AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Matuk
Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej

- n +

Plan pracy wychowawczej

W myśl głównego celu programu wychowawczego, który zakłada wychowanie człowieka pozytywnie ustosunkowanego do siebie, otwartego na ludzi i otaczający świat, w bieżącym roku szkolnym zamierzam rozpocząć pracę jako nauczyciel-wychowawca klasy IV e.

Praca wychowawcy klasy jest szczególnym rodzajem działania pedagogicznego różniącym się od nauczania lekcyjnego znacznie większym marginesem swobody w doborze programu działalności, a z tym wiąże się znacznie większa osobista odpowiedzialność za wyniki pracy- tak bardzo niewymierne i zmienne

Wychowawca reprezentuje wobec swojej klasy radę pedagogiczną szkoły, wobec zaś rady pedagogicznej- klasę. Jest rzecznikiem interesów uczniów wobec dyrekcji i nauczycieli, a rzecznikiem instytucji szkolnej wobec uczniów. Jest także opiekunem, powiernikiem, animatorem.

Biorąc pod uwagę założenia programu wychowawczego szkoły na początku pracy wychowawczej chciałabym rozważyć następujące treści:
- Przygotowanie dziecka do pracy nad sobą, do uczestnictwa w zmienianiu siebie , bliższego i dalszego otoczenia na lepsze.
- Wskazanie wartości zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i moralności.
- Zwiększenie świadomości uczniów klasy IV -tej odnośnie ich samych
- Zapoznanie z mechanizmami psychologicznymi, którym podlegają na co dzień.
- Lepsze poznanie swoich uczniów, zorientowanie się w strukturze klasy, poznanie uczniów pełniących role klasowe

Realizację tych treści przedstawiam w planowanych tematach:
MIESIĄC WRZESIEŃ Poznanie zespołu klasowego poprzez Arkusz Diagnostyczny Klasy, ankiety, dyskusję. Wybranie samorządu klasowego.
Bezpiecznie w szkole i w drodze do szkoły.
PAŹDZIERNIK Ustalenie Kodeksu klasowego i zatwierdzenie go
Utworzenie kącika klasy IV E w sali lekcyjnej 315.
Zwiedzanie skansenu w naszym regionie.
LISTOPAD Impreza integracyjna - klasy IV -te
Andrzejki w naszej klasie.
Staram się, potrafię unikać nieporozumień.
GRUDZIEŃ Mikołajki - własnoręcznie zrobiony upominek dla kolegi/koleżanki.
Umiem przepraszać, przebaczać. Wigilia-wieczór wzruszeń i życzeń.
STYCZEŃ Wiem jak dbać o swoje zdrowie-pogadanka pielęgniarki szkolnej.
Bezpieczeństwo na feriach zimowych.
Karnawałowy zawrót głowy -dyskoteka klasowa
LUTY Program edukacyjno - profilaktyczny pt. "Ja i klasa" - przy współpracy z pedagogiem szkolnym.
Walentynki wśród nas.
MARZEC Potrafię szukać sposobów rozwiązań konfliktów i innych trudnych sytuacji.
Wiosenna wycieczka za miasto.
Wielkanocne życzenia.
KWIECIEŃ Primaaprilisowe żarty
Międzynarodowy Dzień Ziemi- dbamy o czystość wokół nas.
Pomagam w trudnych lekcjach koledze/koleżance.
MAJ Moja rodzina mój dom.
Nasze emocje - scenki dramowe.
CZERWIEC Dzień Dziecka - nasze święto.
Podsumowanie roku szkolnego w klasie IV E.
Bezpieczne wakacje.

Zaczynając pracę z nową klasą lub grupą wychowawczą musimy przede wszystkim (na początku) opracować normy klasowe (grupowe) - czyli zasady obowiązujące wszystkich członków klasy lub grupy wychowawczej.
Normy te mają nam (nauczycielom/uczniom - wychowawcom/wychowankom) pomóc w:
- postawieniu dzieciom jasnych granic (określeniu co jest dopuszczalne a co nie)
- ochronie praw poszczególnych osób
- kształtowaniu poczucia wspólnoty klasowej (grupowej)
- integracji klasowej (grupowej)
- nauce demokratycznego stylu życia w grupie

Autorami tego typu norm powinni być wszyscy uczniowie (wychowankowie), wychowawca oraz rodzice (jeżeli uda się włączyć ich do współpracy).

Jeżeli mówimy o całej klasie, a zarazem chcemy w niej dostrzec rozmaitość indywidualnych przypadków wówczas warto zwrócić uwagę na to, że wewnętrzne zróżnicowania w grupie uczniów mogą być dwojakiej natury i pochodzenia:
- wynikać z cech osobowościowych ucznia,
- wiązać się z kształtującymi wpływami środowiska społecznego.

