AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Pawlak
Przyroda, Konspekty

Złota polska jesień, czyli o zmianach w przyrodzie jesienią - konspekt lekcji przyrody

- n +

Scenariusz lekcji przyrody - "Złota polska jesień", czyli o zmianach w przyrodzie jesienią

Poziom kształcenia: szkoła podstawowa

Przedmiot: przyroda lub nauczanie zintegrowane

Czas trwania: 90 min.

Miejsce: klasa.

Cele lekcji:
- uczeń dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią oraz zmiany pogody;
- uczeń wymienia i rozpoznaje zbiory przyniesione z ogrodu, sadu, pola, lasu;
- uczeń podaje przykłady wykorzystania "darów jesieni" przez człowieka i zwierzęta;
- uczeń rozumie konieczność spożywania owoców i warzyw;
- uczeń zna rodzaje prac wykonywanych przez człowieka jesienią w ogrodzie, sadzie, na polu, na działce.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy: mini wykład, pogadanka, pokaz, opis, obserwacja.

Środki dydaktyczne: Atlas do przyrody, atlas grzybów, okazy przyniesione przez uczniów z domu (owoce, warzywa, liście, nasiona), przeźrocza przedstawiające zwierzęta i ptaki, rzutnik, film o pracach wykonywanych jesienią, zeszyt, tabele z wartościami odżywczymi warzyw i owoców.

Oczekiwania:
Umiejętność dostrzegania zmian w środowisku ze względu na porę roku.

Poprzedzającą lekcją była lekcja w terenie - spacer po szkolnym ogrodzie, obserwacja roślin, drzew, ptaków, okolicznych pól.

Uczniowie byli poproszeni o przyniesienie z domu okazów - liści, owoców, warzyw, nasion.

Przebieg lekcji:
1. Zapisanie tematu lekcji.
2. Nawiązanie do poprzedniej lekcji - nauczyciel prosi uczniów o dokonanie analizy pogody jaka była w czasie wycieczki, jaka jest dzisiaj, jak przyszli ubrani dzisiaj do szkoły - czy mają kurtki, czapki; czy zwrócili uwagę na zmianę długości dnia i nocy.
3. Omówienie na podstawie mapki umieszczonej w atlasie pozornej wędrówki słońca po widnokręgu i wszystkich tego konsekwencji, tzn. dlaczego robi się chłodniej, dlaczego dzień robi się krótszy; podanie daty rozpoczęcia kalendarzowej jesieni.
4. Porównanie swoich obserwacji pogody z mapą "Prognozy pogody" umieszczoną w atlasie.
5. Podział zebranych i przyniesionych okazów oraz zapis w zeszycie w postaci mapy mentalnej:

6. Pogadanka - jak wygląda jesienią roślinność.?
a) jak wyglądają drzewa liściaste, a jak iglaste, które z nich zgubią liście (igły)
na zimę;
b) charakterystyka roślin jednorocznych i wieloletnich, przykłady.
7. Jakie zmiany obserwujemy wśród zwierząt (w ich zachowaniu i wyglądzie), które ptaki odlecą, a które przylecą do nas na zimę, które zwierzęta przygotowują się do snu zimowego, w jaki sposób zwierzęta szukają kryjówek na zimę, jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę - pogadanka zilustrowana przeźroczami przedstawiającymi zwierzęta, ptaki.
8. Oglądanie filmu o pracach jakie człowiek wykonuje jesienią w polu, sadzie, ogrodzie (zbiór plonów - ziemniaków, warzyw, owoców); orka, siew zbóż ozimych, przekopywanie grządek na działkach, ocieplanie drzewek, zabezpieczanie ich przed obgryzaniem przez zające, kopcowanie ziemniaków i buraków.
9. Wykorzystanie "darów jesieni" przez człowieka:
- kiszenie ogórków i kapusty,
- robienie dżemów, soków i kompotów;
- suszenie, zamrażanie i marynowanie owoców i warzyw,
- suszenie i marynowanie grzybów (przypomnienie o zasadach grzybobrania oraz na podstawie atlasu grzybów rozpoznawanie grzybów jadalnych i niejadalnych).
10. Wartości odżywcze warzyw i owoców - określanie na podstawie tabel.
11. Układanie jednodniowego jadłospisu dla swojej rodziny.
12. Układamy jesienną kompozycję z części przyniesionych okazów.
13. Degustujemy owoce i warzywa.
14. Zadanie pracy domowej - wskazówki do wykonania zielnika.

Literatura:
1. Atlas do przyrody - Świat w porach roku. Wyd. Demart, W-wa 2003.
2. Pilat A. Mały atlas grzybów. PWRiL, W-wa 1978
3. Przewodniki kieszonkowe "Świat przyrody" - klucze. Wyd. Mulnikom: "Grzyby".
 

Opracowanie: Jolanta Pawlak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9315


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0