AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Marcińska
Religia, Konkursy

Regulamin i pytania do konkursu biblijnego "Znam Ewangelię wg św. Mateusza" - etap międzyklasowy oraz etap międzyszkolny

- n +

Konkurs "Znam Ewangelię wg św. Mateusza"

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VI szkoły podstawowej, składa się z dwóch części: etapu międzyklasowego oraz etapu międzyszkolnego. W etap międzyklasowym - uczniowie najpierw rozwiązują quiz, który składa się z 10 pytań - aby odpowiedzieć na pytanie należy zaznaczyć odpowiedź a), b) lub c)., po sprawdzeniu testu uczniowie losują pytania i odpowiadają na nie ustnie. W etapie międzyszkolnym - uczniowie odpowiadają ustnie na wylosowane przez siebie pytania.

Quiz "Znam Ewangelię wg św. Mateusza"

1. Który z uczniów trzy razy zaparł się Pana Jezusa?
a) Piotr
b) Judasz
c) Jakub

2. Ludzie, którzy żyli w zakłamaniu i do których Pan Jezus zwrócił się "Biada wam obłudnicy", to:
a) Samarytanie
b) Uczeni w Piśmie i faryzeusze
c) celnicy

3. Komu pewnej nocy przyśnił się anioł, który nakazał: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu"?
a) Herodowi
b) Św. Józefowi
c) Janowi Chrzcicielowi

4. Teściowa pewnego człowieka była bardzo chora, lecz wystarczyło, że Pan Jezus wziął ją za rękę,
a wyzdrowiała. Czyja to była teściowa?
a) Piotra Apostoła
b) setnika
c) Zebedeusza

5. Jak nazywał się uczeń, który zdradził Pana Jezusa?
a) Jan
b) Judasz
c) Tomasz

6. Tłum ludzi nie zniechęcił go, bo koniecznie chciał zobaczyć Pana Jezusa. Co zrobił? Wszedł na drzewo. O kim mowa?
a) o Mateuszu
b) o Zacheuszu
c) o Piłacie

7. Pan Jezus przemienił się w obecności swoich trzech uczniów - "twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło". Uczniowie, którzy to widzieli, to: Piotr, Jakub i...
a) Jan
b) Juda
c) Andrzej

8. Komu Duch Św. objawił, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Mesjasza?
a) Prorokini Annie
b) Józefowi z Arymatei
c) starcowi Symeonowi

9. Co wydarzyło się w mieście Nain?
a) Pan Jezus przemienił wodę w wino
b) Pan Jezus wskrzesił umarłego chłopca
c) Pan Jezus uzdrowił paralityka

10. Który z uczniów powiedział, że nie uwierzy w Zmartwychwstanie, dopóki nie zobaczy na rękach Pana Jezusa śladów gwoździ i nie włoży ręki do Jego boku?
a) Filip
b) Szymon
c) Tomasz

Pytania do I etapu - części ustnej

1. Opowiedz 3 kuszenia Jezusa przez kusiciela.
2. Co Pan Jezus mówi na temat prawa?
3. "Oko za oko i ząb za ząb" to powiedzenie ze Starego Testamentu. A co mówi Jezus?
4. Jaki cud opisuje Mateusz jako pierwszy? Kogo uzdrowił Jezus?
5. O co prosi Setnik Jezusa? Co Setnik powiedział do Jezusa? Kiedy wypowiadamy te słowa?
6. Jezus uzdrowił dwóch opętanych. Opowiedz to zdarzenie.
7. Dlaczego i co Pan Jezus chciał pokazać ludziom uzdrawiając paralityka?
8. Wymień imiona dwunastu Apostołów.
9. Sąd ludzki o Janie i Jezusie.
10. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
11. Co znaczy porównanie "Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach ryby"?
12. Przypowieść o chwaście.
13. Przypowieść o ziarnku gorczycy i zaczynie.
14. Przypowieść o skarbie i perle.
15. Pierwsze rozmnożenie chleba.
16. Skąd pochodzi prawdziwa nieczystość według Jezusa?
17. Drugie rozmnożenie chleba.
18. Wyznanie Piotra: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego". Jezus mu odrzekł... "Ty jesteś Piotr...".
19. Jak mamy naśladować Jezusa?
20. Przemienienie Jezusa.
21. Dlaczego uczniowie nie mogli uzdrowić epileptyka?
22. Ile osób musi być zebranych, aby Jezus był wśród nich?
23. Ile razy mamy wybaczać?
24. Nielitościwy dłużnik. Jacy mamy być?
25. Czy bogaty człowiek może być zbawiony? Przypowieść o robotnikach w winnicy.
26. Przypowieść o przewrotnych rolnikach.
27. Sprawa zmartwychwstania. Jak będzie wyglądać?
28. Największe przykazanie.
29. Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych.
30. Przypowieść o talentach.
31. Sąd ostateczny.
32. Namaszczenie Jezusa. (Kto? Gdzie?)
33. Zdrada Jezusa.
34. Pascha. Ustanowienie Eucharystii.
35. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu zwanego ogrodem Getsemani. Kto miał się modlić z Jezusem? (Jaka to tajemnica różańcowa?)
36. Jak Judasz zdradził Jezusa? (W jaki sposób?)
37. Wobec Wysokiej Rady. Znieważenie Jezusa. (Jaka to tajemnica różańcowa?)
38. Zaparcie się Piotra.
39. Jezus przed Piłatem "Jestem Królem Żydowskim".
40. Król wyśmiany. (W jaki sposób? Jaka to tajemnica różańcowa?)
41. Jak św. Mateusz opisuje Drogę Krzyżową Jezusa? (Jaka to Tajemnica różańcowa?)
42. Który z Łotrów w Ewangelii św. Mateusza prosi Jezusa o zabranie do Królestwa Niebieskiego?
43. W jaki sposób św. Mateusz opisuje śmierć Jezusa? (Jaka to tajemnica różańcowa?)
44. Pogrzeb Jezusa.
45. Pusty grób.

