AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Kasprzyk
Język polski, Scenariusze

Książka jest dobra na wszystko...

- n +

Książka jest dobra na wszystko...

Scenariusz lekcji
(klasa VI)

Słowo wstępne:

W dobie komputerów i internetu ludzie zapominają o tym, co pobudza ich wyobraźnię i daje głęboką wiedzę. Zatracają własną tożsamość, stając się tylko biernymi obserwatorami telewizyjnego bądź komputerowego przekazu. Nie zauważają tego, co powinno stać się dla nich najdroższym przyjacielem - KSIĄŻKI. Te smutne spostrzeżenia dotyczą nie tylko dzieci, ale i dorosłych. By potwierdzić własne przemyślenia, przytoczę słowa osoby, która jest jednym z twórców książkowych rarytasów - Stanisława Lema: "(...) Czytanie wymaga pewnego wysiłku intelektualnego. A przekaz wizualny - jak wideokasety, telewizja - powoduje, iż widz jest absolutnie bierny (...). Z wolna prowadzi to do zubożenia umysłowego , ponieważ telewizja świetnie nadaje się do oglądania także przez analfabetów (...)."

Pokusiłam się zatem o napisanie scenariusza lekcji o książce, aby zainteresować uczniów tym, co wypiera współczesna technologia.

Zachęcam Państwa do skorzystania z mojej propozycji, a być może z czytelnictwem będzie znacznie lepiej.

Zamierzone osiągnięcia:
- uczeń zna pojęcie związku frazeologicznego;
- uczeń wie, co oznacza aforyzm;
- uczeń zna pojęcie archaizmu;
- uczeń potrafi odnaleźć elementy humorystyczne w utworze;
- uczeń umie pracować w grupie;
- uczeń spostrzega ważną rolę książki.

Metody: praca indywidualna, praca w grupie, praca z tekstem, inscenizacja.
Materiały: "Księgi" I. Krasickiego - tekst
Czas: 45 minut
Przebieg zajęć:

Pytam uczniów czy pamiętają, co nazywamy związkiem frazeologicznym?

Jeśli odpowiedź nie padnie, przypominamy:
ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY - utarty zwrot językowy

Zapoznaję uczniów ze związkami frazeologicznymi, w których książka jawi się jako stały element naszego języka (pytam jednocześnie o ich właściwe rozumienie ):

CZYTAĆ W KIMŚ JAK W OTWARTEJ KSIĄŻCE - z łatwością odgadywać, co ktoś myśli lub przeżywa

CZYTAĆ OD DESKI DO DESKI - od początku do końca, bardzo dokładnie

CZYTAĆ MIĘDZY WIERSZAMI - domyślać się tego, co nie jest zapisane

MÓL KSIĄŻKOWY - człowiek zagrzebany w książkach, nie widzący świata poza nimi

BIAŁY KRUK - rzadkość, wyjątkowy okaz

Ćwiczenie:
Ułóż 3 zdania z wybranymi związkami frazeologicznymi.

Na każdej ławce znajduje się tekst "Księgi" I. Krasickiego
Ochotnik głośno czyta utwór.

"Księgi"
W pewnej biblijotece, gdzie była, nie pomnę,
Powadziły się księgi, a że niezbyt skromne,
Łajały się do woli różnymi języki.
Wchodzi bilijotekarz, pyta się kroniki:
"Dlaczego takie wrzaski?" - Dlatego się swarzem,
Iżeś mnie śmiał położyć obok z kalendarzem.
"Wszystko się tu porządnie - rzekł jej - posadziło:
On zmyśla to, co będzie, ty zmyślasz, co było".

Pytam uczniów o język (przypominają informacje na temat archaizmów) oraz o humor utworu. Jednocześnie dodaję, że w XVIII wieku kalendarze oprócz naiwnych wiadomości podawały tzw. prognostyki, czyli przepowiednie "dni feralnych" (np. zapowiedzi klęsk żywiołowych)

Ćwiczenie:
Ułóżcie w parach dialog między uczniem a książką. Następnie zaprezentujcie swoje pomysły (rozmowa może dotyczyć zobowiązania do częstego sięgania po książki, podziękowań za pomoc w zdobywaniu wiedzy). Czas około 5 minut.

Dwie, trzy pary ochotników prezentują swoje prace.

Na zakończenie lekcji przytaczam aforyzmy (przy okazji wyjaśniając znaczenie tego słowa) znanych ludzi na temat książek:

"Nie ma takiej dziedziny życia, w której by dobra książka nie pomogła" (Lucjan Rudnicki)

"Postanów sobie czytać codziennie, chociażby przez kwadrans, a po roku odczujesz skutki" (Horace Mann)

"Książki nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez uprzykrzenia" (I. Krasicki)

Zadanie domowe:
Jaką rolę w twoim życiu odgrywa książka? - wypracowanie

Opracowanie: mgr Sylwia Kasprzyk
ZSS nr 1 w Złotowie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2941


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1