Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Elżbieta Engler
Uroczystości, Scenariusze

Jasełka

- n +

Jasełka

Osoby występujące:
Maryja z Dzieciątkiem
Józef
Archanioł
Anioły - 3 osoby
Pasterze - 3osoby
Trzej Królowie
Dzieci

Wchodzi anioł 1

Anioł 1
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
i jako słońce niebo jaśnieje?
Chrystus, Chrystus nam się narodził,
aby nas od piekła oswobodził.

Wchodzi Maryja z Dzieciątkiem, Józef i anioł

Maryja:
Każda odmówiła nam gospoda
i nikt nie udzielił pomocy.
I nikt nam ręki nie podał.
Bezdomni jesteśmy wśród nocy.

Józef:
Pewno Ci zimno, drżysz cała.
Muszę coś znaleźć dla Ciebie,
abyś choć trochę się przespała,
nim gwiazdy zbledną na niebie.

Po chwili:

Co widzę: obok jest szopa dla owiec
I żłobek słomą wysłany.
Będzie cieplej Dzieciątku w tym żłobie.
Tu zostaniemy do rana.

Maryja:
Już się, Józefie, nie smucę
I nawet nie jestem zmęczona,
Czyż mogą troski powrócić,
Gdy Jezus w moich ramionach

Maryja i Józef idą do szopki

Odsłona 2

Pasterze przy ognisku

Anioł II:
Anioł w nocy pasterzom, którzy trzody strzegli,
o tym Królu powiada, by do stajni biegli:
"W stajni leży to Dziecię,
tam Je w żłobie znajdziecie,
spowite w pieluszki.
Ten Aniołom panuje, wszystkim ludziom króluje,
śliczny, choć malutki."

Pasterz I:
Śpijcie spokojnie. Ja czuwam nad trzodami.
Będę śpiewał, będę nucił
i czas do poranka piosenkami krócił.

Dołożę drewna trochę do ogniska,
by braciom pastuchom nie zmarzły nożyska.

Zauważa jasność - Gwiazdę Betlejemską (gwiazda się świeci)

Co to? Czy oczy moje śpiące?
Oto widzę: wielka gwiazda płonie
i świeci jasno niby słońce.
Czyżby już nastał świata koniec?

Archanioł:
Nie lękaj się! Jestem posłem z nieba
i przynoszę niesłychaną nowinę,
w którą mimo wszystko wierzyć trzeba:
W Betlejem Panna zrodziła Syna!
Jest to Syn Boży i Odkupiciel
oczekiwany od lat tysiąca.
Choć w nędznym żłobie, lecz to Zbawiciel
początku nie mający i końca.
Pobiegnij prędko i obudź pasterzy,
By pokłon Dzieciątku oddali.
Niechaj pospieszą wszyscy, którzy wierzą:
Bogaci i biedni, wielcy i mali.

Na scenę wchodzą Anioły

Pasterz I (budzi swoich kolegów):
La Boga! Niebo się pali!
Z nieba zstępują Anieli biali!
Antek! Bartek! Wstawajcie!

Archanioł:
Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Nie bójcie się, pasterze.
Oto zwiastuję wam radość wielką:
Dzisiaj w Betlejem, w mieście Dawidowym
narodził się wam Mesjasz, Zbawiciel świata.
Idźcie Go powitać.
A to jest znak, po którym go poznacie:
Znajdziecie Niemowlę nowo narodzone,
w pieluszki spowite, w żłobie położone.

Aniołowie wychodzą.

Pasterz II:
Miły nasz Bartosie, co na to mówicie?
Cóż to mamy robić?
Jakże nam radzicie?

Bartosz - pasterz I
Dyć, to mili bracia, samiście słyszeli,
Co święci Anieli do nas powiedzieli.
Ino nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy,
że nam iść kazali, gdzie się światło błyszczy.

Pasterz III:
Już ja wcale nie pojmuję tego:
Mam iść do Betlejem, a nie wiem dlaczego.