Pytania do II etapu - etap międzyszkolny

Rdz.1
1. Co znaczy Emanuel?
2. Za panowania jakiego króla narodził się Jezus?

Rdz. 2
3. Co wiesz na temat ucieczki do Egiptu?
4. Co przepowiedział prorok Izajasz?
5. Dlaczego święta rodzina wróciła do Nazaretu?

Rdz. 3
6. Jak był ubrany Jan Chrzciciel i czym się żywił?
7. Jak Jan Chrzciciel nazwał sadyceuszy i faryzeuszy?
8. Dlaczego Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcic Jezusa?

Rdz.4
9. Przez jaki czas Pan Jezus przebywał na pustyni?
10. Opowiedź 3 kuszenia Jezusa przez kusiciela?
11. W jakim mieście Jezus zaczął nauczać (4,17)?
12. Kto został pierwszymi uczniami Jezusa?

Rdz. 5
13. Wymień błogosławieństwa Jezusa (kazanie na górze).
14. Jak możesz nazwać inaczej te 8 błogosławieństw (przypis 5,1-7)?
15. Na czym polegały nowe zadania uczniów (sól, światłość-porównania)?
16. Co Pan Jezus mówi na temat prawa?
17. Co znaczy słowo "Raka"? Czego ono dotyczy? Czego uczy nas Pan Jezus?
18. Szóste przykazanie. Pan Jezus powiedział: "A ja wam powiadam....." Co powiedział Pan Jezus?
19. Co Pan Jezus mówi na temat przysięgania?
20. "Oko za oko i ząb za ząb" -to powiedzenie ze Starego Testamentu. A co mówi Pan Jezus?
21. Dlaczego Jezus każe nam miłowac nieprzyjaciół?

Rdz. 6
22. Za co mamy mieć nagrodę w niebi według Jezusa?
23. Jak mamy zachowywać się podczas dawania jałmużny?
24. Jak mamy się modlić?
25. Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus?
26. Co znaczą słowa "Nie możecie służyć Bogu i Mamonie"?
27. Dlaczego mamy brac przykład z ptaków, lilii polnych?

Rdz. 7
28. Co znaczy powiedzenie: "Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata"?
29. Jacy mamy być w modlitwie?
30. Na czym polega według Mateusza "Złota zasada"?
31. Dlaczego mamy "wchodzić do życia przez ciasną brame"?
32. Kogo mamy poznać po owcach (7,15-20)?
33. Dlaczego nie wejdzie do królestwa niebieskiego, ten który mówi mi (Jezusowi) Panie, Panie?
34.Co znaczy zbudować dom na piasku, a co na skale?

Rdz. 8
35. Jaki cud opisuje Mateusz jako pierwszy? Kogo uzdrowił Jezus?
36. O co prosi setnik Jezusa?
37. Co setnik powiedział do Jezusa (zdanie)?
38. Kiedy my wymawiamy te słowa?
39. Na co chorowała teściowa Piotra?
40. Jaki prorok to powiedział: "On wziął na siebie nasze słabości i on nosił nasze choroby"?
41. W jakich okolicznościach i dlaczego Syn Człowieczy powiedział "...zastaw umarłym grzebanie ich umarłych"?
42. Jezus uzdrowił dwóch opętanych. Opowiedz to zdarzenie.

