Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Janina Sarwa
Przyroda, Konspekty

Krajobraz najbliższej okolicy szkoły

- n +

Krajobraz najbliższej okolicy szkoły

Scenariusz lekcji przyrody w szkole podstawowej (2 godz.)

Zakres treści:
- Krajobraz i jego elementy
- Rodzaje zabudowy, dróg i zajęcia ludności
- Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka
- Ochrona przyrody w miejscu zamieszkania

Cel ogólny:

Poznawanie elementów krajobrazu najbliższej okolicy oraz zmian zachodzących pod wpływem człowieka.

Cele szczegółowe:
WIADOMOŚCI - uczeń potrafi:
- nazwać składniki krajobrazu
- opisać środowisko na podstawie obserwacji
- nazwać rośliny i zwierzęta
- sporządzić szkic, mapę topograficzną
- posługiwać się kompasem w terenie orientować mapę

UMIEJĘTNOŚCI- uczeń potrafi:
- wykazać zróżnicowanie zabudowy
- wykazać zróżnicowanie użytkowania ziemi
- określić położenie miejscowości na mapie Polski, województwa
- porównać krajobraz okolicy z innymi poznanymi krajobrazami (np. miejskim)

POSTAWY:
Kształtowanie szacunku do krajobrazu, kultury i zwyczajów regionu

METODA:
- Lekcja w terenie
- Mapa mentalna

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Przebieg lekcji:

I Faza wprowadzająca
- lekcja w terenie

1. Sformułowanie tematu
2. Podział uczniów na grupy (V). Grupy otrzymują podział czynności oraz potrzebne pomoce (kompasy, taśmy miernicze itp.)

I grupa - Naturalne składniki krajobrazu
II grupa - Sztuczne składniki krajobrazu
III grupa - Opracowuje położenie miejscowości na mapie w stosunku do głównych rzek
IV grupa - Wyszukuje w dostępnej literaturze: legendy miejscowości, dane statystyczne, zabytki, zwyczaje, obrzędy, Sławni Polacy (kultura)
V grupa - Opracowuje zagrożenie i ochronę środowiska w okolicy:
- wyszukuje dzikie wysypiska, inne zagrożenia, obiekty chronione.

3. Przypomnienie wiadomości dotyczących posługiwania się kompasem, znaków
topograficznych, orientowanie mapy

II Faza realizacyjna - lekcja w klasie

1. Zapis tematu w zeszycie
2. Prezentowanie przez liderów grup zebranych informacji - ustnie
3. Uzupełnienie przygotowanej przez nauczyciela mapy mentalnej z pomocą nauczyciela
4. Zadanie domowe: Jak w naszej miejscowości pozbywamy się ścieków?

Treści ścieżek edukacyjnych wykorzystywanych na lekcji.

I ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA
- zależność stanu środowiska od działalności człowieka
- mechanizmy i skutki niepożądanych zmian
cele:
- dostrzeganie zmian w środowisku
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

II ŚCIEŻKA REGIONALNA
- dziedzictwo kulturowe w regionie
cele:
- dostrzeganie walorów kulturowych regionu
- nazewnictwo, symbole, legendy

III ŚCIEŻKA CZYTELNICZA IMEDIALNA
- wykorzystywanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym zdobywaniu wiedzy
cele:
- kształtowanie nawyku korzystania z innych źródeł informacji niż podręcznik (encyklopedie, wywiady, gazety, Internet)
- samodzielne poszukiwanie potrzebnych informacji

IV ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA
- poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych
- rozróżnianie czynników pozytywnych i negatywnych środowiska wpływających na zdrowie (zdrowa woda, zdrowa żywność, rolnictwo ekologiczne)
 

Opracowanie: Janina Sarwa

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4110
 
   Komentarze
 • Mega, 2004-06-23

  Nie wiem jak takie coś moze pomoc innym nauczycielom, żadnych kart
  pracy, zupełne pójście na łatwiznę • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3  Ilość głosów: 3
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016