AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adela Hiero
Zawodowe, Konspekty

Konspekt lekcji - Technologia i towaroznawstwo - Ocena opakowań pod kątem materiału oraz rozpoznawanie znaków towarowych - ćwiczenia.

- n +

Konspekt lekcji - Ocena opakowań pod kątem materiału z jakiego zostały wykonane oraz rozpoznawanie i interpretowanie znaków towarowych - ćwiczenia
Konspekt lekcji

Technologia i Towaroznawstwo - Ocena opakowań pod kątem materiału z jakiego zostały wykonane oraz rozpoznawanie i interpretowanie znaków towarowych - ćwiczenia

Typ szkoły: Liceum Ekonomiczne Zawód: Technik ekonomista Klasa: III Numer programu nauczania: 2302/T - 5,SP/MEN/1998.02.24 Czas trwania jednostki lekcyjnej: 2 x 45 min.

Cele lekcji

 1. Wiadomości i umiejętności na wejściu:
  • Uczeń zna:
   • podział opakowań według różnych kryteriów;
   • materiały, z jakich wykonuje się opakowania;
   • wymagania stawiane opakowaniom ekologicznym;
   • podstawowe oznaczenia występujące na opakowaniach;
   • podział znaków towarowych;
  • Uczeń umie:
   • wskazać wady i zalety materiałów opakowaniowych;
   • zakwalifikować znaki towarowe do odpowiedniej grupy;
   • uzasadnić przyporządkowanie znaków do odpowiednich grup;
   • wyrażać własną opinię;
   • uzgadniać stanowiska;
   • pracować w grupie
 1. Wiadomości i umiejętności na wyjściu:
  • Uczeń umie:
   • dobrać odpowiednia opakowanie do konkretnego towaru;
   • uzasadnić dobór opakowania;
   • rozpoznawać znaki towarowe;
   • interpretować znaki towarowe;
   • ocenić opakowanie pod kątem materiału z jakiego zostało wykonane
   • ocenić oznakowanie.

Forma organizacji lekcji

Praca indywidualna i grupowa.

Metoda

Problemowa, dyskusji dydaktycznej, ćwiczeń przedmiotowych.

Środki dydaktyczne

 • logogryf;
 • opakowania;
 • polecenie;
 • karta odpowiedzi;
 • karta oceny;
 • plansze ze znakami towarowymi.

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie (20 min)

 • sprawdzenie obecności;
 • sprawdzenie przygotowania uczniów do ćwiczeń;
 • wybór sekretarza - strażnika odpowiedzi;
 • podział uczniów na 4 grupy;
 • wybór liderów grup;
 • rozdanie logogryfów do wypełnienia;
 • wypełnianie logogryfów.

Nauczyciel czyta głośno poszczególne hasła, na które odpowiadają uczniowie, którzy najszybciej zgłoszą się do odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź na hasło grupa, z której uczeń odpowiadał otrzymuje punkt. Uzyskane przez grupę punkty zapisuje sekretarz - strażnik, który również czuwa nad kolejnością zgłoszeń. Liderzy grup zapisują prawidłowe odpowiedzi w logogryfie. Punkty uzyskane przez grupę zostaną dopisane do ogólnej punktacji po wykonaniu ćwiczeń.

2. Przygotowanie do rozwiązania problemu (5 min)

 1. Podanie tematu - problemu do rozwiązania, zapisanie w zeszycie;
 2. Organizacja pracy:
  • rozdanie opakowań, poleceń, kart odpowiedzi;
  • omówienie zasad pracy

3. Grupowe rozwiązywanie problemu (25 min)

 • ocena materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie;
 • analiza oznakowania:
  • rozpoznawanie oznakowań;
  • interpretowanie znaków;
  • klasyfikacja znaków do odpowiednich grup;
  • ocena pełności oznakowania;
 • całościowa ocena opakowania i oznakowania

4. Prezentacja grupowych rozwiązań problemu przez liderów grup (20 min)

Wypowiedzi liderów mogą być uzupełniane przez pozostałych członków grupy. Pytania mogą zadawać wszyscy uczniowie.

5. Ocena pracy grupowej (10 min)

Nauczyciel rozdaje karty oceny. Każda grupa ocenia pracę pozostałych grup przydzielając odpowiednią ilość punktów. Punktację zawiera karta oceny. Do łącznej punktacji wystawionej przez grupy zostają doliczone punkty uzyskane przez grupę przy rozwiązywaniu logogryfów.

Zasady oceny: Grupa, która otrzyma najwięcej punktów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, pozostałe grupy ocenę dobrą, chyba że punktacja którejś z grup znacznie odbiega od pozostałych.

