Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Zofia Przybyłowicz, Ewa Nowak
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Przykładowe scenariusze zajęć na temat agresji i przemocy dla uczniów gimnazjów

- n +

Przykładowe scenariusze zajęć na temat agresji i przemocy dla uczniów gimnazjów

Przykładowe scenariusze zajęć na temat agresji i przemocy dla uczniów gimnazjów.

Scenariusz I


Temat: Budowanie zasad i norm klasowego współżycia wśród uczniów.

Cele:
Uczniowie po zajęciach:
- znają zasady i normy funkcjonowania w klasie,
- dbają o przestrzeganie zasad współżycia klasowego,
- analizują mocne strony osobowości swojej oraz kolegów,
- mają świadomość swojej wartości dla kolegów i koleżanek.

Czas: 2 x 45'

Metody pracy:
- praca w kręgu,
- dyskusja klasowa,
- gry i zabawy,
- rysunek.

Materiały:
- identyfikatory,
- szary papier,
- kredki, pisaki, pastele,
- papier kolorowy samoprzylepny.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z uczniami w klasie.
2. Krótka prezentacja wyników przeprowadzonych badań ankietowych, tematyki spotkania oraz celów zajęć.
3. Autoprezentacja prowadzących i uczestników zajęć.
Po przypięciu identyfikatorów prowadzący podają następującą instrukcję:
Powiedz coś o swojej rodzinie, zainteresowaniach, hobby, sposobach spędzania wolnego czasu oraz jeżeli jest coś co chciałbyś, aby koledzy o Tobie wiedzieli.
4. Zabawa ruchowa integracyjna: Wszyscy, którzy...
5. Wypracowanie zasad i norm funkcjonowania uczniów w klasie.
Prowadzący proszą, aby każdy uczeń wypisał na kartce jakie zachowania lubi, a jakie mu szczególnie przeszkadzają u kolegów w klasie.
Następnie zbierają karteczki od uczniów i spisują na arkuszach zbiorczych podane zachowania pozytywne i negatywne z zaznaczeniem częstotliwości typowania.
W dalszym ciągu zajęć prowadzący wspólnie z klasą przeformułowują podane zachowania na zasady i normy postępowania w formie pozytywnych stwierdzeń.
6. Zawarcie kontraktu z uczniami odnośnie zgody na przestrzeganie wypracowanych zasad i norm na zajęciach i również poza nimi (w klasie, poza klasą; w szkole, poza szkołą).
7. Ćwiczenia integracyjne Drzewo darów.

Prowadzący dzielą klasę na 3 grupy. Pierwsza grupa rozpoczyna rysowanie drzewa na dużym arkuszu papieru, w tym czasie pozostałe dwie grupy uczniów wypisują na listkach wyciętych z samoprzylepnego papieru swoje dary dla klasy. Po około 5 minutach kolejna grupa przystępuje do kontynuowania rysowania drzewa. Rotacja trwa aż wszyscy uczniowie będą mieli okazję tworzyć wspólny rysunek i przygotować listki z darami.

Następnie uczniowie zawieszają arkusz z rysunkiem drzewa i wszyscy po kolei umieszczają na nim swoje listki darów dla klasy.

Na koniec ćwiczenia prowadzący proszą, aby uczniowie w kręgu odpowiedzieli na pytanie: Jak się czułeś podczas rysowania? Czy wymyślenie darów dla klasy było trudne?
8. Praca w kręgu - uczniowie zapraszają się nawzajem do wypowiedzi:
Co ważnego dla siebie i kolegów wynosisz z tych zajęć?

Ewaluacja pisemna:
1. Co Ci się podobało, a co chciałbyś zmienić na tych zajęciach?
2. Co ważnego dla Ciebie wydarzyło się na tych zajęciach?
3. Czy sądzisz, że kontynuowanie tego typu zajęć przyniosłoby korzyści Tobie i Twojej klasie?

Scenariusz II


Temat: Wyrabianie u uczniów umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych.

