AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Radzioch
Ekonomia, Scenariusze

Bezrobocie - scenariusz lekcji z podstaw ekonomii

- n +

Bezrobocie - stopa bezrobocia

Przedmiot: podstawy ekonomii

Cele:
Kategoria A
(zapamiętanie):
-uczeń zna wszystkie podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy,
-uczeń potrafi zidentyfikować krzywe popytu i podaży na rynku pracy,
-uczeń potrafi zdefiniować pojęcia: siła robocza, bezrobotny, stopa bezrobocia.

Kategoria B (zrozumienie):
-uczeń potrafi wyjaśnić termin "naturalna stopa bezrobocia",
-uczeń potrafi zilustrować krzywe indywidualnego popytu i podaży na rynku pracy.

Kategoria C (stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych):
-uczeń potrafi zastosować wzór na obliczenie stopy bezrobocia,

Kategoria D (stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych):
-uczeń potrafi wyliczyć stopę bezrobocia na podstawie danych z "Rocznika statystycznego",
-uczeń potrafi ocenić czy bezrobocie jest, czy nie jest, bezrobociem frykcyjnym.

Metody:
- elementy wykładu,
- pogadanka,
- praca z "Rocznikiem Statystycznym",
- ćwiczenia

Środki dydaktyczne:
- "Roczniki Statystyczne",
- karty pracy ucznia,
- foliogram nr 1

Przebieg zajęć:
I. Planowanie i przygotowanie.
Przygotowanie foliogramu, kart pracy indywidualnej uczniów wraz z instrukcją do ćwiczeń. Skompletowanie środków dydaktycznych do przeprowadzenia lekcji.
II. Przeprowadzenie zajęć.
1. Powtarzamy pojęcia związane z rynkiem pracy.
2. Przedstawiamy temat zajęć.
3. Wprowadzamy kolejno nowe pojęcia: siła robocza, bezrobotny, stopa bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia (foliogram 1).
4. Uczniowie zapisują nowe pojęcia do arkusza pracy.
5. Rozdajemy uczniom "Roczniki Statystyczne", w których szukamy odpowiedzi na pytania zadane w arkuszu pracy ucznia.
6. Obliczamy stopy bezrobocia na podstawie zaczerpniętych z rocznika danych.
7. Określmy, czy obliczona stopa jest naturalną stopą bezrobocia.
III. Podsumowanie.
1. Praca indywidualna polegająca na rozwiązywaniu zadań:
-ocena trzech rozwiązanych w pierwszej kolejności zadań;
-ocena aktywności uczniów na lekcji.
2. Podsumowanie zajęć - zadanie pracy domowej.

Bibliografia:


1. Nojszewska E.: Podstawy ekonomii, Warszawa, WSiP,2000
2. Elementarne zagadnienia ekonomii, Red. R. Milewski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,1994
3. Urbaniak P. Podstawy ekonomii cz.1, poznań, Wydawnictwo eMPi2, 1999
4. www.geografia.pl
5. www.gus.pl


ARKUSZ PRACY UCZNIA


1. Siła robocza jest to...
2. Bezrobotny jest to...
3. Stopa bezrobocia.....
4. Stopę bezrobocia obliczamy korzystając z wzoru
5. Naturalna stopa bezrobocia....
6. O pełnym zatrudnieniu w gospodarkach mówi się wtedy, gdy naturalna stopa bezrobocia mieści się w granicach od............ do..........

Zadania.
1. Czy do grupy bezrobotnych należą:
a) matki wychowujące małe dzieci,
b) uczniowie i studenci,
c) osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą,
d) absolwenci techników, którzy poszukują pracy,
e) rolnicy, właściciele gospodarstw rolnych,
f) osoby pracujące na część etatu,
g) osoby, które szukają pracy po likwidacji ich zakładów pracy?
2. Sprawdź w roczniku statystycznym ilu bezrobotnych i aktywnych zawodowo było w
.............r. Oblicz stopę bezrobocia.

3. Uzupełnij następujące zdanie:
W roku.......... stopa bezrobocia........ w Polsce wynosiła................ %. Oznacza to, że na każde 100 osób chcących pracować.................... osób nie mogło znaleźć pracy.

4. Korzystając z danych podanych w Roczniku Statystycznym, oblicz stopę bezrobocia w dwóch kolejnych latach.

5. Znajdź w Roczniku Statystycznym w dziale Przegląd Międzynarodowy tabelę pod nazwą
Bezrobotni. Odszukaj w niej państwa o najniższym i najwyższym bezrobociu.
Państwo o najniższym bezrobociu to..............
Państwo o najwyższym bezrobociu to..............

6. Korzystając z Rocznika Statystycznego znajdź Tablice przeglądowe- Polska. Odszukaj w nich pozycję "Bezrobotni zarejestrowani" i sprawdź, w którym roku w Polsce było najniższe bezrobocie, a w którym najwyższe.
Najniższe bezrobocie w Polsce było w roku.................
Najwyższe bezrobocie w Polsce było w roku..................

7. W tabeli zamieszczono dane o bezrobociu rejestrowanym w różnych regionach Polski w
1999r.
 
Województwo Stopa bezro -bocia (w %) Województwo Stopa bezro -bocia (w %)
Dolnośląskie 27,2 Podkarpackie 18,5
Kujawsko-pomorskie 25,8 Podlaskie 16,3
Lubelskie 18,1 Pomorskie 22,8
Lubuskie 25,9 Śląskie 21,8
Łódzkie 19,2 Świętokrzyskie 22,9
Małopolskie 18,1 Warmińsko-mazurskie 25,0
Mazowieckie 16,0 Wielkopolskie 19,0
Opolskie 18,6 Zachodniopomorskie 25,7

Na załączonej mapce zaznacz:
- na żółto województwa, w których stopa bezrobocia jest niższa niż 18 %,
- na zielono te, w których jest niższa lub równa średniej krajowej 20,5%(lecz wyższa niż 18 %),
- na niebiesko te, w których jest wyższa od średniej (lecz niższa niż 25 %)
- na czerwono te, w których przekracza 25%.


Zadanie domowe.

Przygotuj krótką notatkę na jeden z poniższych tematów:
1. Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich.
2. W jakich gałęziach gospodarki bezrobocie jest największe, a w jakich najmniejsze?
3. Pomoc finansowa rządu dla bezrobotnych:
a) Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
b) Ile on wynosi? Porównaj jego wysokość ze średnią płacą?
c) Jak długo można otrzymywać zasiłek?


Foliogram nr 1


Siła robocza - jest to grupa występująca na podażowej stronie rynku pracy, oraz ci, którzy aktywnie poszukują pracy.Bezrobotny - jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac.Stopa bezrobocia - jest miarą bezrobocia, a oblicza się ją jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludzi stanowiących siłę roboczą i wyraża w procentach.Naturalna stopa bezrobocia - występuje w gospodarce, w której osiągnięto pełne zatrudnienie, czyli istnieje w niej tylko bezrobocie frykcyjne.


 

Opracowanie: Małgorzata Radzioch nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół
im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7603


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.