Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Olsińska, J. Oelrich, K. Dalke i inni
Historia, Scenariusze

Przykład projektu, służącego poznaniu historii, kultury i przyrody miejscowości oraz uaktywnieniu gimnazjalistów

- n +

Przykład projektu, służącego poznaniu historii, kultury i przyrody miejscowości oraz uaktywnieniu gimnazjalistów

"Będę uczył się z przeszłości, żył teraźniejszością
i ufnie patrzył w przyszłość"

(Karol Dickens Opowieść wigilijna).

1. Nazwa projektu: "Teraz Rytel. Meandry Brdy i czasu".
2. Adresaci: młodzież gimnazjalna.
3. Czas realizacji projektu: rok szkolny.
4. Streszczenie projektu.

W tym czasie, gdy Polska staje się jednym z krajów Unii Europejskiej, cenne są dla młodzieży z jednej strony znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, samodzielność, pewność siebie, a z drugiej - utożsamianie się ze swoją małą ojczyzną, znajomość jej przeszłości i walorów. Chcemy tak oddziaływać na młodzież, żeby nie czuła się gorsza od rówieśników z innych krajów, doceniała walory własnej wsi i umiała tę wieś promować, była w niej szczęśliwa.
Będziemy pracować metodą projektu z młodzieżą klas I i II gimnazjum.

Główne działania:
* adaptacja pomieszczenia - piwnicy w zabytkowej części szkoły - na małe muzeum i miejsce spotkań młodzieży;
* zadania wykonywane przez młodzież:
- albumy zdjęć z opisami tłumaczonymi na jęz. niemiecki i angielski (trzy albumy: "Kapliczki przydrożne", "Dawna architektura" oraz "Pomniki przyrody i urokliwe miejsca"),
- film według scenariusza napisanego przez młodzież,
- film dokumentalny o ludziach wykonujących zanikające, dawniej popularne w regionie zawody, np.: cieśla, rybak, flisak, drwal,
- mapa Rytla i okolicy z naniesionymi miejscami, o których informacje znalazły się w albumach,
- gromadzenie, selekcjonowanie, opisywanie i eksponowanie zabytkowych przedmiotów oraz prowadzenie kroniki.

Potrzeby, na które projekt "Teraz Rytel. Meandry Brdy i czasu" odpowiada, zostały opracowane na podstawie opinii oraz obserwacji ekspertów (dyrekcji, wychowawców, nauczycieli), a także raportu z mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rytlu. Są to:
- brak zainteresowań, pasji, umiejętności organizowania czasu wolnego, inspiracji do działania,
- brak samodzielności, operatywności,
- brak umiejętności efektywnego komunikowania i właściwego korzystania ze środków masowego przekazu,
- brak wiedzy pragmatycznej i motywacji do nauki,
- poznanie historii własnej miejscowości i utożsamianie się z małą ojczyzną,
- brak miejsca, w którym mieszkańcy gromadziliby informacje, eksponaty związane z przeszłością Rytla i mogliby z tych zbiorów korzystać,
- brak miejsca spotkań, tworzonego przez samych gimnazjalistów,
- błędna samoocena (przesadnie zaniżona lub zawyżona),
- niska kultura osobista (brak obycia w kontaktach z otoczeniem).

5.Cel projektu.
Dzięki realizacji projektu młodzież nauczy się:
- współpracować w grupie (zróżnicowanej pod względem intelektualnym, materialnym),
- pozyskiwać informacje z różnych źródeł (internet, czasopisma, książki, film, wywiady),
- obiektywnie i realnie oceniać swoje umiejętności, możliwości,
- kulturalnie i efektywnie komunikować się z sobą i ze światem,
- posługiwać się kamerą, aparatem fotograficznym, dyktafonem, komputerem, drukarką, kopiarką,
- gromadzić, selekcjonować i prezentować wiadomości, zdjęcia, przedmioty związane z inspirującą przeszłością miejscowości i regionu,
- posiadać i realizować własne pomysły,
- stosować w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach.

6. Opis grupy odbiorców.
Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół w Rytlu, natomiast pośrednimi nauczyciele, rodzice, mieszkańcy miejscowości, turyści, władze lokalne.
Rytel to duża wieś letniskowa należąca administracyjnie do Miasta i Gminy Czersk, położona w centrum Borów Tucholskich, na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Gimnazjum w Rytlu jest częścią Zespołu Szkół. Uczęszczają do niego dzieci z Rytla oraz dwudziestu dziewięciu, często odległych, wsi i osad. Młodzież gimnazjalna ma utrudniony dostęp do dóbr tzw. wysokiej kultury (teatr, kino, muzea, wystawy, opera, filharmonia). Dla wielu dzieci jedyną szansę korzystania z komputera, internetu stwarza szkolna sala komputerowa (osiem komputerów, jedna drukarka, dostęp do internetu). Szkoła jest również, obok Ośrodka Kultury centrum życia wsi.
Odbiorcami projektu mogą być osoby, które były związane kiedyś z Rytlem, a obecnie mieszkają w innych regionach kraju lub za granicą. Często wracają do swoich rodzin, spędzają w Rytlu wolny czas, interesują się rozwojem wsi, z którą łączy ich uczuciowa więź.