Cele:
Uczniowie po zajęciach:
- potrafią rozpoznawać zachowania agresywne,
- mają świadomość jakie uczucia przeżywa obiekt agresji.

Czas: 2 x 45'

Metody pracy:
- praca w kręgu,
- burza mózgów,
- debata za i przeciw,
- gry i zabawy,
- socjodrama.

Materiały:
- szary papier,
- pisaki,
- cenki,
- nożyczki,
- taśma klejąca.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z uczniami w klasie.
2. Prowadzący proszą uczniów, aby wypowiedzieli się na temat: Czy od czasu poprzednich zajęć wydarzyło się coś o czym chciałbyś powiedzieć? Powiedz jak się czujesz dzisiaj?
3. Zabawa: Imię z przymiotnikiem.
Prowadzący proszą: Podaj swoje imię z przymiotnikiem rozpoczynającym się pierwszą literą Twojego imienia (najlepiej, żeby był to przymiotnik określający Ciebie).
Jeżeli uczeń będzie miał trudności z wymyśleniem przymiotnika, prowadzący poprosi klasę o pomoc.
4. Burza mózgów - Podaj z czym kojarzy Ci się słowo agresja.
Prowadzący spisują podawane skojarzenia na arkuszach papieru porządkując je w następujących kategoriach:
∆ agresja słowna,
∆ agresja fizyczna,
∆ agresja wobec jednostki,
∆ agresja wobec grupy społecznej lub całego społeczeństwa,
∆ agresja wobec istot żywych,
∆ agresja wobec przedmiotów.
5. Ćwiczenie uświadamiające uczniom częstotliwość stykania się z określonymi rodzajami agresji.
Prowadzący rozdają uczniom po 5 cenek z zadaniem umieszczenia ich przy 5 wybranych rodzajach agresji (wypisanych w poprzednim ćwiczeniu), z którymi najczęściej się stykają aktualnie.
Następnie prowadzący krótko podsumowują ćwiczenie. Komentują jego wyniki w nawiązaniu do badań ankietowych przeprowadzonych w klasie.
6. Ćwiczenie uwrażliwiające uczniów na rozpoznawanie zachowań agresywnych.
Prowadzący podają instrukcję: Oceń, czy niżej wymienione zachowanie jest przejawem agresji czy nie, poprzez zajęcie miejsca pod napisem tak lub nie .
Rodzaje zachowań:
- Marcin wychodząc z klasy niechcący potrącił kolegę.
- Janek podstawił nogę biegnącej koleżance.
- Chłopiec wyśmiewał się z kolegi, którego plecak mu się nie podobał.
- Jacek kopnął ławkę, gdy przechodząc uderzył się o nią.
- Magda wydrapała na ławce napis "Kaśka jest głupia".
- Zosia zabrała liścik adresowany do innej osoby i odczytała go głośno.
- Zenek zabił komara, który usiadł mu na ręce.
- Wiesiek powiedział do kolegi "Ty idioto".
- Na dyskotece Jurek głośno mówił o Maćku, że nie umie tańczyć.
- Koledzy nazwali Łukasza "Gruby".
- Małgosia poinformowała koleżanki, że siostra Joasi leży w szpitalu.
- Janek wrzasnął głośno, gdy nie trafił do kosza.
- Filip rzucił tornister kolegi na ziemię.
- Basia powiedziała Krysi, że Monika obmawiała ją.
- Krzysiek przewrócił kolegę podczas gry w piłkę.

7. Próba stworzenia definicji agresji - praca w grupach.
Prowadzący dzielą klasę na 5 grup prosząc, aby uczniowie w każdej z nich spróbowali sformułować odpowiedzi na pytanie: Co to jest agresja?
Następnie przedstawiciele grup prezentują wypracowane propozycje. Kolejnym krokiem jest skonstruowanie wspólnej wersji definicji.
W wypracowanej definicji należy uwzględnić, że agresja jest działaniem celowym, zamierzonym, skierowanym przeciwko osobie i mającym na celu wyrządzanie krzywdy psychicznej lub fizycznej.
8. Zabawa ruchowa: Zwierzyniec.
9. Ćwiczenie: Wewnętrzne Ja - Zewnętrzne Ja.

