AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adela Hiero
Zawodowe, Konspekty

Konspekt lekcji - Technologia i towaroznawstwo - Racjonalne odżywianie (wersja 2).

- n +

Konspekt lekcji - Racjonalne odżywianie (wersja 2)
Konspekt lekcji

Technologia i Towaroznawstwo - Racjonalne odżywianie (wersja 2)

Przedmiot: Technologia i Towaroznawstwo
Typ szkoły: Liceum Ekonomiczne
Zawód: Technik ekonomista
Klasa: III
Numer programu nauczania: 2302/T - 5,SP/MEN/1998.02.24
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 2 x 45 min

Cele lekcji

 1. Wiadomości i umiejętności na wejściu:
  • Uczeń zna:
   • podstawowy skład chemiczny towarów spożywczych;
   • role, jakie pełnia składniki pokarmowe w organizmie;
   • ilości i proporcje składników pożywienia;
   • pojecie wartości odżywczej i kalorycznej produktów;
  • Uczeń umie:
   • obliczyć wartość kaloryczną prostego posiłku;
   • ocenić jego wartość energetyczną i odżywczą;
   • wskazać skutki niedoboru podstawowych składników;
 2. Wiadomości i umiejętności na wyjściu:
  • Uczeń umie:
   • wykorzystać zdobyta wiedzę w życiu codziennym;
   • porządkować zdobytą wiedzę;
   • wskazać popełniane błędy żywieniowe;
   • odróżniać żywienie wadliwe od żywienia racjonalnego;
   • dokonywać analizy i syntezy sytuacji żywieniowych;
   • wyrażać własne poglądy;
   • uzgadniać i uzasadniać stanowiska;
   • skuteczniej porozumiewać się w grupie;
   • dokonać samokontroli i samooceny pracy.

Forma organizacji lekcji

Praca w grupach, elementy pracy indywidualnej

Metoda dydaktyczna

Metoda problemowa - dyskusji dydaktycznej; technika: "Mapa pojęciowa"

Środki dydaktyczne

 • arkusze szarego papieru dla każdej grupy;
 • małe jednakowe kartki papieru dla każdego ucznia;
 • mazaki, klej;
 • naklejki samoprzylepne w 3 kolorach;
 • zeszyty przedmiotowe;
 • podręcznik: H. Rawdanowicz -" Wiadomości wstępne z towaroznawstwa".

Plan lekcji

 1. Wprowadzenie do zajęć, podanie tematu i problemu do rozwiązania - 5 min;
 2. Indywidualna praca uczniów - 5 min;
 3. Grupowe tworzenie projektu "mapy pojęciowej" - 25 min;
 4. Wymiana projektów "mapy pojęciowej" między grupami - 5 min;
 5. Przerwa;
 6. Korekta utworzonej "mapy pojęciowej" - 5 min;
 7. Prezentacja utworzonych plakatów - 25 min;
 8. Ewaluacja - 10 min;
 9. Podsumowanie - 5 min.

Przebieg lekcji

Ad. 1. Wprowadzenie do zajęć, podanie tematu i problemu do rozwiązania

 • sprawdzenie obecności;
 • nawiązanie do poprzednich lekcji i realizowanych treści;
 • podanie i zapisanie tematu w zeszytach;
 • podanie problemu, nad którym uczniowie mają pracować i zapisanie go na tablicy: racjonalne odżywianie - czyli jakie?

Ad. 2. Indywidualna praca uczniów

Uczniowie na małych kartkach wpisują wszystko to, co kojarzy im się z racjonalnym odżywianiem. Każde skojarzenie powinno się znaleźć na oddzielnej kartce.

Ad. 3. Grupowe tworzenie projektu "mapy pojęciowej"

 • podział uczniów na grupy 4 - 6 osobowe;
 • omówienie zasad tworzenia "mapy pojęciowej";
 • tworzenie projektu mapy.

