AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Skotarczak
Historia, Scenariusze

Na uczcie u senatora rzymskiego - projekt dydaktyczny

- n +

Na uczcie u senatora rzymskiego

PROJEKT DYDAKTYCZNY- HISTORIA, KL. I GIMNAZJUM.

Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne

Cele:

- ogólny: ukazanie struktury społeczeństwa rzymskiego poprzez przedstawienie uczestników uczty i osób ją przygotowujących.
- operacyjne: (uczeń potrafi)
* wykazać zróżnicowanie społeczeństwa rzymskiego pod względem posiadanych praw, majątku,
* przedstawić warunki życia grup uprzywilejowanych i "gorzej urodzonych",
* opowiedzieć o pracy arystokracji rzymskiej, rzemieślników, chłopów, niewolników,
* porównać dzieciństwo "młodych patrycjuszy" i dzieci ubogich,
* wymienić rodzaje rozrywek w Rzymie,
* odnieść zgromadzoną wiedzę o starożytnym Rzymie do współczesności,
* wyjaśnić poznane pojęcia: obywatel, nie-obywatel, patrycjusz, plebejusz, arystokracja, niewolnik, wyzwoleniec,
* właściwie sformułować pytania (wywiad) oraz odpowiedzi na nie,
* dokonać selekcji spośród zgromadzonych materiałów ilustracyjnych,
* wykorzystać materiały źródłowe,
* zaistnieć w różnych technikach dramy: drama plastyczna(ceramika, projekt domu), drama słowna(wywiad), drama telewizyjna(stop-klatka),
* korzystać z literatury popularnej dotyczącej zagadnienia,
* współdziałać w grupie,
* aktywnie uczestniczyć w prezentacji projektu.

Formy, metody i techniki:

* praca w grupach,
* rozmowa nauczająca,
* praca z tekstem źródłowym,
* praca z opracowaniami,
* techniki dramowe: drama plastyczna, drama słowna
* PREZENTACJA: STOP- KLATKA (DRAMA TELEWIZYJNA)

Pojęcia kluczowe:
społeczeństwo, arystokracja, patrycjusz, plebejusz, wyzwoleniec.

Środki dydaktyczne:

- zestaw tekstów źródłowych przygotowanych przez nauczyciela:("Żywoty Cezarów" - Juliusz Cezar urządza igrzyska dla Rzymian, "Wychowanie Rzymianina w starożytności wg Kwintyliana", "Sytuacja niewolników w Cesarstwie Rzymskim"),
- opracowania("Patrzę, Podziwiam, Poznaję" -Starożytny Rzym, Encyklopedia "Odkrycia Młodych" - Egipt, Grecja, Rzym, "Jak, gdzie, kiedy, dlaczego", "Jak żyli ludzie" - Od pradziejów do współczesności, "Świat wczoraj i dziś" - Dzieje ludzkości, "Wally poznaje historię świata")
- rekwizyty (wnętrze jadalni),
- słowniki: języka polskiego, ortograficzny.

Tok lekcji:

- przypomnienie wiedzy o społeczeństwie starożytnego Egiptu i Grecji,
- przedstawienie budowy społeczeństwa rzymskiego z krótką jego charakterystyką (źródła podziału: przynależność do rodu, status majątkowy, możliwość zmiany statusu),
 
OBYWATELE NIE-OBYWATELE
- arystokracja - ludność prowincji,
(patrycjusze + bogaci plebejusze: kupcy, rzemieślnicy) - niewolnicy
  - wyzwoleńcy (ograniczone prawa obywatelskie)
- ubodzy rzemieślnicy, chłopi  
- wyjaśnienie celów,  
- podział na grupy,  
- przydział zadań,  


ZESPÓŁ I (WARUNKI ŻYCIA, PRACY I ROZRYWKI SENATORA RZYMSKIEGO)

- Należy wykonać: rekwizyty będące wyposażeniem jadalni domu rzymskiego, strój dla senatora oraz pytania, które "głos" podczas wywiadu skieruje do senatora. Formułując pytania pamiętajcie, aby odpowiedzi na nie dały informacje dotyczące życia, pracy, wypoczynku bohatera wywiadu, np.:
- kim jesteś? - wysokim urzędnikiem państwowym, zasiadam w senacie rzymskim,
- co robisz? - doradzam konsulom, przygotowuję projekty nowych praw, zarządzam finansami państwa, kieruję polityką zagraniczną. Moja praca to uczestnictwo w obradach senatu, przygotowywanie wystąpień, baczne śledzenie nowości filozoficznych, mów sądowych i politycznych,
- jak wypoczywasz? - uwielbiam uczty, odwiedzam termy, uczestniczę w igrzyskach, odpoczywam na wsi,
- co chciałbyś zmienić? - nic, mam wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do szczęścia; pracę, którą lubię, zaszczyty, piękny dom, mnóstwo pieniędzy, kochającą żonę.