Rdz. 9
43. Dlaczego i co Pan Jezus chciał pokazać ludziom uzdrawiając paralityka?
44. Kim był Mateusz? Dlaczego Jezus go powołał?
45. Gdy inni pościli, Pan Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami. Co Pan Jezus odpowiedział faryzeuszom?
46. Opowiedz o uzdrowieniu córki Jaira i kobiety cierpiącej na krwotok.
47. W jaki sposób Jezus uzdrowił dwóch niewidomych?
48. Co Pan Jezus miał na myśli mówiąc: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało"?

Rdz. 10
49. Wymień imiona dwunastu apostołow.
50. Na czym polegała mowa misyjna Jezusa? (skierowana do 12 apostołów)
51. Co mieli zrobić uczniowie w czasie prześladowań?
52. Co znaczą słowa: "Do każdego, który przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam..." (10,24-33)?
53. Jak wytłumaczysz slowa Jezusa: "Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką...", "Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien."

Rdz. 11 Poselstwo Jana Chrzciciela
54. Czego chciał się dowiedzieć Jan?
55. Świadectwo Jezusa o Janie.
56. Sąd ludzki o Janie i Jezusaie.
57. Dlaczego Pan Jezus wspomina upadek Sodomski?
58. Kto wedlug Ewangelii Mateusza zna Ojca (Boga)?
59. Kogo zaprasza do siebie Jezus i dlaczego?

Rdz. 12
60. Co Pan Jezus mówi na temat szabatu?
61.Kogo Pan Jezus uzdrowił w dzień szabatu?
62.Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
63.Co znaczy porównanie "Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach ryby" ?
64.Jak wygląda nawrót do grzechu w Ewangelii Mateusza?
65.Kto jest prawdziwym krewnym Jezusa?

Rdz. 13 Nauczanie o przypowieściach
66. Przypowieść o siewcy i jej cel. Wyjaśnij.
67. Przypowieść o chwaście.
68. Przypowieść o ziarnku gorczycy i zaczynie.
69. Przypowieść o skarbie i perle.
70. Przypowieść o sieci (koniec świata).
71. Jakich cudów dokonał Jezus w Nazarecie?

Rdz. 14
72. Na prośbę kogo Herod kazał ściąć Jana Chrzciciela?
73. Pierwsze rozmnożenie chleba (5 chlebów i 2 ryby, 12 koszy ułomków, tych co jedli 5 tyś. mężczyzn bez kobiet i dzieci).
74. Jezus chodzi po jeziorze.
75. W jaki sposób nastąpiło uzdrowienie chorych w Genezaret? (przez dotknięcie płaszcza)
76. Skąd pochodzi prawdziwa nieczystość według Jezusa?
77. Co od Jezusa chciała kobieta kananejska?
78. Uzdrowienie nad jeziorem Genazaret "Niemi mówią...."
79. Drugie rozmnożenie chleba (7 chlebów i 2 ryby, 7 koszy ułomków, tych co jedli 4 tyś. bez kobiet i dzieci).

Rdz. 16
80. Wyznanie Piotra: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Jezus mu rzekł.... Ty jesteś Piotr (czyli skała).
81. Dlaczego Piotr odmawia Jezusowi pójście do Jerozolimy? Co Jezus mu odpowiedział?
82. Jak mamy naśladować Jezusa?

Rdz. 17
83. Przemienienie Jezusa (obecni Piotr, Jan i brat Jakub, ukazali się Eliasz i Mojżesz).
84. Dlaczego uczniowie nie mogli uzdrowić epileptyka?
85. Podatek na świątynię. (Ryba, a w jej pyszczku Sotrea)

Rdz. 18
86. Kto jest pierwszy w królestwie niebieskim?
87. Co Pan Jezus mówi na temat zgorszenia?
87. Zabłąkana owca. Ile owiec zostawił pasterz?
88. Jak mam upominać brata?
89. Ile osób musi być zebranych, aby Jezus był wśród nich? (18.20)
90. Ile razy mamy wybaczać? (77 razy)
91. Nielitościwy dłużnik. Jacy mamy być?

Rdz 19
92. Jezus błogosławi dzieci.
93. Co polecił Jezus bogatemu młodzieńcowi?
94. Czy bogzty człowiek może być zbawiony? (Wielbłąd i ucho igielne)
95. Jaką nagrodę otrzyma człowiek, któty jest ubogi?