Prowadzący proszą, aby uczestnicy zajęć na dwóch złożonych arkuszach papieru szarego obrysowali kontur postaci jednego z uczniów i wycięli obrysowane sylwetki. Obie postacie stanowią jedną osobę - Marcina. Na jednej sylwetce należy napisać Marcin, a na drugiej wewnętrzne Ja Marcina. Wewnętrzne Ja Marcina symbolizuje jego poczucie własnej wartości, przeżycia, myśli, nastroje, na które ma wpływ on sam oraz zachowania i wypowiedzi innych ludzi.

Postać Marcina trzyma na kolanach jeden z uczniów, a postać z napisem wewnętrzne Ja Marcina należy położyć na podłodze w środku kręgu.

Następnie prowadzący odczytuje głośno opowiadanie o przeżyciach Marcina, a uczniowie odrywają kawałek postaci wewnętrznego Ja, gdy usłyszą o sytuacji, która ich zdaniem zraniła Marcina (A. Kołodziejczyk, 1997).

Opowiadanie:
Poprzedniego wieczoru Marcin zasiedział się trochę dłużej u swego kolegi Maćka. Gdy wrócił późno do domu, ojciec skrzyczał go, że nie odrobił lekcji ( oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina).

Rano, gdy się obudził, przypomniał sobie, że nie odrobił pracy domowej z matematyki. Pomyślał, że może mu grozić jedynka na zakończenie semestru ( oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina ).

Podczas lekcji języka polskiego Marcin rozmawiał z kolegą. Nauczyciel skarcił go i wpisał uwagę do dzienniczka (oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina).

Na lekcji WF grał w piłkę nożną. Miał dobrą okazję do strzelenia bramki, ale jej nie wykorzystał. Koledzy mieli do niego pretensje (oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina).

Był głodny, zaczął szukać kanapki w swojej teczce, ale przypomniał sobie, że rano w pośpiechu jej nie zabrał (oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina ).

Podczas następnej lekcji nauczycielka podzieliła klasę na kilka grup, ale on nie miał ochoty pracować w swojej grupie. Koleżanki i koledzy mieli do niego o to pretensje (oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina).

Kiedy wracał ze szkoły autobusem, siedział i myślał o wydarzeniach, jakie przytrafiły mu się tego dnia. Nie zauważył, że obok niego stał starszy pan. Gdy to zobaczył zawstydził się, że nie ustąpił mu miejsca
( oderwijcie kawałek Wewnętrznego Ja Marcina ) (A. Kołodziejczyk, 1997, s. 43-44).

Po zakończeniu opowiadania prowadzący proszą, aby uczniowie porównali wielkość pozostałego Wewnętrznego Ja z postacią Marcina trzymana, przez jednego z uczniów oraz powiedzieli o tym jak według nich czuje się teraz Marcin i co myśli o sobie.

Prowadzący następnie proszą, aby uczniowie zastanowili się co mogliby zrobić, albo powiedzieć Marcinowi, aby poczuł się lepiej. W trakcie ponownego czytania opowiadania uczniowie podają pomysły na poprawienie samopoczucia Marcina i jednocześnie doklejają uprzednio oderwane części Wewnętrznego Ja, a sklejoną postać porównują z początkowym Zewnętrznym Ja.

Na zakończenie prowadzący proponują, aby uczniowie podzielili się swoimi odczuciami i refleksjami oraz własnymi doświadczeniami z podobnych sytuacji (A. Kołodziejczyk, 1997).

10. Rundka końcowa - prowadzący proszą uczniów o odpowiedź na pytanie: Z jakimi uczuciami wychodzisz po zajęciach?

Ewaluacja pisemna:
1. Czy było na tych zajęciach coś co Cię szczególnie poruszyło?
2. Z jakimi refleksjami wychodzisz po tych zajęciach?

