Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Wanda Tambelli
Język polski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczennicy upośledzonej w stopniu lekkim

- n +

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczennicy upośledzonej w stopniu lekkim nauczanie indywidualne - klasa VI

Czas trwania: 45 minut

Temat lekcji: Układamy zdania o dwunastu braciach - miesiącach na podstawie wiersza Jerzego Kiersta pt. 'Dwunastu braci'.

Cele ogólne:
- poznanie wiersza J. Kiersta pt. 'Dwunastu braci',
- doskonalenie umiejętności tworzenia zdań rozwiniętych na podstawie tekstu;

Cele edukacyjne:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- kształcenie umiejętności wskazywania cech wiersza;
- kształcenie umiejętności wybierania z tekstu potrzebnych informacji;
- rozwijanie umiejętności tworzenia zdań rozwiniętych i wskazywania głównych części zdania;
- utrwalenie wiadomości o rodzajach zdań;
- stosowanie wielkich liter i znaku cudzysłowu;
- utrwalanie umiejętności nazywania miesięcy według kolejności występowania;
- kształcenie umiejętności tworzenia przymiotników od podanych rzeczowników;
- kształcenie umiejętności przyporządkowywania nazw miesięcy porom roku;
- wdrażanie do stosowania poprawnego zapisu daty.

Cele operacyjne:

a. uczeń potrafi:

- odnaleźć właściwe fragmenty testu;
- wykazać się elementarną wiedzą o budowie wiersza (ilość strof, wersów w strofie, znaleźć rymy dokładne);
- nazwać postacie występujące w wierszu;
- napisać nazwisko autora wiersza, tytuł, zastosować cudzysłów;
- napisać od czego pochodzą nazwy wybranych miesięcy;
- utworzyć przymiotniki od podanych rzeczowników (nazw miesięcy);
- ułożyć zdanie na temat podanego miesiąca na podstawie wiadomości zawartych w tekście;
- napisać zdanie poprawne pod względem graficznym - pismem czytelnym, litery połączone;
- właściwie stosować znaki interpunkcyjne;
- rozróżniać części mowy i części zdania;
- ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowe;

b. uczeń wie:

- kto występuje w wierszu;
- które miesiące tworzą określoną porę roku;
- jak zbudowany jest wiersz;
- kiedy stosuje się wielkie litery i cudzysłów;
- co tworzy główny związek zdania;
- jak należy rozwijać zdania;
- jakie są rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi i budowę;

c. uczeń rozumie:

- znaczenie wyrazów występujących w zdaniu;
- zasady tworzenia i rozwijania zdań przez dodawanie określeń;
- pojęcia z zakresu budowy wiersza;
- pojęcia z zakresu części mowy i części zdania.

Metody pracy:

a. słowna:
- rozmowa ukierunkowana;
- praca z tekstem;

b. oglądowa:
- pokaz ilustracji nt. przedmiotów występujących w wierszu;
- pokaz przedmiotów;

c. praktycznego działania:
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
- układanie roku z nazwami miesięcy według właściwej kolejności;
- staranne przepisywanie zdań do zeszytu i podkreślanie podmiotów i orzeczeń;
- tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników.

Formy pracy:

Praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- wiersz J. Kiersta, ilustracje przedmiotów występujących w wierszu (wrzos, grzyby,
łodyga lnu, liście), ilustracje obrazujące pory roku, rozsypanki: zdaniowa i wyrazowa).

Przebieg zajęć:

Ogniwo wstępne;
- nawiązanie kontaktu emocjonalnego z uczniem: rozmowa wprowadzająca na temat
obecnej pory roku;
- wysłuchanie wiersza J. Kiersta pt. 'Dwunastu braci'.

Ogniwo właściwe:
1. Swobodne wypowiedzi na temat utworu.
2. Przypomnienie zasady stosowania wielkiej litery przy zapisie nazw własnych oraz cudzysłowu. Zapisanie w zeszycie.
3. Ustalenie cech wiersza: budowa strofkowa, przeliczenie ilości wersów w strofach, szukanie rymów w strofie I i II.
4. Głośne odczytanie strof o wybranych miesiącach i układanie zdań rozwiniętych na ich temat (np. marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad). Rozsypanka wyrazowa - tworzenie zdań i nazywanie ich ze względu na ilość określeń.
5. Przepisywanie zdań do zeszytu, szukanie głównych części i podkreślenie ich zgodnie z wcześniejszym ustaleniem.
6. Wypełnianie tabeli - wpisywanie nazw miesięcy we właściwej porze roku.
7. Tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników.
8. Rozwiązanie zagadki.

Ogniwo końcowe:
- wymienienie nazw miesięcy wg kolejności;
- przypomnienie sposobów zapisu dat i poprawny zapis daty urodzenia ucznia;
- zadanie pracy domowej i wyjaśnienie sposobu wykonania.

KARTY PRACY

I Ułóż zdania z podanych wyrazów:

Marzec błyska słońcem i sypie śniegiem.

Kwiecień budzi wiosnę i świat.

W lipcu kwitną lipy.

We wrześniu w lesie kwitnie wrzos.
Liście spadają z drzew w listopadzie.

Przepisz ułożone zdania do zeszytu. Odszukaj w nich główne części zdania i podkreśl je. Napisz w nawiasie, jakie to zdania.

II. Przerysuj tabelkę i uzupełnij ją wpisując nazwy odpowiednich miesięcy:
pora roku miesiące
wiosna marzec kwiecień maj
lato     ;
jesień     ;
zima     ;

III. Od podanych rzeczowników - nazw miesięcy utwórz przymiotniki.

Styczeń - styczniowy
Luty -.............................
Kwiecień -...............................
Maj-......................................
Czerwiec -.............................

IV. Są trzy sposoby zapisywania dat:
a. 8.01.2004 r.
b. 8 I 2004 r.
c. 8 stycznia 2004 r.

Wybierz jeden ze sposobów i napisz poprawnie swoją datę urodzenia.

V. Zadanie domowe
Zapisz według wzoru, od czego pochodzą nazwy miesięcy:
Kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad.

Wzór: kwiecień - kwiaty
 

Opracowanie: Wanda Tambelli

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4903
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016