AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Wojtysiak
Język polski, Sprawdziany i testy

Test diagnostyczny z języka polskiego dla klasy VI

- n +

Sprawdzian z języka polskiego dla kl. VI

......................................... .......................
imię i nazwisko, klasa data

Informacje dla ucznia:
- Przeczytaj uważnie polecenia do wszystkich zadań. Dokładnie i czytelnie zapisuj swoje rozwiązania i odpowiedzi.
- Do niektórych zadań podane są 4 odpowiedzi. Zaznacz prawidłową.
- Za rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać maksymalnie 33 pkt.
- Na uzupełnienie całego testu masz 45 minut.
- Pracuj spokojnie i uważnie.
Powodzenia!

Robinson słyszał, że dzikie ludy zdobywają ogień, pocierając cierpliwie dwa kawałki drzewa. Czy to możliwe? Cóż, spróbować można. Przygotował stos chrustu i suchego drzewa. Obok ustawił dwa kamienie. Na jednym z nich ułożył garść suchego mchu, na drugim usiadł wygodnie, opierając się plecami o skałę. W dłonie ujął dwie cedrowe szczapy.

Odetchnął głęboko i zaczął trzeć drzewem o drzewo. Automatycznym ruchem, zrazu lekko, a w miarę jak drzewo zaczęło się rozgrzewać - mocniej i jeszcze mocniej. Czas mijał, palce drętwiały, pot wystąpił na czoło, żyły nabrzmiały na skroniach, ale Robinson zacisnął zęby, wiedząc, ile od tej próby zależy. Drzewo rozgrzewało się coraz bardziej, ale i coraz cięższy oddech człowieka tłumić począł jednostajny stuk klocków. Starając się przezwyciężyć ból ramion, Robinson wytężył wszystkie siły i mocniej docisnął drewienka. Stawka była nie byle jaka! Cień muru uciekł mu już spod stóp, obnażył plecy... Gdy drewniane szczapy zdawały się już parzyć dłonie, nagle zabrakło mu sił. Zanim je odzyskał, drzewo ostygło i trzeba było zaczynać od nowa. Po kilku nieudanych próbach Robinson był mokry, jakby wyszedł z wody. Ogarnęło go zniechęcenie. Ze złością cisnął precz od siebie oba kawałki drzewa. (...)

1. Robinson próbował rozniecić ogień posługując się: (1pkt)

A) Zapałkami,
B) Dwoma krzemieniami,
C) Dwoma kawałkami drewna,
D) Czarami.

2. Uzupełnij luki w zdaniu. (1 pkt)

Robinson uratował Karaiba, któremu nadał imię...................., pochodzące od nazwy dnia tygodnia -........................, gdyż wtedy ocalił mu życie.

3. Wstaw literkę P przy zdaniach prawdziwych i F przy zdaniach fałszywych. (3 pkt)

A) Robinson był Anglikiem......
B) Rodzice Robinsona namawiali go do wypraw morskich......
C) Robinson przebywał na bezludnej wyspie 2 lata......
D) Bohater miał dwóch starszych braci......
E) Przyjaciel Kruzoe miał na imię John......
F) Robinson był ogrodnikiem podczas pobytu w Afryce......


4. Narratorem powyższego fragmentu jest: (1 pkt)

A) Robinson,
B) Autor,
C) Osoba nieznana,
D) Inny bohater.

5. Robinson w tym fragmencie odznaczał się następującymi cechami: (1 pkt)

A) Pracowity, błyskotliwy, głupi,
B) Niecierpliwy, pracowity, pomysłowy,
C) Odważny, leniwy, powolny,
D) Mądry, cierpliwy, szybko podejmujący decyzję.

6. "Robinson Kruzoe" jest utworem: (1 pkt)

A) Kryminalnym,
B) Fantastycznonaukowym,
C) Przygodowo-podróżniczym,
D) Baśniowym.

7. Postaw znak X w kratce odnoszącej się do utworu "Robinson Kruzoe". (2 pkt)

..... Baśń,
..... Pamiętnik,
..... Fabuła wielowątkowa,
..... Punkt kulminacyjny,
..... Narracja trzecioosobowa,
..... Narracja pierwszoosobowa,
..... Wydarzenia fantastyczne,
..... Powieść psychologiczna.

8. Do podanych zwrotów dopisz zwroty o znaczeniu przeciwstawnym: (2 pkt)

okazać się zupełnym niedorajdą - ....................................................................

wyprostować plecy - ................................................................................

9. Zastąp podane wyrazy omówieniami. (2 pkt)

Robinson Kruzoe - ..................................................................................

Daniel Defoe - ......................................................................................

10. Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego w tym tekście, posługując się zdaniem złożonym.
(2 pkt)
Stawka była nie byle jaka.

.....................................................................................................

11. Spróbuj nakłonić kolegę do przeczytania "Robinsona Kruzoe". Użyj 6 - 8 zdań. (7 pkt)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

12. Znaczenie słowa perorować znajdziesz w słowniku: (1 pkt)

A) Słownik ortograficzny,
B) Słownik języka polskiego,
C) Słownik poprawnej polszczyzny,
D) Słownik wyrazów bliskoznacznych.

13. W zdaniu: Robinson słyszał, że dzikie ludy zdobywają ogień, pocierając cierpliwie dwa kawałki drzewa. jest następująca ilość orzeczeń: (1 pkt)

A) Trzy,
B) Cztery,
C) Jedno,
D) Dwa.

14. Wypisz z pierwszego akapitu tekstu równoważnik zdania.

Robinson słyszał, że dzikie ludy zdobywają ogień, pocierając cierpliwie dwa kawałki drzewa. Czy to możliwe? Cóż, spróbować można. Przygotował stos chrustu i suchego drzewa. Obok ustawił dwa kamienie. Na jednym z nich ułożył garść suchego mchu, na drugim usiadł wygodnie, opierając się plecami o skałę. W dłonie ujął dwie cedrowe szczapy.

.............................................................................................................

15. W poniższym zdaniu złożonym podkreśl podmioty (------) i orzeczenia (==== ). (2 pkt)

Robinson nie mógł zasnąć tej nocy, ponieważ nieznośny ból ramion nie ustępował ani na chwilę.


16. Przekształć poniższe zdanie pojedyncze na zdanie złożone. (1 pkt)

Robinsona ogarnęło zniechęcenie z powodu nieumiejętności rozpalenia ognia.

........................................................................................................

17. Uzupełnij. (4 pkt)
Podr.....żnik często..... eglował po mo.....ach i oceanach. Wykazał przy tym .....art du.....a i sw.....j

(nie)......złomny..... arakter. (Nie)......zniechęcały go liczne pora.....ki i tr.....dy samotnego..... ycia.

Ka.....dego dnia zmagał się z p.....eciwnościami los......
 

Opracowanie: Jolanta Wojtysiak,

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 29536


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.9Ilość głosów: 40