Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Halina Boguta
Matematyka, Konspekty

Konspekt lekcji matematyki w klasie V (zastosowanie działań na ułamkach).

- n +

Konspekt lekcji matematyki w klasie V.
Konspekt

Konspekt lekcji matematyki w klasie V

Zajęcia wg tego konspektu odbyły się w dniu 27 marca 2001 r. Obserwatorem zajęć byli rodzice uczniów klasy Vd oraz nauczyciele - w tym kontraktowi i stażyści z macierzystej szkoły. Głównym celem lekcji było rozwiązywanie zadań, które uwzględniają Standardy wymagań egzaminacyjnych (2002).

Temat: Rozwiązywanie zadań na zastosowanie działań na ułamkach.

Cele lekcji

 • utrwalenie wiadomości o ułamkach;
 • umiejętność rozwiązywania zadań schematycznych;
 • umiejętność analizowania danych;
 • umiejętność odczytywania i interpretowania problemu;
 • umiejętność przedstawiania danych na diagramie;
 • rozwijanie zdolności poznawczych, wytrwałość w wysiłku umysłowym;
 • odpowiedzialność za wynik pracy;
 • aktywna postawa wobec matematyki;
 • respektowanie przyjętych zasad w grupie.

Osiągnięcia uczniów

 • uczeń potrafi zbierać informacje;
 • porządkuje dane w tabelkę;
 • planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora (standard 5.4).

Metoda

Poszukująca, eksponująca, metoda plakatu, metoda aktywności kreatywnej.

Formy

Indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne

 • plansza dla każdego ucznia z treścią zadań;
 • plansze dla grup;
 • mapka Polski z odległościami między niektórymi miastami;
 • foliogram z zadaniami;
 • papier A-3;
 • kolorowe karteczki.

Przygotowanie uczniów do zajęć

 • uczniowie sami tworzyli tekst użytkowy (standard 2.1 , 2.3) zaproszenie na lekcje otwartą;
 • do zadania III sami uczniowie szukali informacji w szkole, porządkowali wyniki w tabeli (standard 4.1)

Przebieg zajęć

Sprawy organizacyjne

Podzieliłam klasę na 5-osobowe grupy o niewielkim zróżnicowaniu poziomów. Wszystkie grupy miały do rozwiązania te same zadania.

Lekcja właściwa

Zadanie I (załącznik nr 1) dla każdego ucznia, dla obserwatorów foliogram:

 1. zaangażowanie i badanie problemu. Po otrzymaniu zadań uczniowie najpierw indywidualnie przeczytali treść poleceń, przeanalizowali mapkę i rozwiązali zadania. W grupie uzgodnili wyniki poprzez negocjację;
 2. prezentacja - przedstawiciele grup dokonali prezentacji , pozostali uczniowie mają możliwość porównania wyników;
 3. nauczyciel obserwuje sprawdza ile wiadomości uczniowie wnoszą do pracy oraz dokonuje oceny punktowej pracy w grupie.

Zadanie II (załącznik nr 2), zestaw jeden na grupę, dla obserwatorów foliogram:

 1. zaangażowanie i badanie problemu. Uczniowie zapoznali się z treścią zadań. Wypracowali wspólną metodę postępowania, każdy uczeń był zaangażowany w rozwiązywaniu problemu. Po dokonaniu potrzebnych obliczeń grupy przystępują do tworzenia plakatu - diagramu słupkowego, wiedza staje się użyteczna;
 2. prezentacja - plakaty każdej grupy zostają zawieszone na tablicy. Przedstawiciele grup relacjonują efekty pracy przed całym audytorium;
 3. prowadząca jest obserwatorem, dokonuje oceny punktowej prezentowanych prac oraz zbiorowo z klasą analizuje diagramy słupkowe.

Refleksja, ewentualne uwagi - nauczycielka pyta uczniów:

 • które z zadań wydało im się najtrudniejsze;
 • jak została zorganizowana praca w ich grupach.