Pasterz II:
Jak się rzecz ta miała,
historyja cała
została spisana,
którą sobie czasem
nucę pod szałasem.

Ach, ta Ewa nagrzeszyła, kłopotu nas nabawiła,
z wężem w raju rozmawiała,
jabłko z drzewa skosztowała i zgrzeszyła.
Adam z raju wypędzony, ród ludzki grzechem skażony,
ale go z kłopotu tego
Matka Syna Przedwiecznego wybawiła.
Dziś we żłobie odpoczywa,
z nieba zszedłszy, Prawda Żywa,
od aniołów ogłoszony,
z Panny w stajni urodzony, Odkupiciel.

Pasterz III:
Więc Jemu dziś od nas ma być cześć oddana.
Pójdźmy do Betlejem witać tego Pana.

Pasterze razem:
Pójdźmy! Pójdźmy!

Pasterz I:
Jakże? Podarunków żadnych nie weźmiemy?
Z pustymi rękami przed Panem staniemy?

Pasterz II:
Tak wielkiemu Panu cóż my biedni damy,
Skoro nic godnego dla niego nie mamy?

Pasterz III:
Każdy da, co ma. Czy mało, czy wiele,
Zabrawszy w kobiele, zaniesiemy Panu.

Pasterz I:
Ja dam Dzieciątku kilka pieluszek.

Pasterz II:
A ja trochę mąki i masła garnuszek.

Pasterz III:
Ja dam Mu własny barani kożuszek.

Pasterz I:
A ja serek i jajka w kobiałce.

Pasterz II:
Wziąłem też z domu bochenek chleba.

Pasterz III:
A ja garniec świeżej śmietany.

Pasterz I:
Przynieśliśmy wszystko, co potrzeba.

Wszyscy pasterze:
Chociaż ubożuchne te ofiary,
Bóg patrzy na serca - nie na dary.

A teraz ruszajmy witać Boga,
Bo jeszcze przed nami długa droga.

Pasterz I:
Gwiazda nam drogę do Pana wskaże.
Biegnijmy prędko, upaść na twarze.

Pasterz II:
Zanieśmy dary Dziecinie z nieba.

Pasterz III:
Prości pasterze, więc proste dary,
miłość zaś wielka i nie ma miary.

Pasterze śpiewają (idąc do stajenki):

Pójdźmy wszyscy do stajenki
do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję Matkę Jego.
Witaj Jezu ukochany,
od Patryjarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

Odsłona III - stajenka

Pasterz II:
Witaj Mario, witaj Boże Dziecię!
Czy w domu Boga pasterzy przyjmiecie?

Pasterz III:
Chcemy się skłonić Panu naszemu
Synowi Boga tu zrodzonemu.

Maria:
Dzięki składamy wam za odwiedziny.

Józef:
I za dary wasze dla Bożej Dzieciny.

Maria:
Rad jest Bóg Ojciec, patrząc na to z nieba.
Lecz siądźcie w ciszy, bo spać chce Maluszek,
Ja kołysankę zaśpiewać Mu muszę.

Śpiewają wszyscy:

Lulajże, Jezuniu, moja perełko.
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj.

Pasterz I:
O, patrzcie, do stajenki idą Trzej Królowie,
Idą w pięknych, drogich szatach,
w koronach na głowie.

Śpiewają wszyscy: (królowie powoli idą w kierunku stajenki)
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie spiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie:
Chcecie widzieć dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
ni berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

Kacper:
W moim kraju, hen daleko, słyszałem o Tobie.
Witam Ciebie, Królu- Dziecię położone w żłobie.
Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła.
Złoto w darze Ci przyniosłem, Dziecineczko miła.

Melchior:
Ja przyniosłem Ci kadzidło wonne i pachnące,
By Cię uczcić Boże Dziecię, na sianku leżące.

Baltazar:
A ode mnie wonna mirra dla Ciebie zebrana,
Boś z wielkiego nieba zstąpił, aby cierpieć za nas.