ZESPÓŁ II (RÓŻNORODNOŚĆ RZEMIOSŁ W RZYMSKIM MIEŚCIE)

Należy wykonać: naczynia z gliny(zastawa stołowa na czas uczty: amfory, czary, puchary-konsultacja z nauczycielem plastyki). Na bazie zdobytych informacji przygotujcie odpowiedzi na pytania "głosu" np.:
- kim jesteś? - garncarzem, człowiekiem wolnym, mającym pełnię praw, zarabiającym na życie ciężką pracą w swoim warsztacie. Podobnie wygląda życie moich sąsiadów-rzemieślników: rzeźników, cieśli, krawców, murarzy.
- co robisz? - wykonuję zastawę stołową dla senatora Marka Appiusza,
- jak odpoczywasz? - najchętniej w domu. Lubię grać w gry planszowe, kości. Odwiedzam także łaźnię miejską. Lubię pływać i ćwiczyć. Niekiedy idę do teatru, na wyścigi rydwanów oraz walki gladiatorów,
- co chciałbyś zmienić? - rozbudować warsztat i dom. Może kiedyś będzie mnie stać na doprowadzenie wody do domu i zrobienie toalety.

ZESPÓŁ III (ŻYCIE CHŁOPA RZYMSKIEGO)

Należy: przygotować odpowiedzi na pytania "głosu", w których zawarte będą informacje dotyczące warunków życia chłopa rzymskiego. Do prezentacji należy wyszukać ilustracji obrazujących wygląd (strój) rolnika. Przykładowe odpowiedzi:
- kim jesteś? - chłopem, który utracił gospodarstwo. Zbyt długo nie było mnie w domu. Wypełniałem obowiązek walcząc o nowe ziemie. Próbowałem ratować się, zaciągając dług u pana. Nie udało się, popadłem w ruinę. Od roku mieszkam w Rzymie, należę do proletariatu,
- co robisz? - podejmuję się różnych prac. Nie wystarcza to jednak na zaspokojenie potrzeb. Moim opiekunem jest bogaty Rzymianin. Posiadam prawa obywatelskie. Za opiekę muszę często na zgromadzeniu głosować tak, jak życzy sobie tego mój "opiekun",
- jak odpoczywasz? - na to mam wiele czasu. Lubię oglądać igrzyska. Zaglądam także do teatru. Spotykam się z innymi proletariuszami. Na pogawędkach czas szybko płynie,
- co chciałbyś zmienić? - niekiedy marzę o powrocie na wieś, o pracy na roli. Wiem jednak, że jest to niemożliwe. W Rzymie nie jest jednak źle. Najgorsze jest to, że nie czuję się w pełni wolnym człowiekiem.

ZESPÓŁ IV (ŹRÓDŁA NIEWOLNIKÓW W RZYMIE, RODZAJE PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ "MÓWIĄCE NARZĘDZIA")

Należy wykonać: strój dla żony senatora(po konsultacji z koleżanką ze szkoły odzieżowej), makijaż, jadłospis na ucztę(możecie skonsultować z uczennicą szkoły gastronomicznej). Przygotujcie odpowiedzi na pytania "głosu".
- kim jesteście? - niewolnicami (córką sprzedaną za długi, córką niewolnicy, Galijką pojmaną w czasie wojen zdobywczych),
- co robicie? - przygotowujemy Liwię, żonę senatora do uczty oraz strawę na dzisiejszy wieczór. Od rana do wieczora wykonujemy prace domowe: sprzątamy, ,przygotowujemy posiłki, posługujemy pani Liwii,
- jak wypoczywacie? - niewiele mamy czasu na wypoczynek; tylko późne wieczory przeznaczamy dla siebie, pracujemy także w święta. W wolnych chwilach bawimy się, tańczymy, śpiewamy,
- co chciałybyście zmienić? - być wolnymi, mieć dom, rodzinę. To są nasze marzenia. Nie możemy jednak narzekać. Mamy lepiej niż inni niewolnicy........

