AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Gabis
Różne, Scenariusze

Komunikacja interpersonalna - scenariusz zajęć pozalekcyjnych.

- n +

Komunikacja interpersonalna - scenariusz zajęć pozalekcyjnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH


Temat zajęć: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Wprowadzenie:
        Na każdej scenie życia ludzie szukają porozumienia. Kłócą się, pertraktują, grożą, lub zwierzają się. Wszystko to są próby rozwiązania jakiegoś konfliktu czy wspólnego problemu. Negocjacje są szczególnym sposobem porozumiewania się. Niezależnie od tego, czy dotyczą rodziny, sąsiadów, menedżerów czy dyplomatów - rządzą się jednakowymi prawami, a najważniejsze z nich brzmi: wypracuj rozwiązania, które satysfakcjonują obie negocjujące strony!
        Ponieważ każdy z nas - czy chce czy nie chce - skazany jest każdego dnia na prowadzenie negocjacji, warto, by umiał je prowadzić. Uczyć się dobrze negocjować - to uczyć się, jak nie być ofiarą własnych błędów lub czyjejś przebiegłości.
        Stąd powstał pomysł zaprojektowania i zorganizowania warsztatów dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej, dialogu z uczniami oraz lepszego poznania ich zainteresowań,uzdolnień i możliwości.


Zakres tematyczny zajęć: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 • podstawowe informacje na temat komunikacji
 • interpersonalnej
 • błędy w komunikacji interpersonalnej
 • podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej
 • podstawowe wiadomości o komunikacji niewerbalnej
 • zasady prowadzenia rozmów i sporów


Sytuacja odniesienia :Umiejętność skutecznego porozumiewania się jest potrzebna wszystkim na każdej scenie życia: w rodzinie, szkole, biznesie, sklepie...

Cel zajęć:
 • rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się
 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 • uczenie dobrego komunikowania się
 • podkreślenie znaczenia mowy ciała w komunikacji, zainteresowanie tematyką komunikacji niewerbalnej, która będzie kontynuowana na kolejnych zajęciach
 • wprowadzenie w tematykę negocjacji handlowych
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • integracja uczestników zajęć
 • poznanie zainteresowań, uzdolnień i możliwości uczniów
Metody: pogadanka, dyskusja z elementami burzy mózgów
Środki dydaktyczne: rzutnik, folie, plansze, arkusze papieru, flamastry
Czas wykonania: 2 godziny

Struktura zajęć:
 • czynności organizacyjne - 2'
 • podanie tematu zajęć oraz celu - 3'
 • wyjaśnienie pojęcia komunikacji interpersonalnej - 5'
 • ćwiczenie w parach mające na celu ustalenie co pomaga w porozumiewaniu się - 6'
 • wypisanie na tablicy na podstawie wykonanego ćwiczenia - Co pomaga w porozumiewaniu się? - 4'
 • zwrócenie uwagi na to, że słuchanie jest procesem aktywnym, słyszenie biernym - 2'
 • ćwiczenie integrujące w grupach mające na celu poznanie zainteresowań, integrację zespołów, rozwijanie umiejętności mówienia - 18'
 • omówienie form, korzyści i wad komunikacji interpersonalnej 5'
 • zabawa polegająca na przekazywaniu informacji - wyciągnięcie wniosków - 10'
 • zabawa wprowadzająca w tematykę komunikacji niewerbalnej, która będzie kontynuowana na następnych zajęciach - 25'
 • podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków, ustalenie terminu następnego spotkania - 10'


Scenariusz zajęć:

Cele szczegółowe Treść zajęć Wskazówki i uwagi realizacyjne
Uczniowie:
1. wyjaśnią pojęcia:
 • komunikacja interpersonalna
 • nadawca, odbiorca
 • sprzężenie zwrotne
 • sposób komunikowania
Podstawowe informacje na temat komunikacji interpersonalnej Uczniowie odpowiadają na stawiane przez nauczyciela pytania
2. wymienią i zapiszą
 • co pomaga w porozumiewaniu się?
 • błędy w komunikacji interpersonalnej
 • różnice między słuchaniem, a słyszeniem
Zasady skutecznego porozumiewania się. Błędy w komunikacji interpersonalnej. Uczniowie biorą udział w ćwiczeniu w parach, odpowiadają na zadane pytania, ustalenia zapisują na tablicy
Rozwijanie umiejętności:
 • porozumiewania się
 • pracy w grupach
 • prezentacji
Integracja uczestników zajęć, lepsze poznanie zainteresowań
Sztuka porozumiewania się Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje arkusz papieru, na którym rysują kwiatek. Mają za zadanie w środkowej części wpisać wszystkie cechy i zainteresowania wspólne w poszczególnych płatkach indywidualne.
Uczniowie usystematyzują treści merytoryczne Formy, korzyści, wady komunikacji interpersonalnej Uczniowie wymieniają formy korzyści, wady komunikacji interpersonalnej
    Nauczyciel czuwa nad merytoryczną poprawnością wypowiedzi uczniów, dzieli na grupy, podsumowuje pierwszą część zajęć korzystając z plansz i foliogramów.
-Integracja uczestników zajęć Przekazywanie informacji Uczniowie biorą udział w zabawie :
4 osoby zgłaszają się na ochotnika, 3 wychodzą za drzwi, 1 osoba pozostaje, zapoznaje się z pewnym tekstem, który przekazuje 2 osobie, 2 osoba przekazuje 3 osobie, 3 osoba 4, wyciągają wnioski
Integracja uczestników zajęć
-podkreślenie roli mowy ciała
-zainteresowanie tematyką komunikacji niewerbalnej, która będzie kontynuowana na następnych zajęciach
Komunikacja niewerbalna Zabawa 2 w grupach. Każda grupa przedstawia scenkę rodziny przed telewizorem, pozostali zgadują.
Uczniowie usystematyzują treści merytoryczne Komunikacja interpersonalna
Negocjacje
Podsumowanie zajęć
    Nauczyciel czuwa nad merytoryczną poprawnością wypowiedzi uczniów, podsumowuje zajęcia, rozbudza zainteresowanie tematyką komunikacji niewerbalnej, negocjacji handlowych, które będą kontynuowane na następnych zajęciach, ustala termin następnego spotkania.

Opracowanie:
mgr Elżbieta Gabis


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14528


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0