Anioł II:
Trzej Królowie od Wschodu przybyli
I dary Panu kosztowne złożyli.

Do żłobka idą małe dzieci

Nad stajenką gwiazda świeci,
Do stajenki idą dzieci.
Idą dzieci w równych rządkach,
Niosą dary dla Dzieciątka

Dziewczynka:
Do żłóbeczka Twego Jezu, dzisiaj bieży społem
wierna Tobie polska dziatwa, bijąc kornie czołem.
Lecz szczęśliwi pastuszkowie, o, świat im zazdrości,
Cóż my damy, któż wypowie, w dowód tej miłości?

Chłopiec:
Wiesz Ty, Boża Dziecineczko, jak my Cię kochamy,
Więc u Twoich nóżek świętych serca swe składamy.
Pragniem Tobie służyć szczerze i Matuchnie drogiej,
więc w prastarej ojców wierze spieszmy pod Twe nogi.

Dzieci kolejno po wypowiedzeniu swojej kwestii podchodzą do żłóbka i składają wykonane przez siebie czerwone serduszka

Dziecko I:
Witaj, Jezu malusieńki,
Zbawicielu nasz.
Przyszły dzieci do stajenki,
Ty nas dobrze znasz.

Dziecko II:
Przynosimy serca małe,
Weź je w rączki Swe.
Daj nam rosnąć
na Twą chwałę,
naucz kochać Cię.

Dziecko III:
Pokłoniliśmy się Panu,
zaśpiewali skocznie,
teraz cicho odejdziemy,
niech Dziecię odpocznie.

Dziecko IV:
Lecz nie smućmy się, że trzeba
odejść od żłóbeczka,
zabierzemy z sobą z nieba
uśmiech Dzieciąteczka.

Wszystkie dzieci razem:
Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu.
Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.

Maryja:
Przy Bożym żłóbku się zebrali
pasterze, którzy cud uznali,
prości ludzie i dzieci o silnej wierze,
przynieśli czyste dusze w ofierze,
oraz królowie, świata mocarze,
którzy swą mądrość przynieśli w darze.
Łaska mądrości była im dana
Po to, ażeby poznali Pana.

Epilog

Wszyscy na scenie

Anioł I: (trzymając w ręce zapaloną świecę Caritas)
Dziś gwiazdy blask, świąteczny czas,
więc odrzućmy w dal, smutki i żal
i strach, co nas krępuje.
Pozwólmy światłu działać w nas,
Niech piękno w nas buduje.

Nie bójmy się! Radujmy się!
To światło jest miłością.
W świąteczny czas, ten gwiazdy blask
darzy nas Bożą mądrością.

Dziecko:
Czegóż w ten miły wieczór pragnąć nam dla siebie?

Aby spokój i pokój ogarnął serca nasze
i nastrój świąteczny zagościł w nim także,
byśmy mogli w ten cichy wieczór wziąć opłatek biały,
serdecznie go przełamać z kimś bliskim, kochanym.
I daru miłości też życzmy sobie wzajem,
Bo ci są tylko szczęśliwi, którzy dar ten znają.

Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki
upłyną piękne chwile polskiej Wigilii
ze wspólnie śpiewaną kolędą, upragnionym gościem przy stole,
w kochającym rodzinnym kole.

Na zakończenie wszyscy śpiewają po jednej zwrotce w 3 językach: "Cicha noc"

Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schlaft einsam wacht,
Nur das traute hochheilige Paar
Schlaft in himmlischer Ruh,
Schlaft in himmlischer Ruh.

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright,
Round jon Virgin mother and child.
Holy Infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
 

Opracowanie: Elżbieta Engler

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 98578
 
   Komentarze
 • Tynka, 2005-09-16

  Opracowanie znakomite. Najważniejsze jest to że chwyta za serce! Mam
  nadzieję że nikt się nie pogniewa jak je wystawię z dzieciakami:-)

 • melisa, 2005-11-16

  Bardzo ladne przedstawienie szczegolnie epilog =')

 • Ola, 2005-11-25

  Bardzo dobre ale brakuje jednego wersu w "Cichej nocy" po niemiecku...