ZESPÓŁ V (SPOSOBY ODZYSKIWANIA WOLNOŚCI PRZEZ NIEWOLNIKÓW)


Należy wykonać: plan domu rzymskiego, przygotować wywiad "głosu" z architektem. Skonstruujcie odpowiedzi w ten sposób, aby oprócz informacji na temat pracy, wypoczynku "wyzwoleńca", przybliżyły Wam one sposoby mieszkania zamożnych i ubogich Rzymian.
- kim jesteś? - Grekiem, budowniczym, byłym niewolnikiem, wolność zwrócił mi z dobrej woli właściciel tego domu. Niektórzy moi przyjaciele wykupili swoją wolność,
- co robisz? - nadzoruję ostatnie prace budowlane rezydencji senatora wg planu sporządzonego przeze mnie. Z projektu tego jestem bardzo dumny. Na taki dom mogą pozwolić sobie tylko najzamożniejsi Rzymianie. Ja mieszkam w kamienicy czynszowej. Okropnej; bez wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania,
- jak odpoczywasz? - posiadam ograniczone prawa obywatelskie, nie czuję się jednak gorszy od obywateli Rzymu. Uczestniczę więc w rozrywkach oferowanych przez Rzym: chodzę do łaźni, odwiedzam biblioteki, lubię uczęszczać do teatru. Nie znoszę "krwawego sportu",
- co chciałbyś zmienić? - pragnę wrócić do Grecji, przed śmiercią obejrzeć gaje oliwne, wypić greckie wino, popływać łódką.

ZESPÓŁ VI (OBOWIĄZKI I ZABAWY DZIECI RZYMSKICH)

Należy wykonać: rekwizyty do przeprowadzenia jednej gry-zabawy dzieci rzymskich oraz przygotować odpowiedzi na pytania "głosu".

- kim jesteś? - synem senatora, mam 10 lat,
- co robisz? - odpoczywam przed lekcjami z moim nauczycielem Grekiem. Mam dobrze. Inne, biedniejsze dzieci muszą chodzić do szkoły. Ja już trzy lata uczę się w domu. Umiem liczyć na liczydłach, pisać na pokrytych woskiem tabliczkach i czytać. Lubię także słuchać jak nauczyciel czyta z woluminu ciekawe historie. Moja siostra jest szczęściarą. Będzie uczyła się krócej niż ja,
- jak wypoczywasz? - lubię gimnastykę, pływanie a także grę w kulki. Mam także dużo małych rydwanów, którymi lubię się bawić. Już niedługo będę próbował jazdy konnej, walki mieczem,
- co chciałbyś zmienić? - chciałbym więcej bawić się i podróżować.

Co podlega ocenie:
- dobór właściwych treści z opracowań historycznych,
- umiejętność korzystania z tekstów źródłowych,
- pomysłowość i staranność wykonywania rekwizytów,
- prawidłowość formułowania pytań do wywiadu,
- zgodność odpowiedzi z koniecznymi do przekazania treściami,
- umiejętność sporządzenia projektu kreacji,
- dokładność odwzorowania fryzury, makijażu,
- poprawność merytoryczna planu zabudowy domu rzymskiego,
- umiejętność pięknego opowiadania,
- poprawność językowa,
- umiejętność korzystania z pomocy, konsultacji.

KARTA EWALUACJI PROJEKTU

Zastanów się nad pytaniami zamieszczonymi poniżej i udziel odpowiedzi, stawiając kółeczko na skali punktowej.

1. Czy spodobał Ci się(zainteresował Cię) temat projektu?

2. W jakim stopniu Twoim zdaniem zostały zrealizowane cele projektu?

3. Jak oceniasz zdobytą wiedzę i umiejętności podczas realizacji projektu?

4. W jakim stopniu konsultacje zaspokajały Twoje potrzeby?

5. Oceń stosunki panujące między członkami Twojego zespołu podczas realizacji projektu?

 

Opracowanie: Maria Skotarczak
Nauczycielka Gimnazjum w Stęszewie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2860


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2