AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Kubiak
Przyroda, Konspekty

Krajobrazy nizin - powtórzenie wiadomości

- n +

Krajobrazy nizin - powtórzenie wiadomości

Scenariusz lekcji przyrody w klasie piątej

Cele ogólne:
- Utrwalenie wiedzy o nizinach Polski
- Kształcenie umiejętności pracy zespołowej

Cele szczegółowe:
Wiadomości:
Uczeń
- nazywa niziny wchodzące w skład pasa nizin
- wymienia główne miasta, rzeki w pasie nizin
- wymienia parki narodowe na nizinach
- nazywa gatunki grzybów jadalnych i trujących
- wymienia objawy zatrucia grzybami
- zna najważniejsze zasady grzybobrania
- nazywa gatunki paproci chronionych w Polsce
Umiejętności: Uczeń
- rozpoznaje niziny po podanych cechach
- pokazuje omawiane obiekty na mapie
- rozpoznaje zwierzęta i rośliny chronione
- rozpoznaje grzyby po wyglądzie i opisie
- przyporządkowuje gatunki roślin i zwierząt do odpowiednich parków narodowych
Postawy: uczeń
- współpracuje w grupie
- rozumie potrzebę ochrony niektórych gatunków roślin i zwierząt
- rozwija samodzielne myślenie
- stosuje się do regulaminu gry

Metoda: burza mózgów

Forma pracy: konkurs zespołowy

Środki dydaktyczne: plansze i ilustracje, slajdy, kartki z pytaniami, mapa Polski

Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Czynności organizacyjne
2. Podanie tematu i celów lekcji
3. Podział na zespoły (losowanie kolorowych kółek) i wybór liderów.
4. Podanie regulaminu konkursu

Część główna
1. Grupy kolejno odpowiadają na wylosowane przez lidera pytania
2. Nauczyciel uzupełnia, komentuje i punktuje poszczególne odpowiedzi
3. Liderzy liczą punkty zdobyte przez zespoły

Część podsumowująca
1. Ocena grup (w zależności od liczby zdobytych punktów)
2. Spostrzeżenia nauczyciela dotyczące pracy klasy, przygotowania uczniów do powtórzenia, dyscypliny i współpracy w grupach
3. Ocena zajęć przez uczniów.

Zestaw zadań przypiętych magnesem do tablicy odwrotną stroną. Nauczyciel odsłania zadanie dla grupy, która wylosuje kartkę z numerem zadania.

Zadanie 1
Na podstawie opisów rozpoznaj o jakie grzyby chodzi:

Bardzo smaczny grzyb jadalny, ale tylko kapelusz (smażony tak, jak kotlet smażony). Kapelusz pokryty brązowymi, dachówkowato odstającymi łuskami. Trzon wewnątrz pusty (niejadalny) z bulwiasto zgrubiałą podstawą i ruchomym pierścieniem.

Grzyb śmiertelnie trujący. Kapelusz lekko zielonkawy z białymi blaszkami. Podstawa trzonu tkwi w odstającej białej pochwie. Zapach słodkawy, odrażający.

Młode osobniki mają jasny, a dojrzałe brązowy kolor kapelusza i wyraźnie rozszerzony trzon u podstawy. Na spodniej stronie kapelusza znajduje się warstwa rurek o białym lub żółtym zabarwieniu.

Zadanie 2
Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach paprotniki. (Załączone dowolne 3 ilustracje paprotników).

Zadanie 3
Rozpoznaj przedstawione typy pędów u skrzypów. (Załączone ilustracje)

Zadanie 4
Rozpoznaj przedstawione na przeźroczach rośliny i zwierzęta i podaj, w którym parku narodowym one występują. (np. przeźrocza przedstawiające żubra, mikołajka nadmorskiego, łosia)

Zadanie 5
Spośród przedstawionych grzybów wybierz 3 grzyby jadalne i podaj ich nazwy. (Plansza z grzybami jadalnymi i trującymi)

Kartki z pytaniami ułożone na osobnym stoliku lub biurku odwrotną stroną do góry:
Wymień co najmniej 3 objawy wskazujące na zatrucie grzybami.

Spośród wymienionych zasad grzybobrania wskaż 3 najważniejsze:
- Nie zbieraj starych, najczęściej robaczywych owocników.
- Nie zakłócaj ciszy mieszkańcom lasu.
- Zbieraj tylko dobrze znane ci grzyby, co do których jesteś pewien, że są jadalne.
- Grzyby ukręcamy bądź ścinamy nisko przy ściółce.
- Nie zabieraj na grzyby małych dzieci.
- Zebrane owocniki wkładaj do koszy a nie do plastikowych siatek.

Zadanie 1

Zadanie 2

Podaj 3 cechy, na które powinniśmy zwracać uwagę przy rozpoznawaniu grzybów.

Na jakie 3 grupy możemy podzielić grzyby kapeluszowe?

Podaj budowę grzybów kapeluszowych.

W Białowieskim Parku Narodowym można spotkać dużo zwierząt. Wymień 3 najbardziej charakterystyczne.

Jakie typy lasów porastają Puszczę Białowieską? Podaj co najmniej 3.

Wymień części w budowie paproci.

Podaj nazwy 3 paproci występujących w Polsce, które są pod ochroną? Powiedz, dlaczego są chronione.

Zadanie 3

Podaj 3 nazwy skrzypów.

Podaj nazwy 3 widłaków.

Zadanie 4

Podaj 3 miasta w pasie pobrzeży, w których są największe w Polsce porty morskie i wskaż je na mapie.

Jakiego rodzaju statki produkuje się w stoczniach Gdyni, Gdańska i Szczecina? Podaj 3 rodzaje.

Podaj 3 miejscowości nadmorskie znane z pięknych plaż.

Podaj 3 osobliwości charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Jakie parki narodowe znajdują się w pasie pobrzeży? Podaj wszystkie.

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajdują się 2 jeziora. Podaj ich nazwy i wskaż na mapie.

Dlaczego wydmy w Słowińskim Parku Narodowym nazywamy ruchomymi?

Wymień co najmniej 3 krainy należące do pasa nizin środkowopolskich. Wskaż je na mapie.

Które niziny zostały niemal całkowicie pozbawione lasów, a na ich miejscu powstały pola uprawne? Podaj 2.

Wymień 3 największe rzeki płynące przez Niziny Środkowopolskie. Wskaż je na mapie.

Podaj nazwy 2 nizin, które są słabo przekształcone przez człowieka. Wskaż je na mapie.

Jakie parki narodowe znajdują się na nizinach środkowopolskich? Podaj 3.

Polesie Lubelskie leży na terytorium 3 państw. Podaj ich nazwy.

Podaj 3 najbardziej charakterystyczne cechy Niziny Podlaskiej.

Na nizinach środkowopolskich leżą bardzo duże miasta. Podaj 3.

Zadanie 5

 

Opracowanie: Wioletta Kubiak
Samorządowa Szkoła Podstawowa
Gościcino

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7709


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.7Ilość głosów: 10