AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tatiana Kożak-Siara
Zawodowe, Konspekty

Konspekt lekcji z rachunkowości

- n +

Wpływ operacji gospodarczych na bilans - ćwiczenia

Konspekt lekcji

Data: 16.12.2003 r.
Czas trwania lekcji: 45 minut
Klasa I TE
Przedmiot: rachunkowość jednostek gospodarczych

Cele nauczania:
Uczeń zna:
-pojecie operacji gospodarczej
-pojęcie zasady bilansowej i równowagi bilansowej
-zasady zmian, jakie operacje gospodarcze wywołują w bilansie
Uczeń rozumie:
-zmiany w składnikach bilansu po przeprowadzeniu operacji gospodarczej
Uczeń potrafi:
-sporządzić uproszczony bilans na podstawie danych
-rozróżnić zdarzenie gospodarcze od operacji gospodarczej
-przeprowadzić zmiany w składnikach bilansu na podstawie operacji gospodarczych

Cele wychowawcze:
-doskonalenie umiejętności pracy w grupie

Metody pracy:
elementy pogadanki, praca w grupach

Środki dydaktyczne:
-schemat zmian, jakie operacja gospodarcza wywołuje w składnikach bilansu
-opracowany przez nauczyciela test ćwiczenia

Przebieg zajęć:

Czynności wstępne -organizacyjne
-przywitanie uczniów
-sprawdzenie listy obecności
-zapisanie tematu lekcji w dzienniku i na tablicy

Kontrola wiadomości:
-sprawdzenie pracy domowej (rozwiązanie ćwiczenia prezentuje jeden z uczniów- pozostali korygują błędy)
-sprawdzenie opanowania materiału z poprzednich lekcji
Zadane pytania sprawdzające wiadomości:
1.Co to jest operacja gospodarcza bilansowa? Podaj przykłady
2.Czym różni się operacja gospodarcza od zdarzenia gospodarczego?
3.Jakie zmiany wywołuje operacja gospodarcza w składnikach bilansu?

Wprowadzenie do tematu:
Uświadomienie uczniom prze nauczyciela umiejętności dokonywania zmian w składnikach bilansu na podstawie operacji gospodarczych, które nieodzownie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmiot gospodarujący. Zwrócenie uwagi na znaczenie poprawnego dokonywania zapisów w składnikach bilansu.

Realizacja tematu:
1.Klasa zostaje podzielona na grupy pięcioosobowe według doboru osób najbliżej siedzących. Każdy zespół otrzymuje treść ćwiczenia i przystępuje do jego opracowania. Uczniowie mają prawidłowo sporządzić bilans początkowy, wpisać dowody księgowe na podstawie, których będą ewidencjonowane operacje gospodarcze oraz przeprowadzane zmiany w składnikach bilansu.
2.Każdy zespół po zakończeniu cząstkowego zadania podaje rozwiązanie. Nauczyciel wskazuje na błędy w realizacji ćwiczenia.

Podsumowanie:
Po rozwiązaniu zadania wszystkie zespoły uzasadniają wyniki i przy pomocy nauczyciela korygują błędy.
Ewaluacja lekcji na zasadzie pogadanki.
Zadanie zadania domowego na temat zmian w składnikach bilansu na podstawie operacji gospodarczych.
Nauczyciel ocenia aktywność, spostrzegawczość i wiedzę poszczególnych uczniów.

Załącznik do konspektu

Ćwiczenia dotyczące zmian w składnikach bilansu
1.Ktore z poniższych zdarzeń są operacjami gospodarczymi;
a) podpisanie umowy o prace z pracownikiem
b) zakup wartości niematerialnych i prawnych ze środków na rachunku bieżącym
c) wysłanie oferty sprzedaży
d) sprzedaż towarów
2.W przedsiębiorstwie X w styczniu bieżącego roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1.Wpłacono na rachunek bankowy nadmiar gotówki z kasy 1.500.- (dowód księgowy)
2.Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy z rachunku bieżącego w banku 200- (dowód księgowy)
3.Odbiorca uregulował należność wpłacając kwotę do kasy 2.000.- (dowód księgowy)
4.Zakupiono za gotówkę towary, które przyjęto do magazynu 100.- (dowód księgowy)
5.Z rachunku bieżącego w banku przekazano kwotę należną Urzędowi Skarbowemu z tytułu podatku 300.- (dowód księgowy)
6.pracownik rozliczył się z zaliczki przekazując kwotę do kasy 150.- (dowód księgowy)
7.Sprzedano towary odbiorcy - zapłata w terminie późniejszym 200.- (dowód księgowy)
Nr operacji Składnik bilansu Składnik bilansu Wpływ na sumę bilansową Typ operacji
nazwa zmiana nazwa zmiana
             
             
             
             
             
             
             
Określ wpływ podanych operacji gospodarczych na składniki bilansu:
3.Podaj treść operacji gospodarczej i wpływ na sumę bilansową:
1.Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń- zmniejszenie Należności od pracowników - zmniejszenie
2.Materiały -zwiększenie Kasa- zmniejszenie
3.Rachunek bieżący -zmniejszenie Zobowiązania wobec dostawców -zmniejszenie

1.............................................................................................

2.............................................................................................

3.............................................................................................
 

Opracowanie: Tatiana Kożak-Siara

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3953


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.