AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Olga Łącka, W. Nita, J. Suchacka, Z. Suchacki, J. Gawin
Różne, Scenariusze

Scenariusz wyborów do samorządu uczniowskiego

- n +

Wybory do SU w szkole podstawowej - scenariusz wyborów do samorządu uczniowskiego

Cele

Młodzież:
- rozumie zasadność przeprowadzania demokratycznych wyborów
- zna zasady uczestnictwa w kampanii wyborczej
- poczuwa się do odpowiedzialności za poczynione obietnice
- zna zasady oddawania głosów
- umie w sposób odpowiedzialny wytypować najodpowiedniejszych przedstawicieli klasy do SU
- umie zachować się w odpowiedni sposób podczas oddawania głosu
- szanuje prawo każdego wyborcy do tajnego głosowania

Przebieg wyborów

1. Utworzenie list wyborczych - każda klasa typuje dwóch kandydatów, pozytywnie zaopiniowanych przez wychowawców. Do każdego pionu klas powstaje odrębna lista.
2. Zorganizowanie zebrania przedwyborczego, w trakcie którego kandydaci zostają zapoznani z zasadami kampanii wyborczej.
3. Zorganizowanie spotkania kandydatów z przedstawicielem władz samorządowych., w trakcie którego dzieli się on doświadczeniami zdobytymi w trakcie własnej kampanii wyborczej oraz mówi o odpowiedzialności za poczynione obietnice.
4. Ogłoszenie kampanii wyborczej na terenie szkoły - przygotowanie sztalug na plakaty oraz wyznaczenie miejsc na inną działalność związaną z kampanią.
5. Podanie daty zakończenia kampanii wyborczej, terminu wyborów oraz poinformowanie o ciszy przedwyborczej.
6. Poinformowanie głosujących o tym, że każdy z nich dysponuje jednym głosem, który może oddać na kogoś z listy własnego pionu, np. czwartoklasista głosuje tylko na nazwiska z listy utworzonej z kandydatów klas czwartych.
7. Ustalenie harmonogramu głosowania oraz powołanie komisji wyborczej składającej się z uczniów i jednego nauczyciela.
8. Przygotowanie pomieszczenia, w którym wybory się odbędą - ważne, aby znajdowała się tu urna wyborcza i kabiny zapewniające tajność głosowania.
9. Przeprowadzenie wyborów.
10. Powołanie komisji do liczenia głosów, spisanie protokołu z jej pracy.
11. Ogłoszenie listy dziesięciu osób, które uzyskały największą ilość głosów i wejdą do zarządu.
12. Uprzątnięcie plakatów i innych efektów starań przedwyborczych osób kandydujących. Uświadomienie startującym, że odpowiadają za własne materiały propagandowe.
 

Opracowanie: 1. mgr Olga Łącka
2. mgr Wojciech Nita
3. mgr Jadwiga Suchacka
4. mgr Zbigniew Suchacki
5. mgr Jarosława Gawin

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2202


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.