AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Grzyl
Różne, Ankiety

Ankiety - mierzenie jakości pracy szkoły

- n +

Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

Anonimowa ankieta skierowana do rodziców uczniów szkoły podstawowej.

Drodzy Państwo!
Chcemy poznać Państwa opinię o naszej szkole. Ankieta jest anonimowa, więc uprzejmie prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Posłuży nam ona do doskonalenia pracy szkoły, w której uczą się Państwa dzieci. Wybraną odpowiedź proszę podkreślić.

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z pracy szkoły, do której uczęszcza Pana(i)
dziecko?
Poniżej przedstawiona jest 5 punktowa skala. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

2. Czy szkoła posiada jasne kryteria oceniania i nagradzania uczniów?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

3. Czy został(a) Pan(i) zapoznany(a) z wewnątrzszkolnym systemem
oceniania?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

4. Czy Pana(i) dzieci zostały zapoznane na początku roku szkolnego z
przedmiotowymi systemami oceniania?
a) tak
b) nie
c) tylko z niektórych przedmiotów.

5. Jak ocenia Pan(i) współpracę z wychowawcą?
Poniżej przedstawiona jest 5 punktowa skala. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

6. Jak ocenia Pan(i) współpracę z innymi nauczycielami?
Poniżej przedstawiona jest 5 punktowa skala. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

7. Czy nauczyciele obniżają wymagania dla uczniów posiadających
orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznych?
a) tak
b) nie
c) tylko niektórzy
d) nie wiem

8. Czy Pana(i) dzieci mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania w
różnych kołach zainteresowań
a) tak(w jakich?)........................................................
b) nie(dlaczego?).......................................................
c) nie wiem

9. Czy w szkole kładzie się nacisk na kształtowanie takich cech jak: otwartość,
kreatywność, odwaga w prezentowaniu własnych poglądów?
a) tak
b) nie
c) częściowo
d) nie wiem

10. Czy w szkole przestrzegane są zasady demokracji i tolerancji?
a) tak
b) nie
c) częściowo
d) nie wiem

11. Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia i pomocy w kontaktach
uczeń - nauczyciel?
a) tak
b) nie
c) czasami
d) nie wiem

12. Czy ma Pan(i) możliwość współuczestniczenia w życiu szkoły?
a) tak
b) nie
c) częściowo

13. Czy w szkole działają organy przedstawicielskie rodziców?
a) tak(jakie?)....................................................
b) nie
c) nie wiem

14. Czy Pana(i) opinie są uwzględniane w planowaniu pracy szkoły?
a) tak
b) nie
c) częściowo

15. Czy szkoła zapewnia Panu(i) stały kontakt z nauczycielami i
wychowawcami?
a) tak
b) nie
c) częściowo

16. Czy szkoła współuczestniczy w organizowaniu lokalnych imprez środowiskowych(festyny, zabawy)?
a) tak
b) nie
c) czasami

17. Czy otrzymuje Pan(i) regularnie informacje o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dzieci?
a) tak
b) nie
c) nieregularnie

18. Czy jest Pan(i) na bieżąco zapoznawany(a) z efektami pracy szkoły?
a) tak
b) nie
c) czasami

19. Czy zna i akceptuje Pan(i) regulaminy stosowane w szkole?
a) tak
b) nie
c) niektóre

Dziękujemy!

WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Anonimowa ankieta skierowana do nauczycieli szkoły podstawowej

Drodzy Państwo!
Chcemy poznać Państwa opinię o naszej szkole. Ankieta jest anonimowa, więc uprzejmie prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Posłuży nam ona do doskonalenia pracy szkoły. Wybraną odpowiedź proszę podkreślić.

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły, w której Pan(i) pracuje?
Poniżej przedstawiona jest 5 punktowa skala. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

2. Jak Pan(i) ocenia relacje międzyludzkie w szkole?
Poniżej przedstawiona jest 5 punktowa skala. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

3. Czy Pana(i) zdaniem, rada pedagogiczna szkoły pracuje jak dobrze zgrany zespół, mający jasno określony wspólny
cel?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania.

4. Czy zna Pan(i) szkolny zestaw programów nauczania?
a) tak, uczestniczyłem(am) w jego tworzeniu
b) tak, zapoznałem(am) się z całym zestawem programów
c) znam programy z bloku, do którego należy mój przedmiot
d) znam tylko swój program
e) nie znam.

5. Czy naucza Pan(i) swego przedmiotu według:
a) programu dopuszczonego przez MEN
b) programu MEN z modyfikacjami
c) programu autorskiego
d) innego programu (jakiego?)...........................................

6. Czy zna Pan(i) wewnątrzszkolny system oceniania?
a) tak, uczestniczyłem(am) w jego tworzeniu
b) tak, zapoznałem(am) się z nim
c) nie znam
d) oceniam według własnego systemu.

7. Czy zna Pan(i) program wychowawczy szkoły?
a) tak, uczestniczyłem(am) w jego tworzeniu
b) tak, zapoznałem(am) się z nim
c) nie znam
d) nie ma takiego systemu.

