AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Cader
Matematyka, Konspekty

Obliczanie pola ostrosłupa

- n +

Obliczanie pola ostrosłupa - scenariusz lekcji matematyki w klasie szóstej szkoły podstawowej

Cele lekcji:

1. Kształcenie umiejętności odróżniania ostrosłupów od graniastosłupów na podstawie ich nazwy.
2. Nazywanie ostrosłupów i opisywanie ich własności na podstawie modeli.
3. Obliczanie pola powierzchni całkowitej danego ostrosłupa.

Cele operacyjne:

I. Wiadomości i umiejętności podstawowe - uczeń potrafi:
- obliczyć pole trójkąta
- obliczyć pole czworokąta- prostokąta, kwadratu, równoległoboku itp.
- odróżnić graniastosłup od ostrosłupa na przykładzie modeli
- wskazać podstawę i ściany boczne ostrosłupa na modelach
- narysować siatkę ostrosłupa
- na podstawie siatki (lub modelu) ostrosłupa obliczyć pole powierzchni bocznej i pole całkowite ostrosłupa.

II. Wiadomości i umiejętności rozszerzające - uczeń potrafi:
- określić jakimi wielokątami są podstawa i ściany boczne ostrosłupa na podstawie nazwy ostrosłupa
- obliczyć pole powierzchni bocznej i całkowitej ostrosłupa na podstawie danych z zadania tekstowego.

III. Wiadomości i umiejętności dopełniające - uczeń zna i potrafi:
- obliczyć ilość papieru potrzebnego do sklejenia pudełka w kształcie ostrosłupa bez podstawy lub ilość farby do pomalowania dekoracji teatralnej w kształcie wieży złożonej z graniastosłupa i ostrosłupa
- obliczyć pole brył złożonych np. z graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego z dachem dwunastokątnym.

Metoda:

Czynnościowa- praca w grupach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

modele graniastosłupów i ostrosłupów
plansze przedstawiające siatki graniastosłupów i ostrosłupów
podręcznik "Matematyka 2001" dla kl. VI
zeszyt ćwiczeń "Matematyka 2001" dla kl. VI

Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Przypomnienie wiadomości na temat budowy graniastosłupów i ostrosłupów.
3. Ćwiczenia w odróżnianiu graniastosłupów i ostrosłupów na przykładach modeli brył.
4. Wprowadzenie do tematu lekcji. Zapis tematu: Obliczanie pola ostrosłupa.
5. Rozwinięcie tematu (Badanie i przekształcanie).
6. Praca w grupach (podział na trzyosobowe grupy).

Zadanie I.
Ile papieru kolorowego potrzeba do oklejenia pudełka w kształcie ostrosłupa?
Co należy najpierw określić, aby rozwiązać taki problem?


Przykładowe odpowiedzi:
- jakie ściany ma badany ostrosłup
- jakimi figurami są ściany ostrosłupa
- jak obliczyć pole danej ściany
- ile jest ścian identycznych (przystających).


Każda grupa otrzymuje model ostrosłupa i wykonuje obliczenia.
Po zakończeniu pracy jedna osoba z grupy przedstawia rozwiązanie.

7. Zadanie dla całej klasy:

Obliczyć ilość farby (1 puszka / 9 m2) do pomalowania bryły złożonej z graniastosłupa prawidłowego czworokątnego z dachem czworokątnym. ( "Matematyka 2001" z.11.13.16 str.107)

Uczniowie oddają pisemne rozwiązania.

PODSUMOWANIE

1. Zebranie i powtórzenie wiadomości na temat obliczania pola ostrosłupa.
2. Nagrodzenie za dobrą pracę i aktywność.
3. Podanie i omówienie zadania domowego- "Matematyka 2001" - zeszyt ćwiczeń I z.A5,A6 str.8.
Dla chętnych: z. B5,B6 str.9.
 

Opracowanie: Alicja Cader

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3900


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1