Uczniowie:

 • składają swoje kartki na środku stolika, kartki zostają wymieszane;
 • dokonują porządkowania kartek (kartki o podobnej treści łączą razem);
 • ustalają zależności, łączą w zbiory, podzbiory, nadają im nazwy, znaczenie;
 • układają, przyklejają na przygotowanych arkuszach papieru, dopisują, łączą kreskami, strzałkami, dorysowują.

Ad. 4. Wymiana projektów mapy między grupami

Projekty przekazywane są kolejno od grupy do grupy, aby uczniowie mieli możliwość porównania, dokonania analizy, wyszukania cech wspólnych i różniących je.

Ad. 5. Przerwa

Ad. 6. Korekta utworzonej mapy pojęciowej

Uczniowie mogą skorygować swój plakat, dokonać poprawek, coś dopisać, dorysować. Tu również wpisują na plakatach numer i skład grupy.

Ad. 7. Prezentacja plakatów

 • wybór przedstawicieli grup do prezentacji (liderów);
 • prezentacja:
  • przedstawienie idei (co grupa uznała za najważniejsze);
  • uzasadnienie przyjętej formy prezentacji problemu;
  • zaangażowanie w pracy poszczególnych członków grupy.

W czasie prezentacji każdy uczeń może zadawać pytania i zgłaszać uwagi do omawianego plakatu; odpowiedzi mogą udzielać jego twórcy. Nauczyciel czuwa nad poprawnością przekazywanych treści, koryguje pojawiające się błędy.

Ad. 8. Ewaluacja

 • omówienie zasad oceny;
 • wybór pomocników do liczenia punktów;
 • ocena.

Uczniowie otrzymują 3 samoprzylepne kartki, każdy kolor ma swoją punktację. Uczniowie wartościują plakaty, dając im odpowiednią liczbę punktów przez przyklejenie kartki.

Plakat, który uzyska najwyższą liczbę punktów i jednocześnie jego punktacja znacznie odbiega ilością uzyskanych punktów od pozostałych, może być oceniony na ocenę celującą. Kolejne miejsca ocenia się na bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. Jeżeli nie ma plakatu na ocenę celującą ocenianie rozpoczyna się od oceny bardzo dobrej. Nie przewiduje się oceny niedostatecznej, ewentualnie "+" za aktywność. Oceny uzyskują wszyscy członkowie grupy.

Ad. 9. Podsumowanie

 • ocena pracy uczniów;
 • podanie rozwiązania problemu (najlepszy plakat lub przygotowana przez nauczyciela analiza problemu);
 • wnioski i uwagi o pracy;
 • zadanie pracy domowej w formie referatu, np. "Skutki wadliwego odżywiania" (dobór literatury dowolny).
Kolor kartki Ilość punktów Czynniki wpływające na punktację
Czerwony 3
 1. Najwyższa ilość czynników głównych wpływających na racjonalne odżywianie.
 2. Umiejętne powiązanie zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami głównymi i uzupełniającymi.
 3. Jasna, poparta wiedzą prezentacja oraz umiejętne uzasadnienie idei i formy ujęcia problemu.
 4. Pomysłowa strona graficzna.
Zielony 2
 1. Duża ilość czynników głównych wpływających na racjonalne odżywianie.
 2. Znikome błędy w wiązaniu zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami głównymi i uzupełniającymi.
 3. Dobra prezentacja oraz uzasadnienie idei i formy mapy pojęciowej.
 4. Przejrzysta strona graficzna.
Żółty 1
 1. Dostateczna ilość czynników głównych wpływających na racjonalne odżywianie.
 2. Braki w logicznym powiązaniu poszczególnych czynników głównych i uzupełniających.
 3. Niezbyt jasna prezentacja, bez wyjaśnień, niepewność w przekazywaniu wiedzy.
 4. Poprawna strona graficzna.

Opracowanie: Adela Hiero

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3177


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.