7. Opis działań.
W trakcie realizacji projektu "Teraz Rytel. Meandry Brdy i czasu" będziemy starali się ocalić od zapomnienia przeszłość naszej małej ojczyzny, a jednocześnie stworzyć młodzieży szansę korzystania z form i metod pracy dotychczas dla niej niedostępnych. Planujemy następujące działania:
* przystosowanie dla naszych potrzeb pomieszczenia piwnicznego, uzyskanego od dyrekcji szkoły. Zamierzamy przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjne tzn.: sprzątanie, osuszenie, zainstalowanie oświetlenia i malowanie pomieszczeń przeznaczonych na "Piwnicę Pełną Inspiracji". Oprócz gromadzenia uzyskanych "staroci", będzie to jednocześnie miejsce twórczej pracy młodzieży. Chcemy w prace porządkowo-remontowe zaangażować młodzież, która wykonywa wszystkie możliwe prace adaptacyjne i zdecyduje o elementach wykończenia "Piwnicy". Młodzież powinna od początku wiedzieć, jak wiele od niej zależy i poczuć odpowiedzialność za nowe pomieszczenie;
* kolejny etap pracy to wyposażenie "Piwnicy" w stoliki, krzesła, szafki oraz gromadzenie przedmiotów z wyposażenia klasy szkolnej z początku XX wieku (tablica na sztalugach, ławka z kałamarzem, książki itp.). Na ile to możliwe chcemy odtworzyć wygląd klasy szkolnej z początku poprzedniego stulecia. Na tym etapie działania młodzież będzie poszukiwać przedmiotów, wykorzystując związki rodzinne, sąsiedzkie i instytucje wiejskie. Gimnazjaliści w trakcie realizacji tego etapu nauczą się aktywnie współpracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy, przeprowadzać wywiady, dzielić pracę w zespole i komunikować się ze sobą i światem;
* ogromną rolę w powodzeniu naszego projektu mieć będzie umożliwienie uczniom korzystania z kamery, dyktafonu, aparatu cyfrowego i komputera z dostępem do internetu. Młodzież powinna wykorzystywać te środki podczas realizacji zadań, co stanowi główny element wyrównywania szans naszej młodzieży w odniesieniu do dzieci z większych ośrodków;
* po zgromadzeniu sprzętu przystąpimy do wykonania zadań, które utrwalą dla potomnych przeszłość naszej okolicy:
- albumów zawierających zdjęcia, rysunki wraz z opisami (w języku polskim, niemieckim i angielskim) kapliczek wiejskich, starych budynków, pomników przyrody i urokliwych zakątków,
- filmowej opowieści o Rytlu autorstwa młodzieży oraz filmu dokumentalnego, który przybliży dawne zawody (rolnik, cieśla, rybak, kolejarz, stolarz, flisak),
- mapy Rytla, uwzględniającej miejsca, zaprezentowane w albumach.

Ta lista powinna ulec zmianom zaproponowanym przez młodzież w trakcie pracy.

8.Planowane efekty projektu.
Autorzy projektu zakładają, że się, że młodzież nauczy się:
- współpracować w grupie (80% uczestników),
- pozyskiwać z różnych źródeł informacje dotyczące historii Rytla (100%),
- obiektywnie i realnie oceniać swoje umiejętności, możliwości (50%),
- kulturalnie i efektywnie komunikować się z sobą i ze światem (80%),
- posługiwać się kamerą, aparatem fotograficznym, dyktafonem, komputerem, drukarką, kopiarką (90%),
- posiadać i realizować własne pomysły (90%),
- stosować w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach (60%),
- selekcjonować, poddawać ocenie gromadzone wiadomości i przedmioty (90%),
- lepiej posługiwać się językiem niemieckim (Pomorze w przeszłości należało do państwa niemieckiego, zamieszkiwała je liczna mniejszość niemiecka, żywe są kontakty polsko-niemieckie, funkcjonuje wakacyjna wymiana młodzieży między zaprzyjaźnionymi miastami - Czerskiem - Boizenburgiem) i językiem angielskim (w związku z tworzeniem wielojęzycznych folderów i tłumaczeniem informacji o Rytlu zamieszczanych w internecie),
- szanować swoją małą ojczyznę i być dumnym z jej przeszłości (100%).

Ewaluacja zamierzonych celów polegać będzie na:
- analizie dokumentów (dzienników lekcyjnych, sprawozdań posiedzeń rady rodziców),
- obserwacjach nauczycieli, dyrekcji,
- przeprowadzeniu wśród bezpośrednich odbiorców projektu ankiety na temat atrakcyjności, przydatności realizowanych pomysłów,
- opiniach ekspertów (wychowawców, pedagoga szkolnego, sołtysa i rady sołeckiej).

9. Realizatorzy projektu - wolontariusze - i ich kwalifikacje:
- polonista
- historyk, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i nauczania zintegrowanego
- geograf i historyk
- germanista i ekonomista
- przyrodnik, nauczyciel wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego
- informatyk i technik
- przyrodnik, biolog i chemik
- anglista i polonista
- dyrekcja szkoły
- referentka.
 

Opracowanie: Jolanta Oelrich, Barbara Kasprowicz-Piórkowska, Małgorzata Olsińska,
Anna Jażdżewska, Katarzyna Dalke.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5086
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.67Ilość głosów: 3
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016