6. Podsumowanie pracy (10 min)

 • podliczenie, podanie ostatecznej punktacji grup i uzyskanych ocen;
 • wskazanie mocnych i słabych stron w pracy grup;
 • podkreślenie wykazanych przez uczniów wiadomości i umiejętności;
 • odniesienie się do popełnionych błędów.

Logogryf - Opakowanie i oznakowanie

Logogryf - Opakowanie i oznakowanie

Odpowiedzi na poniższe pytania wpisz do logogryfu

 1. Materiał, z którego wykonuje się opakowania. Jego podstawową wadą jest kruchość, a zaletą gładkość.
 2. Nowoczesne opakowanie mleka.
 3. Biorąc pod uwagę przeznaczenie jako kryterium podziału, jedną z grup opakowań stanowią opakowania ........................
 4. Opakowania wielokrotnego użytku, przewiewne ale o małej trwałości i małej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
 5. Według kryterium gospodarowania wyróżnia się między innymi opakowania ...............
 6. Opakowania, które ze względu na swoje cechy i właściwości mają wielorakie zastosowanie, to opakowania.................
 7. Dopuszczenie do obrotu w Polsce.
 8. Opakowanie przyszłościowe w postaci cienkiej błonki, filmu wytwarzanego z białka otrzymywanego z wodorostów morskich.
 9. Znak świadczący o możliwości ponownego wykorzystania opakowania, np. do przerobu.
 10. Znak umieszczany na opakowaniach, co do których klient chce mieć pewność, że nie zagrażają jego życiu i zdrowiu.
 11. Znaki towarowe pozwalające na identyfikację wyrobu i producenta.
 12. Znak, który określa nazwę producenta lub zakładu pakującego.
 13. "Przyprawa do zup", to znak wskazujący na ................................ wyrobu.
 14. Znaki służące do ochrony wyrobu, informują o sposobie obchodzenia się z towarem.
 15. Znak, który zaliczany jest do obowiązkowych, obecnie wystawiany przez sprzedającego.
 16. Znaki zaliczane do grupy: pozostałe znaki, występujące na opakowaniach ze zdrową żywnością.
 17. Znaki służące do zwrócenia uwagi nabywcy na towar.
 18. Materiał używany najczęściej na opakowania transportowe, np. palety, o dużej wytrzymałości ale higroskopijny i czasami wydzielający zapachy.
 19. Q to znak ..........................
 20. Grupa nowoczesnych opakowań zabezpieczających towary przed wchłanianiem wilgoci (do towarów higroskopijnych).
 21. Luksusowe opakowanie stosowane do kremów, perfum (podział ze względu na materiał).
 22. Opakowanie ułatwiające dozowanie towarów.

Polecenie

 1. Określ rodzaj materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie. Odpowiedz: Dlaczego producent wybrał taki materiał opakowaniowy do tego towaru?
 2. Przeanalizuj oznakowanie opakowania:
  1. dokonaj rozpoznania poszczególnych znaków;
  2. zinterpretuj ich znaczenie;
  3. zakwalifikuj do odpowiedniej grupy;
  4. odpowiedz, czy oznakowanie jest wystarczające;
 1. Dokonaj całościowej oceny opakowania. Zapisz wszystko w karcie odpowiedzi.

Karta odpowiedzi

Grupa: ........
Skład: ..................................................................................................................................

 1. Opakowanie zostało wykonane z: (napisz rodzaj materiału, materiałów)....................................... ............................. ...................... Producent wybrał na opakowanie taki materiał (materiały) gdyż: (wskaż cechy towaru i materiału opakowaniowego) ............................................................................................................
  ............................................................................................................
  ............................................................................................................
  ............................................................................................................
 2. Oznakowanie opakowania:

  Grupa znaków Rodzaj znaku Znaczenie
       
       
       
       
       

  Oznakowanie jest wystarczające (nie wystarczające), gdyż zgodnie z Rozp.:
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
 1. Ogólna ocena opakowania: (napisz swoje uwagi odnośnie jakości, estetyki, oznakowania, materiału):
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................

Karta oceny

Polecenie Warunki punktacji Ilość punktów Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
1.
 • właściwe określenie materiału
 • rzeczowe uzasadnienie uwzględniające zarówno cechy materiału opakowaniowego jak i towaru


1 - 2

1 - 3
       
2.
 • właściwe podanie każdej grupy znaków, ich rodzaju i znaczenia;
 • uzasadnienie, czy oznakowanie jest wystarczające


1 - 15

1 - 2
       
3.
 • rzeczowa ocena opakowania i oznakowania

1 - 3
       
  1 - 25        

Opracowanie: Adela Hiero

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7094


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.