Każdy uczeń miał możliwość ocenić swój udział w grupie (samoocena), poprzez rysunek na kolorowej kartce papieru:

bardzo dobry dobry słaby

Umiejętności kluczowe

 • komunikowanie się nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń;
 • ocena wyników własnego uczenia się, rozwiązywanie problemów, zbieranie informacji.

Dokonuję oceny pracy w grupach. Zadania są ułożone przez prowadzącą zajęcia.

Praca domowa - zadanie 5, podręcznik - str. 137

Spotkanie z rodzicami

Uwieńczeniem zajęć dydaktycznych było spotkanie z rodzicami uczniów tej klasy. Omówiono cele przeprowadzonych zajęć i osiągnięcia uczniów . Dzięki temu rodzice włączyli się czynnie do dyskusji oceniającej wkład i zaangażowanie uczniów w zastosowaniu nabytych umiejętności. Dokonali oceny prowadzenia tego typu zajęć, zapoznali się z nowymi formami informacyjnymi - standardami wymagań egzaminacyjnych.

Załącznik nr 1

Zadanie 1

Jest to mapa Polski. Liczby umieszczone na tej mapie oznaczają odległości drogowe w kilometrach między niektórymi miastami.

Zadanie 1

 • z Gdańska do Warszawy jest ............ km
 • z Krakowa do Warszawy przez Lublin jest ...................... km

Zadanie 2

 • Podróż Piotrka z Lublina do Koszalina przez Poznań wynosi ............ km
 • Podróż Ewy z Lublina do Wrocławia przez Kraków wynosi .............. km
 • Które z nich odbyło dłuższą podróż ................... i o ile ....................... km

Zadanie 3
Na stacji benzynowej "BIEDRONKA " za 50 litrów benzyny zapłacono 160 zł. Jaki będzie przybliżony koszt podróży z Warszawy do Wrocławia (najkrótszą trasą), jeżeli samochód osobowy zużywa 6 litrów na 100 km?

Nr zadania Badana czynność Nr standardu Typ zadania
1 Uczeń odczytuje dane z mapki. Potrafi wybrać te, które są mu potrzebne. Umie odpowiedzieć na proste pytania 1.4 L
2 Wybiera dane z mapki, oblicza rzeczywistą odległość 1.4
5.5
KO
3 Uczeń potrafi wybrać z zadania potrzebne informacje. Wykonuje obliczenia. Wiedzę zdobytą szkole umie zastosować. Ustala sposób rozwiązania 3.5
5.3
5.5
3.8
RO

Załącznik nr 2

Zadanie 2

Tabela przedstawia zestawienie ocen z matematyki za I semestr 2000/2001

Klasa Ilość uczniów Celujące Bardzo dobre Dobre Dostateczne Dopuszczające Niedostateczne Średnia ocena
5a 25 1 7 5 8 3 1  
5b 26 - 9 6 5 4 2  
5c 28 - 5 12 8 2 1  
5d 25 - 5 8 8 4 -  
5e 26 - 1 12 8 3 2  
Razem                

Zadanie 1 - Uzupełnij tabelę.
Zadanie 2 - Oblicz średnią arytmetyczną ocen każdej klasy z dokładnością do 0,1.
Zadanie 3 - Oblicz średnią arytmetyczną ocen z matematyki na poziomie klas V-ch z dokładnością do 0,01.
Zadanie 4 - Przedstaw wyniki średnich arytmetycznych poszczególnych klas na diagramie słupkowym. (tworzenie plakatu)

Nr zadania Badana czynność Nr standardu Typ zadania
1 Uczeń zbiera informacje, porządkuje w tabelę, uzupełnia tabelę 4.1 RO
2 Uczeń potrafi znaleźć informację 1.3 RO
3 Wybiera z tabeli informacje te, które są mu potrzebne zapisuje w inny sposób ustala sposób rozwiązania 1.3
1.4
3.5
3.8
RO
4 Dane zawarte w tabeli przedstawia diagramem słupkowym 2.4
3.5
RO

Opracowanie: mgr Halina Boguta

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6090
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016