Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Urszula Depczyk
Przyroda, Scenariusze

Las i jego mieszkańcy - scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV

- n +

Las i jego mieszkańcy

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY IV

HASŁO PROGRAMOWE: Poznajemy nasze otoczenie

CZAS TRWANIA: 45 minut

CELE LEKCJI
WIADOMOŚCI
Uczeń po zajęciach:
- Nazywa piętra roślinności w lesie
- Wymienia przykłady organizmów żyjących w poszczególnych piętrach lasu
- Wyjaśnia zasady właściwego zachowania się w lesie

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń po zajęciach:
- Potrafi omówić znaczenie lasów dla życia całej planety
- Charakteryzuje i porównuje warunki panujące w każdym piętrze lasu
- Określa związek między zachowaniem człowieka a życiem organizmów w lesie
- Wykorzystuje wiedzę z poprzednich lekcji
- Potrafi wyciągać wnioski z dyskusji
- Współpracuje w grupie przestrzegając zasad pracy zespołowej

POSTAWY
Uczeń po zajęciach:
- Jest świadomy zależności człowieka od środowiska przyrodniczego
- Rozumie konieczność ochrony zasobów przyrody
- Aktywnie pracuje na lekcji

METODY I TECHNIKI PRACY: pogadanka, dyskusja, metody aktywizujące: burza mózgów, mapa pojęciowa, gra symulacyjna
FORMY PRACY: praca samodzielna, zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: foliogramy z pakietu "Ekosystem lasu", rzutnik pisma, podręcznik, arkusze szarego papieru, kartki z nazwami organizmów leśnych, klej, tabele do samodzielnego wypełnienia przez uczniów dotyczące warunków życia w poszczególnych piętrach lasu, karty pracy, kartki z poleceniem pracy domowej

PRZEBIEG LEKCJI
FAZA WSTĘPNA
1. Sprawy organizacyjno - porządkowe
2. Krótkie przypomnienie wniosków z ostatniej lekcji
3. Wprowadzenie do tematu lekcji: uczniowie metodą burzy mózgów gromadzą pojęcia kojarzące się ze słowem las, a nauczyciel zapisuje te pojęcia na tablicy
4. Podanie tematu lekcji i zapisanie go na tablicy

FAZA REALIZACYJNA


1. Dyskusja w klasie na temat znaczenia lasów dla życia całej planety
2. Prezentacja i omówienie kilku foliogramów dotyczących piętrowej budowy lasu i organizmów w nim żyjących
3. Samodzielne wypełnienie przez uczniów tabelki określającej warunki życia w różnych piętrach lasu
4. Podział uczniów na grupy, krótkie przypomnienie zasad pracy w grupie, omówienie sposobu realizacji i formy prezentacji efektów pracy zespołowej
5. PRACA W GRUPACH

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
- Rozdaje instrukcje poszczególnym grupom
- Pomaga, udziela wskazówek, odpowiada na pytania uczniów
- Obserwuje pracę poszczególnych grup i zaangażowanie uczniów podczas wykonywania zadania
- Uważnie słucha uczniów prezentujących prace swoich grup

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

- Uczniowie zapoznają się z instrukcją
- Pracują nad przydzielonym zadaniem
- Opracowują wyniki swojej pracy w formie planszy
- Wybrany uczeń omawia pracę grupy

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Gra dydaktyczna - symulacyjna: tworzenie łańcuchów pokarmowych w lesie
2. Sformułowanie odpowiedzi na pytanie:
- Jaki wpływ na środowisko ma wycinanie drzew w lesie?
- W jaki sposób można ograniczyć wycinanie lasów?
3. Ocena pracy uczniów
4. Zadanie pracy domowej
 

Opracowanie: Urszula Depczyk
Nauczyciel biologii i przyrody

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3901
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016