Scenariusz III


Temat: Sposoby konstruktywnego wyrażania złości.

Cele:
Uczniowie po zajęciach:
- potrafią rozpoznawać uczucie złości u siebie i u innych,
- znają sposoby konstruktywnego wyrażania uczuć typu złość, gniew, niezadowolenie,
- rozumieją znaczenie umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie.

Czas: 2 x 45'

Metody pracy:
- praca w kręgu,
- burza mózgów,
- rysunek,
- praca w grupach,
- dyskusja klasowa,
- miniwykład.

Materiały:
- szary papier,
- kartki do rysowania,
- kredki, pisaki, pastele,
- szpilki, magnesy, taśma klejąca.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie.
2. Rundka wstępna.
Prowadzący proszą uczniów, aby określili swój aktualny nastrój porównując go do pogody.
3. Ćwiczenie: Ściana złości
Prowadzący podają instrukcję: Narysuj w sposób symboliczny złość.
Po wykonaniu rysunków uczniowie przypinają je na jednej ścianie. Wszyscy uczestnicy zajęć oglądają wystawę, a następnie podają nasuwające im się skojarzenia.
Prowadzący zapisują wypowiedzi grupując je w następujących kategoriach: uczucia, zachowania, przyczyny. W oparciu o wypracowane plakaty prowadzący rozmawiają z uczniami na temat złości.
4. Zabawa ruchowa - "Ludzie do ludzi".
5. Praca w grupach - Sposoby wyrażania złości.
Prowadzący dzielą klasę na 5 grup prosząc, aby uczniowie w zespołach zapisali w jaki sposób ludzie wyrażają złość, starając się znaleźć jak najwięcej takich sposobów, które nie ranią innych. Następnie prowadzący zapisują wypracowane w grupach sposoby na arkuszach zbiorczych. Po czym podsumowują ćwiczenie podkreślając, że istnieje wiele sposobów wyrażania złości, które pozwalają odreagować napięcia nie czyniąc krzywdy innym.
6. Dyskusja klasowa na temat:
1. Co by było, gdyby ludzie nie wyrażali w ogóle tak zwanych negatywnych uczuć ( złość, gniew, niezadowolenie)?
2. Jakie dostrzegasz pozytywne aspekty wyrażania złości, gniewu i niezadowolenia?

Miniwykład prowadzących dotyczący szkodliwości blokowania ekspresji uczuć oraz korzyści płynących z konstruktywnego ich wyrażania.
7. Rundka w kręgu: Co ważnego dla siebie wynosisz z tych zajęć?

Ewaluacja pisemna:
1. Czy dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach czegoś co może wpłynąć na Twoje zachowanie?
2. Czy sądzisz, że te zajęcia były ważne dla Ciebie i Twojej klasy? Jeżeli tak, napisz z jakiego powodu.

BIBLIOGRAFIA


Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 1-3 szkół podstawowych, Wydawnictwo ATE s.c., Skarżysko Kamienna 1997
Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 4-6 szkół podstawowych, Wydawnictwo ATE s.c., Skarżysko Kamienna 1997
Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 7-8 szkół podstawowych, Wydawnictwo ATE s.c., Skarżysko Kamienna 1998
Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla szkół podstawowych, Wydawnictwo ATE s.c., Starachowice 1998
Kopeczek J., Praca metodami psychoaktywnymi, Wydawnictwo ODP, Tarnobrzeg 1998

Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje, cz.II, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wrocław 2000
Tokarczuk O. (red.)., Grupa bawi się i pracuje, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wrocław 1994
 

Opracowanie: EWA NOWAK
ZOFIA PRZYBYŁOWICZ

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 34187
 
   Komentarze
 • Waldek, 2005-10-23

  Ciekawe

 • dorka, 2006-11-07

  chętnie skorzystam

 • arek, 2013-04-22

  bardzo dobre pomysły • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 5  Ilość głosów: 4
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016