 • Ola, 2005-11-25

  Bardzo dobre ale brakuje jednego wersu w "Cichej nocy" po niemiecku...

 • siagosia, 2005-11-25

  Również mi bardzo się podoba

 • Fiona, 2005-11-29

  Podobało mi się choć nie przeczytałam całego ale wykorzystam je na
  przedstawieniu w domu opeki. Dzieki Bogu za internet :)

 • Googa, 2005-11-30

  Robi wrażenie. Podziwiam autorkę.

 • Karolinka, 2005-12-09

  Barzo sympatyczna treść. Jesteśmy w trakcie przygotowań do Jasełek o
  tej treści :) Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie pomyślnie :)

 • Marysia, 2005-12-10

  Są bardzo fajne tylko troche długie

 • Barbarella, 2005-12-15

  Fajne tylko długaśne. Nie przeczytałam całego bo nawet gdybym chciała
  to nie bardzo... Mam pakiet...:/// Ale troche przeczytałam. exstra!!!
  Mam we wtorek na kółko polskiego przygotować Jasełka razem z
  przyjaciółkami... EXSTRA i jeszcze raz EXSTRA!!!!!!

 • wostas, 2005-12-26

  w pierwszy i w drugi dzień świąt mieliśmy w Hajdukach (Chorzów Batory)
  jasełka z tego tekstu przy żywej stajence wszystkim się podobało pod
  koniec nawet kuce i osioł zaczęli rżeć

 • ewa, 2006-01-26

  są długie ale treść jest ciekawa i wciągająca

 • NATALIA, 2006-01-26

  jest suber bardzo mi się podoba te jasełka są świetne ja ich oceniam
  na 6+

 • wiki, 2006-03-11

  no zgadzan się ze wszystkimi ale też się zgadzam że jest długie hehe
  i jest na 6+.

 • wiktoria, 2006-03-18

  zgadzam si.ę ze wszystkimi. :)

 • iwutek22, 2006-09-11

  Fajne, treść wciągająca, <<"wyganiających" gospodarzy>>>...6tka!

 • ewka, 2006-09-27

  fajne ale mogło by być dłuższe osobiście prowadze kółko teatralne i
  jak dla mnie to trochu zakrotkie no ale coź

 • Ela, 2006-10-10

  super

 • jadwiga, 2006-10-20

  Bardzo mi się podobają te jasełka. Dołożyłabym tylko parę kolęd i może
  rozbudowala role królów.

 • eliza, 2006-10-21

  moga byc ale ja potrzebuje jaselka na 8 osob:(

 • ewulka, 2006-11-02

  super daje 6

 • pati03, 2006-11-07

  Mi się bardzo podobają te jasełka.W szkole może je przedstawimy:D

 • karolka Chojewo, 2006-11-13

  nawet fajne,może być więcej kolęd i osób

 • hanka, 2006-11-15

  super! dzięki, tego szukałam!

 • Iwa, 2006-11-18

  Dzięki za pomysł, wystawiamy jasełka w naszej świetlicy

 • gigy, 2006-11-19

  ssuppperr

 • Madzik, 2006-11-21

  Świetne jasełka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Monia, 2006-11-26

  Tego szukałam przez 2 dni. teraz na podstawie tego scenariusza
  napiszę własny i zaskocze naudzycielke. O ile się uda...

 • Nati, 2006-11-27

  Dzięki Ci, jesteś kochana!!!!!!!!!

 • justyna, 2006-11-27

  terz robimy w budzie jasełka jestem kucharzem,aniołkiem,niewolnicą i
  maryją duzo niee.

 • Zuzia, 2006-11-29

  ej dajcie coś krótkiego na cztery osoby. cio?????

