AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Garczarczyk
Wychowanie fizyczne, Artykuły

Wychowanie fizyczne - cele i zadania

- n +

Wychowanie fizyczne - cele i zadania

Ogólnym celem wychowania fizycznego oraz sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie i wychowanie człowieka. Ich elementami wspólnymi są cele ogólno-wychowawcze, zaś różnicują cele szczegółowe. W wychowaniu fizycznym chodzi o wszechstronne przygotowanie jednostki do wymogów współczesnego życia, natomiast dążeniem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie organizmu na wyższym poziomie sprawności dla osiągnięcia w przyszłości mistrzostwa sportowego.

Osiągnięcie sukcesu jest celem każdej osoby zajmującej się sportem, zarówno na najniższym poziomie, jak i na tym najwyższym, szkolnym szczeblu. Bez względu na wartość osiąganego rezultatu jest tylko jedna droga, która umożliwia jego osiągnięcie - praca; praca trenera i praca zawodnika, praca nauczyciela i ucznia.

Nie sposób jednak określić jednoznacznie wartości włożonej pracy - czy większą wykonuje trener, dysponujący wyselekcjonowanym zawodnikiem i niejednokrotnie najnowszymi technologiami, bazą materiałową, sztabem pracowników lekarzy, czy zwykły nauczyciel nie oglądający się na warunki w jakich pracuje, dysponujący tylko własną pasją, umiejętnościami i pracujący w głównej mierze dla satysfakcji swojej i dzieci? Czy większą wykonuje wyselekcjonowany sportowiec przygotowany do ogromnych wysiłków, czy dziecko pracujące głównie wielkością swojej ambicji?

Myślę, iż każdy doceni pracę na wszystkich poziomach sportowych, ale z biegiem czasu pamiętamy tylko pracę, która przyniosła największe sukcesy, a o tej wcale nie mniej ważnej zapominamy. A nieraz przecież sukces w zawodach miejskich, rejonowych czy wojewódzkich przyniósł o wiele więcej radości, przeżyć i satysfakcji dzieciom szkolnym niż np. zdobywane po raz kolejny mistrzostwo Polski przez niejednego sportowca.

Program wychowania fizycznego może być realizowany w systemie klasowo-lekcyjnym, jak również w blokach zajęć w szkole oraz poza szkołą (np. na obozie sportowym).

W procesie wychowania fizycznego w szkole zasadniczą formą zajęć jest lekcja - zajęcia lekcyjne obejmujące swym zasięgiem wszystkich uczniów i mające decydujący wpływ na kształtowanie ich stosunku do aktywności ruchowej. Umiejętności i nawyki nabyte na lekcji wychowania fizycznego stanowią podstawę do samodzielności, do samodzielnego organizowania zajęć pozalekcyjnych, do indywidualnej aktywności fizycznej. Niestety nie zawsze lekcje wychowania fizycznego spełniają przypisaną im rolę, często bywają tylko "epizodami" ruchowymi dla dzieci i młodzieży co spowodowane jest brakiem odpowiedniej bazy sportowej, dużą liczebnością klas itp.

Przy właściwym programowaniu, planowaniu i organizowaniu zajęć lekcyjnych stanowią one składową (realizacyjno-wykonawczą) ogólniejszego programu i planu nauczania. Lekcja wychowania fizycznego powinna być działaniem zorganizowanym.

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do rozwijania posiadanych przez uczniów uzdolnień i zaspokajania ich potrzeb rozwojowych, w tym między innymi potrzeby samorealizacji w wybranej dziedzinie. Jedną z takich dziedzin jest sport, rozumiany jako szansa zapewnienia każdemu uczniowi ruchowego doskonalenia i ruchowego wyżycia się.

Wydaje się, że polskie szkoły już mają za sobą czas "spartakiad" i "igrzysk szkolnych", które nadawały ton i charakter szkolnemu wychowaniu fizycznemu przez preferowanie współzawodnictwa, rywalizacji i prowadzenia selekcji.

Fizyczne kształcenie i wychowanie to nie tylko lekcje wychowania fizycznego, to również wychowanie do aktywności rekreacyjnej, turystycznej i sportowej. Na zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego uczniowie zdobywają umiejętności i doświadczenia niezbędne do organizowania samemu zajęć w czasie wolnym, a co najistotniejsze "szkoła" powinna inspirować do aktywności własnej i rozbudzać w tym kierunku zainteresowania i zamiłowania. Sprawności i umiejętności zdobyte poza szkołą procentują na zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Pozaszkolna aktywność ruchowa przejawiać się może w formie:
- zajęć rekreacyjnych organizowanych przez TKKF, PTTK, prywatne organizacje, parafie,
- zajęć sportowych w klubach dla uczniów uzdolnionych ruchowo, posiadających predyspozycje do uprawiania określonej dyscypliny sportu (UKS, MKS),
- obozy letnie i zimowiska organizowane przez szkoły, kluby, organizacje młodzieżowe.

 

Opracowanie: Ewa Garczarczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9477


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.25Ilość głosów: 4