Znajomość sytuacji rodzinnej to także znajomość warunków, w jakich żyje nasz wychowanek w czasie nie objętym obowiązkową obecnością w szkole. W związku z tym proces wychowawczy realizowany gdziekolwiek, także w mojej klasie nie może się obyć bez współdziałania z rodzicami. Przewiduję kilka spotkań wraz z rodzicami w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań wychowawczych. Tematyka tych spotkań będzie dostosowywana do pojawiających się na bieżąco problemów.

Np. "Jak radzić sobie z niepożądaną agresją dzieci we wczesnym wieku szkolnym"?
"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"?
"Jak radzić sobie ze stresem"?
"Media a młody człowiek."

Cele związane z wychowaniem osiągnę więc przez:
- Odgrywanie przez dzieci ról, scenek okolicznościowych, tematycznych
- Zabawy tematyczne
- Wykonywanie przez dzieci ilustracji, plakatów związanych z bezpieczeństwem w czasie zabaw itp.
- Prowadzenie z dziećmi rozmów, obserwacji.
- Przeprowadzenie ćwiczeń i zajęć rozwijających samoświadomość, doskonalących współprace, komunikację, prowadzenie negocjacji -przekonywanie, obrona własnego zdania
- Prowadzenie zajęć i ćwiczeń dotyczących zdrowia dzieci, życia w społeczeństwie i wynikających z niego zagrożeniach z wykorzystaniem przewodników dla nauczycieli i scenariuszy zajęć
- Poznanie zespołu klasowego poprzez Arkusz Diagnostyczny Klasy, ankiety, techniki socjomertyczne, dramę, dyskusję.
- Integrację klasy przez wycieczki, wyjazdy.
- Organizowanie imprez integrujących uczniów, rodziców i nauczycieli.
- Udział w festynach i dniach otwartych szkoły.
- Stały, systematyczny kontakt z rodzicami (spotkania indywidualne, wywiadówki, udział rodziców w imprezach szkolnych).
- Wyrabianie u uczniów nawyku aktywnego słuchania i stosowania wypowiedzi typu "Ja".
- Nastawienie nauczycieli na potrzeby i problemy wychowanków i ich rodzin.

Warunkiem powodzenia pracy wychowawczej jest wzajemny stosunek między klasą i jej wychowawcą. Nie ulega wątpliwości, że skłania to do refleksji pedagogicznej.
a) czy moi uczniowie są coraz bardziej podmiotami procesów, które wywołuję w klasie, czy raczej podlegają zewnętrznym presjom i przystosowują się do nich?
b) czy moi uczniowie starają się być coraz lepszymi uczniami czy coraz lepszymi ludźmi?
c) czy moja klasa jest wciąż zbiorem jednostek zapisanych na wspólną listę w dzienniku, czy też staje się (lub stała) już zespołem połączonym (zintegrowanym licznymi relacjami wewnętrznymi, wspólnymi celami i wspólnie realizowanymi zadaniami?)
d) czy moi uczniowie uważają klasę i szkołę za swoje miejsce, z którym się identyfikują, czują się w nim dobrze i bezpiecznie?
e) co zdarza się częściej: czy ja zwracam się z różnymi sprawami do klasy, czy raczej klasa i poszczególni uczniowie przychodzą do mnie z różnymi problemami?

Z odpowiedzialnością za to, jakimi oni stają się ludźmi- jako klasa i jako jednostka- nikt nie zwolni wychowawcy, choćby rozliczano go wyłącznie z odbytych wycieczek i procentu uczniów z jedną lub dwiema ocenami niedostatecznymi. Tamte dane są potrzebne urzędom- zostaną przez nie podsumowane, przetworzone statystycznie. A my mamy przed sobą żywych ludzi i za nich odpowiadamy przed sobą, przed nimi i przed społeczeństwem.

Literatura do pracy n-la wychowawcy:
1. Poradnik wychowawcy - wydanie podstawowe
- ABC wiedzy o zjawisku agresji i przemocy - Agnieszka Milczarek
- Jak przeciwdziałać przemocy w klasie? Janina Węgrzynowska
2. Faber A., Mazlish E. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?" media Rodzina, wyd. poszerz., Poznań 1992, 2001
3. Program edukacyjno-profilaktyczny "Ja i klasa" dla uczniów IV-VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku. Opracowanie i prowadzenie Urszula Anna Głowacka -Maciejuk

 

Opracowanie: Katarzyna Matuk - wychowawca klasy IV E

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5348


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.