniach uczniów oraz przyczynach tych niepowodzeń, stanowiących podstawę do opracowania działań wspomagających tych nauczycieli, którzy chcą podnosić jakość swojej pracy.

Szczególnym rodzajem obserwacji znanym i stosowanym w szkole już od dawna jest hospitacja. Hospitacja jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole przez dyrektora bądź osoby pełniące funkcje kierownicze, polega na odwiedzeniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami i dokonaniu bezpośredniej obserwacji, analizy i oceny poszczególnych elementów procesu dydaktycznego i wychowawczego. Hospitacja jest działalnością o charakterze edukacyjnym nie może więc przynosić szkody hospitowanemu, ma motywować go do lepszej pracy, poszukiwania lepszych rozwiązań metodycznych, tworzenia warunków zapewniających harmonijny rozwój uczniów. Podstawowymi funkcjami hospitacji jest:
~ uzyskanie danych o hospitowanym (informacyjna),
~ motywowanie nauczyciela do lepszej pracy (motywująca)
~ udzielanie konkretnych rad prowadzacych do eliminacji bądź unikania popełnionych błędów (korekcyjna),
~ postawienie diagnozy i oceny pracy hospitowanego (kontrolno- oceniająca).
Hospitacje dzielimy ze względu na obszar: wycinową i całościową i ze względu na przedmiot obserwacji: doradczo- doskonalącą, kontrolno- oceniającą i diagnostyczną.

II Praca w grupach - wady i zalety hospitacji tradycyjnej.


Odczytanie prac przez grupowych, po czym dyskusja całej Rady Pedagogicznej.

III Wprowadzenie do hospitacji diagnozującej, uwarunkowania i walory hospitacji diagnozujacej.


Hospitacja diagnozująca to obserwacja uczniów, a nie nauczyciela. Jest nastawiona na ocene wyników oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela na klasę. Tematyka takiej hospitacji powinna być tworzona przez cały zespół nauczycieli i realizować zamierzenia pedagogiczne, prowadzace do opanowania przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności, postaw i nawyków. Termin hospitacji proponuje nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie sa już gotowi do zaprezentowania swoich osiągnięć. Na taka lekcję majacą charakter popisu, dyrektor może zaprosić gości - rodziców, wizytatora itp. Hospitacja nie musi obejmować jednej lekcji, może twać cały dzień w jednej klasie. Jeśli chcemy obserwować opanowanie umiejętności pracy w grupie, możemy to oglądać na każdej lekcji, pod warunkiem, że nauczyciele stwarzają odpowiednie sytuacje dydaktyczne.

Uwarunkowania hospitacji diagnozujacej:
~ uzgodnienie z dyrektorem terminu hospitacji,
~ zaproszenie na popis uczniów dyrektora innych nauczycieli i rodziców,
~ rezygnacja z tradycyjnej rozmowy pohospitacyjnej, lecz pozostać po lekcji w klasie i rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami hospitacji o tym co uczniowie już potrafią, a co muszą ćwiczyć.

Walory hospitacji diagnozującej:
~ tematykę tworzą nauczyciele i zespoły przedmiotowe,
~ znika luka informacyjna (nauczyciele wiedzą co będzie obserwować dyrektor),
~ termin nie jest narzucony przez dyrektora lecz planowany od dołu - przez nauczyciela,
~ obserwowane umiejętności mają charakter uniwersalny,
~ obserwuje się popisy uczniów, a nie nauczyciela,
~ dyrektor zyskuje wiedzę o poziomie osiągnięć uczniów.

IV Praca w grupach - sporządzanie arkusza hospitacji diagnozującej.

Sporządzanie arkusza wg proponowanej tabeli:
Zagadnienia hospitacyjne (umiejętności składowe i operacyjne) Oczekiwania hospitacyjne (standardy wymagań) Aktualne osiągnięcia uczniów (dokonane podczas obserwacji lekcji przez dyrektora)
 


 
   
Kompetencje to uniwersalne umiejętności powstające w wyniku zintegrowania dużej ilości drobnych umiejętności. Mogą być one wykorzystywane w szkole i poza nią.

kompetencje kluczowe / umiejętności podstawowe
to
zdolności, umiejętności sprawności stanowiące klucz do rozwiązywania problemu

umiejętności składowe
to
zestaw umiejętności składających się na kompetencję kluczową

umiejętności operacyjne
to
pojedyncze czynności ucznia czyli operacje Przykład:

kompetencja - umiejętność znajdowania informacji w różnych źródłach.

umiejętności składowe:
~ umiejętność korzystania z biblioteki
~ umiejętność korzystania z komputera

umiejętności operacyjne:
~ sprawne posługiwanie się katalogami
~ umiejętność odszukiwania hasła w encyklopedii
~ umiejętność korzystania z internetu

wskażnik dotyczący kompetencji:
~ znalezienie poszukiwanej informacji.

Odczytanie prac, dyskusja.

Na koniec szkolenia została przeprowadzona anonimowa ankieta:

1. Czy czas poświęcony zajęciom został należycie wykorzystany?

a) tak,
b) nie
c) nie wiem

2. Czy odpowiada Pani forma zajęć?

a) tak
b) nie

uzasadnij......................................................................................................................

3. Czy według Pani zdobyte wiadomości będą przydatne i wykorzystane w pracy?

a) tak
b) nie
c) nie wiem

4) Jak ocenia Pani poziom prowadzonych zajęć?

a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) miernie 

Opracowanie: Jolanta Łabudzka
Katarzyna Bromboszcz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7196


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.