AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Próba
Pedagogika, Artykuły

Efektywność pracy nauczyciela wychowawcy

- n +

Efektywność pracy nauczyciela wychowawcy

Na podstawie własnych doświadczeń mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że na gwarancję efektywności pracy nauczyciela wychowawcy mają bezpośredni wpływ następujące czynniki:

♦ pozytywne nastawienie
♦ entuzjazm
♦ motywacja do pracy i obowiązków

W naszym zawodzie przez cały czas doskonalimy wiedzę i umiejętności, które określamy mianem kompetencji, są one na pewno warunkami efektywności.

Podwyższamy swoją motywację, jeżeli dostrzegamy, że jesteśmy dobrzy w tym co robimy. Używanie określenia jestem świetny jeśli na to naprawdę zapracowaliśmy i zasłużyliśmy jest w pełni uzasadnione.

Istotnym czynnikiem jest też przestrzeganie autentyczności. Bądźmy zawsze sobą i starajmy się nie naśladować innych. Jesteśmy tylko istotami ludzkimi i też mamy prawo do błędów i pomyłek. Oby ich jednak było jak najmniej, ale jeżeli już się zdarzą, starajmy się nie zadręczać a wręcz przeciwnie, niech to będzie sygnał do wyciągnięcia właściwych wniosków.

Myślenie pozytywne to czynnik warunkujący:

♦ nasze i innych dobre samopoczucie
♦ akceptację własnej osoby
♦ sympatię do wychowanków

Bardzo ważna jest zasada wyrównywania postaw, która polega na fakcie, że jeżeli my sami traktujemy innych właściwie i miło podobnie będziemy przez nich traktowani, i postrzegani.

Młodzież zawsze oczekuje od nas:

♦ szacunku
♦ uczciwości
♦ sprawiedliwości
♦ dotrzymywania zobowiązań
♦ tolerancji
♦ akceptacji
♦ dostrzegania mocnych stron
♦ chwalenia nawet za minimalne osiągnięcia

Pamiętajmy również o stosowaniu różnych technik wychowawczych, które mają bezpośredni wpływ na efektywność naszej pracy.

Oto niektóre z propozycji:

♦ narada wychowawcza; kolektywne znalezienie rozwiązania danej kwestii lub podjęcie zbiorowej decyzji
♦ rozmowa kierowana; delikatne naprowadzanie na wyciąganie prawidłowych wniosków i rozwiązań
♦ rozmowa wychowawcza, pogadanka, dyskusja
♦ burza mózgów
♦ swobodnie wypowiadane propozycje rozwiązań bez rygorów realności lub ich wykonalności
♦ przekonywanie z doradztwem; logiczna argumentacja własnego sądu
♦ inscenizacje (psychodramy i socjodramy); rozwiązanie sytuacji konfliktowych lub trening pożądanych zachowań
♦ zajęcia oddziałujące na psychikę
♦ zajęcia socjoterapeutyczne
♦ ćwiczenia i gry uspołeczniające, ćwiczenia mimiki, psychozabawy
♦ zastosowanie środków audiowizualnych
♦ zastosowanie tekstu literackiego
♦ formy aktywności i ekspresji twórczej oraz monolog, dialog, opowiadanie, prezentacje własnych fascynacji i zainteresowań
♦ spotkania z interesującymi ludźmi
♦ wykorzystanie wytworów pracy uczniów; konkursy plastyczne, quizy, plebiscyty, gazetki, albumy
♦ prezentowanie osiągnięć zespołowych; apele, akademie, festyny, spotkania z rodzicami
♦ techniki pisemne
♦ ankiety, referaty, wywiady
♦ wyjścia i wycieczki

Pamiętajmy jednak również o elastyczności w dostosowaniu własnego stylu przewodzenia do dojrzałości uczniów.
 

Opracowanie: Marzena Próba
nauczyciel przedmiotu
historia i społeczeństwo

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3038


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0