AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Kozłowska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych - Ortografia to zabawa - kl. III, szkoła podstawowa.

- n +

Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w klasie trzeciej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu - Ortografia to zabawa.
Scenariusz

Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w klasie trzeciej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu - Ortografia to zabawa

Temat dnia

Rozwiązujemy problem króla Abecadlocji.

Tematy:

 • powtórzenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100 - karta pracy;
 • utrwalenie i doskonalenie poznanych reguł ortograficznych;
 • grupowe układanie swobodnego tekstu w oparciu o materiał słownikowy;
 • Śpiewanie piosenki "Hymn ortograficzny";
 • układanie dialogu.

Cele ogólne:

 • doskonalenie tabliczki mnożenia w zakresie 100;
 • kształtowanie umiejętności układania swobodnego tekstu i dialogu;
 • rozwijanie twórczej aktywności.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 • mnożyć i dzielić w zakresie 100;
 • zastosować poznane reguły w praktyce;
 • współpracować w grupie;
 • skoncentrować swoją uwagę na wypowiedziach innych;
 • zredagować dłuższą pisemną wypowiedź;
 • napisać dialog;
 • wykonać kartę informacyjną o pisowni danego wyrazu;
 • zaśpiewać poznaną piosenkę.

Metody według Okonia:

 • asymilacji wiedzy (pogadanka);
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, gry i zabawy dydaktyczne).

Forma pracy:

Praca w grupach, zbiorowa jednolita

Środki dydaktyczne:

 • kartki z wyrazami;
 • materiał słownikowy;
 • kolorowe litery;
 • dyktanda piosenka;
 • wierszyki ortograficzne;
 • karty pracy z matematyki;
 • przybory plastyczne.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć - karta matematyczna i wierszyki ortograficzne:

"Mózg pisząc myśl o głowie, jej kształt wszystko ci powie".

Żółw to jasne jak słońce,
to "O" z kreską chodzące."

"Rózgę wstaw w wodę wiosną:
O, o, o bazie rosną."

"Przez Ó pisz zawsze jaskółka
wszak w locie robi kółka."

2. Losowanie karteczek - literek dzielących dzieci na grupy.

3. Opowiadanie przez nauczyciela historii o stworku.

Król Abecadlocji miał straszny problem. Stworek zamieszkujący pobliską jaskinię powiedział mu, wyniesie się w góry jeżeli nauczy swoich poddanych ortografii.

4. Ustalenie z dziećmi sposobu pozbycia się stworka

5. Ułożenie okrzyku i gestu swojej wioski.

6. Wypisanie na kartkach w ciągu 20 sek. jak największej liczby wyrazów z określoną literą.

7. Układanie dialogu między literami, w celu zareklamowania własnej literki.

8. Ułożenie królewskiego jadłospisu z określoną literką.

9. Układanie opowiadania z przygotowanym materiałem słownikowym.

10.Uzupełnianie dyktand z określoną trudnością ortograficzną.

11. Wykonanie karty informującej o określonej trudności ort.

12. Podsumowanie- hymn ortograficzny.

Opracowanie: Beata Kozłowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8652


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.25Ilość głosów: 4