Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Krystyna Sawa
Historia, Konspekty

Konspekt lekcji diagnozującej z historii w klasie VI szkoły podstawowej

- n +

Konspekt lekcji diagnozującej z historii w klasie VI szkoły podstawowej

Cel lekcji: Monitorowanie umiejętności posługiwania się uczniów kategoriami czasu i przestrzeni.

Cele ogólne:
Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
1. poprawnie odczytywać dane z tekstu źródłowego,
2. sytuować wydarzenia w przestrzeni czasowej,
3. umieszczać daty w przedziałach czasowych,
4. obliczyć upływ czasu między wydarzeniami,
5. porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej,
6. odróżniać przyczyny od skutków wydarzeń.

Środki dydaktyczne:
Teksty źródłowe, karty pracy, mapa ścienna "Wielkie odkrycia geograficzne i podboje kolonialne".

Metody:
1. Praca indywidualna z tekstami źródłowymi, kartami pracy.
2. Wypowiedzi uczniów przygotowane w oparciu o poznany materiał nauczania.

Struktura i opis lekcji:

1. Wprowadzenie

Nauczycie przedstawia temat lekcji i informuje, że na zajęciach będą monitorowane umiejętności uczniów.

2. Rozwinięcie

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, prosi o dokładne przeczytanie tekstu źródłowego i odpowiedzi pisemne uczniów na pytania dotyczące tego tekstu.

Następnie jeden z uczniów na tablicy określa wiek podanego wydarzenia. Podobne zadanie otrzymują uczniowie na kartkach.

Z kolei nauczyciel pyta o dokładne określenie ram czasowych wskazanych wieków. Ćwiczenie zostaje wykonane na tablicy, a następnie na kartach pracy.

Dalej uczniowie przypominają główne wydarzenia XVI wieku i otrzymują na kartkach zadanie obliczenia czasu, który minął od wybranych wydarzeń historycznych do dnia dzisiejszego.

Następnym zadaniem, które otrzymują jest narysowanie osi czasu i zaznaczenie na niej tych wydarzeń.

Na koniec wykonują na kartach pracy zadanie dotyczące przyczyn i skutków odkryć geograficznych, porządkując je w dwóch kolumnach.

3. Zakończenie

Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywność na lekcji i pracę indywidualną.

Karty pracy

1. Przeczytaj uważnie fragmenty listu Kolumba do skarbnika królewskiego, a następnie odpowiedz na pytania:

"[...] Po wyjeździe z Kadyksu (port hiszpański) przybyłem na Morze Indyjskie i odkryłem tam bardzo liczne i gęsto zaludnione wyspy, które bez czyjegokolwiek protestu objąłem w posiadanie naszego najmiłościwszego króla [...] Mieszkańcy owych wysp nie różnią się wcale co do wyglądu, obyczajów lub języka i rozumieją się nawzajem [...] Nie mogłem dobrze wyrozumieć, czy jest u nich prawo własności, albowiem widziałem, że jedni udzielali ze swego posiadania innym, a szczególnie potraw, przysmaków itp. Nie spotkałem też wśród nich potworów, jak wielu mniemało, ale są to ludzi potulni i dobrotliwi. Nie są też czarni ja Murzyni, włosy mają bowiem gładkie i spadające."

1) Skąd wyruszył Kolumb na Morze Indyjskie?
2) Co odkrył Kolumb na Morzu Indyjskim?
3) Czego Kolumb do końca nie zrozumiał?
4) Dlaczego nie zrozumiał?
5) Jak wyglądali mieszkańcy odkrytych wysp?

Odpowiedzi:

1)


2)


3)


4)


5)


2. Określ dokładnie, który to wiek. Użyj określeń: I połowa wieku, II połowa wieku.

1308r. -

1569r. -

1410r. -

1466r. -


3. Określ ramy czasowe następujących wieków:

XI w. -

XIII w. -

XV w. -


4. Oblicz ile lat minęło

- od zjazdu gnieźnieńskiego (1000r.) do sprowadzenia Krzyżaków do Polski (1226r.)

- od hołdu pruskiego (1525r.) do unii lubelskiej (1569r.)

- od śmierci ostatniego Jagiellona (1572r.) do chwili obecnej5. Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, a następnie zaznacz daty tych wydarzeń na samodzielnie wykonanej osi czasu:

- przybycie Krzysztofa Kolumba do Ameryki
- wystąpienie Marcina Lutra
- zawarcie unii polsko-litewskiej w Lublinie
- hołd pruski
- śmierć ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów


6. Podziel podane niżej fakty na przyczyny i skutki odkryć geograficznych, wstaw X w odpowiednie miejsce w tabeli:

1. dążenie do odkrycia drogi morskiej do Indii
2. zniszczenie państw indiańskich i ich cywilizacji
3. upowszechnienie nowych upraw w Europie
4. chęć nawracania na chrześcijaństwo ludów pogańskich
5. chęć przeżycia przygód i zdobycia bogactw
6. postęp w technice żeglarskiej
7. rozpowszechnienie poglądu o kulistości ziemi
8. szybki rozwój nauki i wiedzy o świecie
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
P                
S                
P - przyczyna
S - skutek
 

Opracowanie: Krystyna Sawa

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6882
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016