AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Latusik
Lekcja wychowawcza, Artykuły

Punktowy system oceniania zachowania i ankieta samooceny ucznia

- n +

Punktowy system oceniania i ankieta samooceny

Dla każdego nauczyciela -wychowawcy wystawienie obiektywnej oceny z zachowania jest sprawą kłopotliwą i zawsze budzącą wątpliwości. Wąska, czterostopniowa skala ocen jak i stosowane nazewnictwo wcale nie ułatwiają zadania. Każda szkoła w WSO określa szczegółowe kryteria oceny z zachowania, a w mojej szkole proponowana ocena jest dodatkowo konsultowana z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Uwzględnia się również samoocenę ucznia i ocenę klasy. W moim Gimnazjum za ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą z zachowania.

Aby ułatwić dzieciom dokonanie samooceny proponuję uczniom wypełnienie karty samooceny składającej się z 16 pytań. Karta ta pozwala uczniowi pełniej się wypowiedzieć i daje gwarancję, że nauczyciel nie pominie żadnego z osiągnięć uczniów, stwarza również uczniom możliwość krytycznego spojrzenia na samych siebie. Oto pytania arkusza samooceny:

Karta samooceny:
1. Jakie funkcje pełnisz?
a. W klasie.......................................................................
b. W szkole......................................................................

2. Jak często zdarza Ci się spóźniać na zajęcia szkolne
(średnio ile razy w miesiącu)?...............

3. Czy masz godziny nieusprawiedliwione, jeżeli tak to ile w semestrze ...............

4. Podaj konkretne przykłady twojego zaangażowania w życie klasy i szkoły:
- Klasa ..........................................................................................
- Szkoła ..........................................................................................

5. Jak reprezentujesz szkołę na zewnątrz?
- Na wycieczkach.......................................................................
- W teatrze...............................................................................
- W kinie.................................................................................
- W środkach transportu publicznego................................................

6.Czy bierzesz czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych-podaj konkretne przykłady?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

7. Czy reprezentujesz szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, debaty itp.)- podaj konkretne przykłady?......................................................................
................................................................................

8. W jaki sposób dbasz o wystrój klasy- podaj przykłady?........................................

9. Jak często zdarza ci się zapomnieć identyfikatora (ile razy w miesiącu) .....................
10.Czy reagujesz na uwagi i polecenia ze strony nauczycieli i innych pracowników szkoły?
................................................................................
11. Czy przestrzegasz obowiązku noszenia uroczystego stroju szkolnego w dni wyznaczone?
................................................................................

12. Czy w terminie wywiązujesz się z obowiązków w zakresie ochrony zdrowia ( szczepienia ochronne, badania okresowe itp.)?...........................
13. Na jakich lekcjach twoje zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm społecznych i dlaczego?..........................................................................
...................................................................................

14. Czy terminowo zwracasz książki do biblioteki szkolnej? ......................................

15. Czy terminowo dostarczasz zwolnienia i usprawiedliwienia z zajęć lekcyjnych?

16 Czy posiadasz zeszyt korespondencji i masz w szkole zwłaszcza na godzinach do dyspozycji wychowawcy? ............................................................................

Jaka jest Twoja samoocena? .......................................
(zachowanie: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie)


Dodatkową pomocą może być korzystanie z punktowego systemu oceniania, którego wzór zamieszczam poniżej. Wymaga to konsekwencji ze strony nauczyciela i prowadzenia dodatkowych notatek, ale pod koniec semestru nie mamy kłopotu ani wątpliwości czy dany uczeń uzyskał obiektywną ocenę. Oto moja propozycja:

Punktowy system oceniania zachowania


Dodatkowym narzędziem mogącym ułatwić wychowawcy wystawienie oceny z zachowania, a także umotywować uczniów i zachęcić ich do działania może być wprowadzenie systemu punktów, które uczeń może zdobyć w ciągu semestru. Mogą to być zarówno punkty dodatnie jak i ujemne.

Uczeń może otrzymać punkty ujemne za:
a. Opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia (5pkt. Za każdą lekcję)
b. Spóźnianie się na zajęcia (1pkt. Za każde spóźnienie)
c. Używanie wulgarnego słownictwa (5pkt. Za każdorazowe przyłapanie)
d. Palenie papierosów na terenie szkoły (10pkt. Za każdorazowe przyłapanie)
e. Dewastacje mienia szkoły (10-50pkt. W zależności od rodzaju wyrządzonej szkody)
f. Bójki, prześladowanie innych uczniów (10-50pkt.)
g. Fałszowanie zwolnień, zaświadczeń lub podpisu rodziców (50pkt.)
h. Wnoszenie, picie alkoholu, używanie środków odurzających na terenie szkoły ( 100pkt.)
i. Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (5-100pkt.)
j. Kradzież (100pkt.)
k. Wyłudzanie pieniędzy (50pkt.)
l. Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych (5-50pkt.)
m. Brak obuwia zmiennego (2 pkt. każdorazowo)
n. Nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego (1pkt. każdorazowo)
o. Brak stroju szkolnego w czasie uroczystości szkolnych (5pkt.)
p. Brak identyfikatora (1pkt. Każdorazowo)

Uczeń może zdobyć punkty dodatnie za:
a. Rzetelne i efektywne pełnienie funkcji w klasie (5pkt.)
b. Rzetelne i efektywne pełnienie funkcji w szkole (praca w Samorządzie, gazecie szkolnej, przy tworzeniu strony internetowej Gimnazjum) (10pkt.)
c. Aktywne uczestnictwo w imprezach szkolnych:
- Pomoc w organizacji imprezy (1-5pkt.)
- Udział w konkursie lub rozgrywkach sportowych (5pkt.)
- Zajęcie I-III miejsca (dodatkowo 5pkt.)
d. praca na rzecz klasy:
- pomoc w zorganizowaniu imprezy klasowej (np. zabawa Andrzejkowa) (5pkt.)
- przygotowanie gazetki ściennej (5-10pkt.)
- przyniesienie materiałów na gazetkę (1-5pkt)
e. pomoc słabszym kolegom w nauce (każdorazowo 5-10pkt.)
f. wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych (5-20pkt.)
g. reprezentowanie szkoły na zewnątrz:
- udział w zawodach sportowych (5-10pkt.)
- zajęcie I-III miejsca (dodatkowo 5pkt.)
- udział w konkursach przedmiotowych, konkursach międzygimnazjalnych ( 10-25pkt.)

150pkt na początku roku dla każdego ucznia
powyżej 201- wzorowe
125-200-dobre
51-124-poprawne
poniżej 50-nieodpowiednie

Zdaję sobie doskonale sprawę, że system punktowy również nie jest doskonały i może wywołać u uczniów pewien rodzaj "interesowności" jednakże pozwala sprawnie i szybko ocenić każdego ucznia, jest czytelny i dostępny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli i z pewnością pozwala maksymalnie zobiektywizować proces oceniania.

 

Opracowanie: mgr Anna Latusik

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10689


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.71Ilość głosów: 7

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.