8. Czy na początku roku szkolnego zapoznał(a) Pan(i) uczniów z przedmiotowym systemem oceniania?
a) tak
b) nie (dlaczego?).............................................................

9. Czy uczniowie szkoły, w której Pan(i) pracuje biorą udział w konkursach
na różnych szczeblach?
a) tak
b) nie (dlaczego?).............................................................

10. Czy organizuje Pan(i) różnorodne konkursy dla swoich uczniów?
a) tak
b) nie (dlaczego?)..............................................................

11. Czy prowadzi Pan(i) różnorodne pozalekcyjne koła zainteresowań?
a) tak (jakie?)..................................................................
b) nie (dlaczego?).............................................................

12. Czy obniża Pan(i) wymagania dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznych?
a) tak
b) nie

13. Czy na lekcjach wychowawczych wzmacniane jest poczucie własnej
wartości ucznia?
a) tak
b) nie

14. Czy w każdym roku szkolnym kończy Pan(i) jedną formę doskonalenia
zawodowego?
a) tak (jaką).....................................................................
b) nie (dlaczego?)..............................................................

15. Czy korzysta Pan(i) ze zbiorów biblioteki szkolnej?
a) tak
b) nie (dlaczego?)..............................................................

16. Czy bierze Pan(i) aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu
Nauczycieli?
a) tak
b) nie (dlaczego?).............................................................

17. Czy bierze Pan(i) udział w konferencjach metodycznych?
a) tak
b) nie (dlaczego?).............................................................

18. Czy zna Pan(i) wymagania i kryteria awansu zawodowego nauczycieli?
a) tak
b) nie
c) niektóre

19. Czy dąży Pan(i) do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego?
a) tak
b) nie (dlaczego?).............................................................

20. Czy regularnie informuje Pan(i) rodziców o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów?
a) tak
b) nie
c) informuję, lecz nieregularnie.

21. Czy szkoła posiada jasne kryteria oceniania i nagradzania nauczycieli?
a) tak
b) nie
c) nie wiem.

22. Jak ocenia Pan(i) stan pomocy naukowych w szkole?
a) pomoce są nowoczesne i w dobrym stanie
b) pomoce są raczej w kiepskim stanie
c) w szkole brakuje większości pomocy naukowych.

Dziękujemy!

WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Anonimowa ankieta skierowana do uczniów szkoły podstawowej.

Ta ankieta jest częścią badań, które mają ocenić jakość pracy Twojej szkoły, Przeczytaj uważnie pytania i szczerze odpowiedz. Śmiało - ankieta jest anonimowa. Wybraną odpowiedź proszę podkreślić.

1. Czy w Twojej szkole został opracowany Szkolny System Oceniania?
a) tak
b) nie
c) nie wiem.

2. Czy zostałe(a)ś zapoznany(a) ze Szkolnym Systemem Oceniania?
a) tak
b) nie.

3. Czy na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznali Ciebie z przedmiotowymi systemami nauczania?
a) tak
b) nie
c) tylko niektórzy.

4. Czy kryteria oceniania i nagradzania uczniów są dla Ciebie zrozumiałe?
a) tak
b) nie
c) częściowo.

5. Czy wiesz, w jaki sposób możesz być w szkole nagrodzony(a)?
a) tak (wymień jak?)..........................................................
b) nie.

6. Czy w Twojej szkole prowadzone są różnorodne koła zainteresowań?
a) tak (wymień jakie?)........................................................
b) nie
c) nie wiem.

7. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
a) tak (dlaczego?)...............................................................
b) nie (dlaczego?)...............................................................

8. Czy masz możliwość wyrażania własnych poglądów?
a) tak
b) nie
c) czasami.

9. Czy w Twojej szkole przestrzega się zasad demokracji i tolerancji?
a) tak
b) nie
c) częściowo.

10. Czy masz możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły?
a) tak
b) nie (dlaczego?)..............................................................
c) częściowo.

11. Czy Twoja szkoła współuczestniczy w organizowaniu lokalnych imprez środowiskowych (np.: festyny, zabawy)?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

12. Czy wiesz jaka organizacja reprezentuje uczniów w Twojej szkole?
a) wiem
b) nie wiem
c) jeżeli wiesz, to wymień: ...................................................

13. Czy wiesz, że jeśli istnieje taka potrzeba, to możesz mieć obniżone wymagania z niektórych przedmiotów?
a) wiem
b) nie wiem

14. Czy bierzesz udział w konkursach organizowanych przez Twoją szkołę lub innych organizatorów (np.: gminę, powiat, itp.)?
a) tak
b) nie (dlaczego?)..................................................................

15. Od kogo możesz uzyskać pomoc w Twojej szkole?
c) od kolegi
d) od nauczyciela
e) od wychowawcy
f) od dyrektora szkoły
g) od innych osób (wymień od kogo?)..........................................

16. Czy wiesz, ilu nauczycieli w Twojej szkole jeszcze się uczy (nadal
dokształca się)?
h) wiem
i) nie wiem
j) jeżeli wiesz, podaj ilu:........................................................

Dziękujemy!

 

Opracowanie: Danuta Grzyl

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9366


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.25Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.