 • opertator, 2006-12-04

  komentarz czeka na akceptację! prosze o komentarze z góry dziękuje

 • oprrator, 2006-12-04

  dzieki za komentarze-pozytywy! oczywiscie

 • Michał, 2006-12-05

  ten scenarjusz jest fajny !!!!!!! - Ok !!!!!!!!!!

 • zelka, 2006-12-07

  mozecie dać cos krutszego tak gdzieś na 7 osób

 • obcy, 2006-12-11

  beznadzieja

 • domkka, 2006-12-13

  super

 • niki, 2006-12-22

  niezłe te jasełka

 • karooooooooooooolja, 2007-01-04

  no znm lepsze

 • Kaja-Karolina, 2007-01-09

  SuPPER TO MASZ

 • patrycja, 2007-01-15

  ja przectawiam to w środe 17.1.2007 roku to jest super

 • Pauliska, 2007-10-29

  SUper fajne ;]

 • Aga, 2007-11-03

  kilka urywków wykorzystam w swoich jaselkach

 • pempek, 2007-11-08

  te jasełka są świetne poprostu brak mi słów.

 • aga, 2007-11-18

  Fajny scenariusz ,normalne postacie .SUPER !

 • beti, 2007-11-21

  niezła robota tak dalej :)

 • Madzja, 2007-11-24

  super te jasełka...właśnie trzeba mi kilka scenek do scholl ...czy
  mogę pożyczyć na wieczne oddanie?? :)

 • alka, 2007-12-02

  superrrrrrrrr masz to jednym słowem odjazdowe i
  zajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 • kinga, 2007-12-05

  super jasełka

 • 123456, 2007-12-05

  robimy takie same

 • anka, 2007-12-11

  mogło by byc więcej aniołów popr wiecej ról

 • kasia glinka, 2007-12-12

  lubie jasełka bardzo ładnie

 • AlDIII, 2007-12-19

  sliczniaste to

 • maja, 2007-12-19

  rok temu mieliśmy jasełka na podstawie tych zwrotek

 • szalcia, 2007-12-21

  dłógie ma ,pani talent! niech pani napisze książkę z różnymi tekstami
  jasełek

 • szysza, 2007-12-23

  fajne te jasełka ale szkoda że niema diabła śmiertki heroda i więcej
  kolęd

 • MaciekQQ, 2008-01-06

  Ja biore w jasełkach udział jako król i mam inny tekst:D

 • aakaka, 2008-01-10

  dlaczego niema scenki z cherodem

 • aga, 2008-01-30

  długie ale fajne super

 • Czesio, 2008-03-16

  Czesio lubi jaselka
  haha

 • Livia, 2008-09-07

  Szkoda, że nie ma diabła i Heroda, te postacie zawsze dodają trochę
  akcji i rozbawiają widzów.

 • Natalia, 2008-10-29

  Pozyczam kolende w 3 jezykach :)

 • Ne$$$ka, 2008-11-18

  Super uwielbiam jasełka.:-)

 • nika, 2008-12-14

  super jasełka :))) a przy tym kolęda w 3 językach super!!!

 • nika, 2008-12-14

  SĄ SUPER PRZECZYTAŁAM JUŻ JE 5 RAZY

 • babciakrawcowa, 2008-12-15

  Mam 2 dni na uszycie wnukowi stroju dziecka. Jak wygląda taki stroj?

 • zlośnica, 2008-12-16

  ekstra

 • psitata333, 2008-12-19

  JEST BARDZO ŁADNE I FAJNE :-)

 • agata, 2008-12-20

  jamialam takiejaselka ale bylam elzbieta a teraz mam tipsy chocmam 8
  lat

 • agata OBO., 2008-12-20

  tez mialam jaslka ale bylam ELZBIETA

 • daria, 2008-12-23

  ładna teść podoba mi się

 • Pati Pati, 2015-11-17

  Extra bardzo fajne

 • mckrater, 2015-11-30

  Bardzo dobre • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 5.07  Ilość głosów: 270
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016