Rdz. 20
96. Przypowieść o robotnikach w winnicy. (Ostatni będą pierwsymi, a pierwsi ostatnimi)

Rdz 21
97. Wjazd do Jerozolimy.
98. Jezus w świątyni.
99. Co stało się z nieurodzajnym drzewem figowym?
100. Przypowieść o dwóch synach.
101. Przypowieśc o przewrotnych rolnikach. (Zabity syn to sam Syn Boży Jezus Chrystus. Winnica to Królestwo Boże, które będzie dane innym narodom)

Rdz 22
102. Przypowieśc o uczcie królewskiej. "Królestwo niebieskie podobne jest do króla...." (ciemność i zgrzytanie zębów to piekło)
103. Co Pan Jezus mówi na temat podatku?
104. Sprawa zmartwychwstania. Jak będzie wyglądać? (nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie)
105. Największe przykazanie.

Rdz 23
106. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie.
107. Kogo mamy nazywać Mistrzem?
108. Biada obłudnikom. (7 razy) Do kogo kieruje te słowa?
109. Od jakiego miasta odwraca się Jezus? (Jeruzalem)

Rdz 24
110. Jak będzie wyglądało przyjście Jezusa? (24, 23)
111. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym.
112. Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych (5 roztropnych, które miały lampy i oliwę, a 5 nieroztropnych, które miały tylko lampy)

Rdz 25
113. Przypowieśc o talentach. (5 talentów, 2 talenty, 1 talent)
114. Sąd ostateczny (Uczynki miłosierne względem ciała. "Co uczyniliście jednemu z tych..")

Rdz 26
115. Namaszczenie Jezusa. (Kto? Gdzie?-w Betanii)
116. Zdrada Judasza (Arcykapłana)
117. Pascha. Ustanowienie Eucharystii.
118. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu zwanego ogrodem Getsemsni. Kto miał się modlić z z Jezusem? (3-osoby zasnęli)
119.Jak Judasz zdradził Jezusa? (W jaki sposób? 30 srebrników)
120.Wobec Wysokiej Rady. Znieważenie Jezusa. (Biczowanie)
121.Zaparcie się Piotra. (3 razy)

Rdz. 27
122.Wydanie Jezusa Piłatowi. (rano)
123.Koniec zdrajcy. Pole Garncarza. Teraz, Pole Krwi-grzebano tam cudzoziemców.
124.Jezus przed Piłatem "Jestem Królem Żydowskim"
125.Jezus odrzucony przez swój naród. (Barabarz uwolniony, Piłat myje ręce. "Na krzyż z Nim")
126.Król wyśmiany. (-rozebranie, płaszcz szkarłatny, ukoronowanie)
127.Droga krzyżowa (nie ma upadku pod krzyżem)
-Szymon z Cyreny
-Golgota /Miejsce Czaszki/
-wino z goryczą/napój?/
128.Napis nad głową
-szaty
-dwóch lotrów
129.Wyszydzenie Jezusa
-przez wszystkich (nie ma dobrego łotra!)
130.Śmierć Jezusa
- "Eli, Eli, lena sobachthani"
-napoili Go octem
-Jezus zawołał jeszcze raz i umarł.
131.Co się działo po śmierci Jezusa? (Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa, matka synów Zebedeusza)
132.Pogrzeb Jezusa (Józef z Arymateii)
133.Straż przy grobie (Pieczecie, kamień)
Rdz. 28
134.Pusty grób. (Maria Magdalena, Maria, Anioł z nieba, strażnicy zadrzeli i stali się jakby umarli, co powiedział Anioł Pański: Zmartwychwstał Jezus i udał się do Galilei przed wami, tam Go ujrzycie.)

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: "EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA"


Organizatorzy konkursu:


Nauczyciele religii Szkoły Podstawowej.

Cel konkursu:


Zachęcenie uczniów do studiowania i rozważania Pisma Świętego.

Grupy wiekowe:

1. grupa uczniów kl. IV
2. grupa uczniów kl. V
3. grupa uczniów kl. VI

Warunki udziału w konkursie:


1. Należy przeczytać Ewangelię według św. Mateusza.
2. W półfinale konkursu biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. Półfinał odbędzie się w styczniu 2005r.
3. Do finału przechodzą po dwie osoby z każdej klasy.
4. Finał konkursu - luty 2005r.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 14 lutego 2005r.
6. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców.

Opracowanie: mgr Beata Marcińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13991


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 24

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.