Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Alicja Agata Sobolewska
Ekologia, Konspekty

Co w trawie piszczy, czyli życie na łące

- n +

Co w trawie piszczy czyli życie na łące

Alicja Agata Sobolewska

KONSPEKT LEKCJI Z PRZYRODY (EKOLOGII)

Grupa wiekowa - Szkoła podstawowa - klasa IV

Podstawa programowa:
reści:
- Krajobraz najbliższej okolicy - obserwacje i zapisy
Cele edukacyjne:
- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem
- rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym


Cele:
Uczeń zna:
- pojęcia: łąka, sianokosy, bioróżnorodność
- podstawowe gatunki roślin i zwierząt łąkowych
Uczeń wie:
- o zależnościach pomiędzy organizmami roślinnymi i zwierzęcymi
- jakie mogą być zagrożenia ze strony człowieka na środowisko łąki
Uczeń potrafi:
- nazwać i rozpoznać wybrane gatunki roślin i zwierząt łąkowych
- ułożyć prosty łańcuch pokarmowy z organizmów żyjących na łące
- wskazać wpływ człowieka na życie na łące i podać przykłady prawidłowego użytkowania łąki przez człowieka

Formy pracy:
- praca w grupie
- praca indywidualna

Metody/techniki:
- aktywne metody pracy: samodzielne obserwacje, zadania do wykonania, scenka, burza mózgów
- metody oglądowe: pokaz plansz, obserwacja
- metody słowne: pogadanka, dyskusja

Środki dydaktyczne:
- klucze do oznaczania gatunków roślin i zwierząt
- lupy
- przygotowane przez nauczyciela karty pracy z instrukcjami
- plansze (ewentualnie slajdy, zdjęcia)

Czas trwania zajęć:
- 2 godziny lekcyjne

Przebieg zajęć:
pierwsza godzina lekcyjna - praca w terenie


- spacer na łąkę położoną w najbliższym otoczeniu szkoły
- podział klasy na grupy 2-3 osobowe
- rozdanie dla każdej grupy kart pracy z instrukcjami, kluczy do oznaczania gatunków roślin i zwierząt, lup
- praca uczniów w grupach zgodnie z otrzymanymi instrukcjami
- scenka:
< przydzielamy role wręczając uczniom kartoniki z napisanymi na nich nazwami organizmów:
np. biedronka, pająk, dżdżownica, kret, ślimak, gąsienica motyla, trawa, koniczyna, stokrotka itd. (uwaga! każda odgrywana postać ma być przypisana dwóm uczniom)
< aktorzy dzielą się na 2 grupy, tak aby w każdej grupie znalazły się wszystkie odgrywane postaci
< odgrywamy dwie sytuacje równocześnie (po jednej sytuacji dla każdej grupy):
"podpalenie i pożar łąki", "koszenie łąki", uczniowie pokazują jak reagują organizmy, co się z nimi dzieje (np. ucieczka, schowanie się do norki, spalenie, zmniejszenie się - w wyniku koszenia itp.)
< porównujemy szanse organizmów na przeżycie w przedstawionych sytuacjach
- powrót do budynku szkoły

druga godzina lekcyjna - zajęcia w szkole w sali lekcyjnej

- metodą "burzy mózgów" definiujemy pojęcia: łąka i bioróżnorodność, uczniowie zapisują w zeszytach wspólnie wypracowane definicje,
- w oparciu o plansze (zdjęcia, slajdy) nauczyciel omawia wygląd łąki z uwzględnieniem konkretnych gatunków,
- nauczyciel rysuje na tablicy szkolnej tabelę pt. "Co w trawie piszczy?", uczniowie przerysowują ją do swoich zeszytów,
- wspólnie uzupełniamy tabelę opierając się na przykładach zanotowanych w czasie lekcji w terenie (patrz karta pracy nr 2) i uzupełniając ją dodatkowymi gatunkami,
"Co w trawie piszczy?"
Gatunki roślin łąkowych Owady żyjące na łące Inne zwierzęta żyjące na łące
     
     
     
     

- z podanych i zapisanych w tabeli organizmów uczniowie układają proste łańcuchy
pokarmowe,
- podsumowanie - wyciągamy wnioski na temat wpływu człowieka na życie na łące
(co to są sianokosy i do czego służą; zagrożenia wynikające z wypalania traw na łące; inne przykłady użytkowania łąki)

Zadanie domowe
Narysuj lub wklej do zeszytu zdjęcie jednego, dowolnie wybranego gatunku rośliny łąkowej
i zwierzęcia żyjącego na łące. Podaj jego nazwę i krótki opis. Skorzystaj z atlasu, klucza do oznaczania gatunków lub z innych źródeł.

Karta pracy nr 1 - załącznik "a" - rysunek stopy

Karta pracy nr 1 - załącznik "b" - instrukcja
- wydrzyj wzdłuż przerywanej linii stopę narysowaną na załączniku "a"
- przyciśnij mocno do podłoża papierową stopę, tak aby jak najwięcej się na niej odbiło
- obserwując łąkę wokół siebie i jej kolorystykę, uzupełnij kredkami na papierowej stopie brakujące kolory (w wolnych miejscach)

Karta pracy nr 2
załącznik a - tabelka

"Co w trawie piszczy?"
 
Gatunki roślin łąkowych Gatunki zwierząt żyjących na łąće
   
   
   
   
   


Karta pracy nr 2
załącznik b - instrukcja

- odmierz stopami kwadrat o boku długim na 3 twoje stopy (3 x 3),
- zaobserwuj jak największą ilość gatunków roślin i zwierząt występujących na wyznaczonym przez ciebie terenie
- za pomocą lupki i klucza do oznaczania gatunków roślin i zwierząt postaraj się rozpoznać zaobserwowane okazy
- uzupełnij tabelkę - karta pracy nr 2 - załącznik "a"

 

Opracowanie: Alicja Agata Sobolewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9760
 
   Komentarze
 • hhhhhh, 2006-01-10

  ja chce zdjecia roslin łąkowych! a nie jakies durne cos tam uczen
  powinien... • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3.86  Ilość głosów: 7
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016