AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Wolska
Język polski, Scenariusze

Środki poetyckie (fragmenty "Pana Tadeusza") - scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum

- n +

Środki poetyckie (stylistyczne) w opisie ogródka Zosi na podstawie ks. I "Gospodarstwo" "Pana Tadeusza"

Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum

Czas trwania: 45 minut

Cele:
1) zapoznaje się z treścią wybranych fragmentów ks. I z "Pana Tadeusza".
2) Umiejętnie wyszukuje odpowiednich fragmentów i przykładów.
3) Bogaci słownictwo (w wypowiedzi ustnej i pisemnej  poprawa, korekta słowna prac pisanych w domu, odpowiedź na pytania zadawane na poprzedniej lekcji).
4) Odczytuje ze zrozumieniem swoje wypowiedzi.
5) Przypomina znane środki stylistyczne (artystyczne) i poznaje nowy  porównanie homeryckie, rozumienie znaczeń stylu i jego bogactwa w języku epopei narodowej

Formy pracy:
Praca indywidualna i w grupach

Metody pracy:
Burza mózgów, relacje- opowiadanie, heureza, metoda projektu - uczniowie wcześniej przygotują w grupach "obraz ogródka"

Przygotowanie:
Uczniowie w domu czytają I ks. "Pana Tadeusza" ze zrozumieniem, odpowiadają pisemnie na zadane pytania (ogólne i szczegółowe - systematyzują lekcji poprzedniej i wprowadzenie do następnej)

Wstęp:

Wprowadzenie - powtórzenie i utrwalenie (ustnych i pisemnych) informacji o wyglądzie Soplicowa i okolicy

Czynności:
1) uczniowie opowiadają, relacjonują, opisują (wygląd) folwarku, okolicy, uzupełniają wiadomości.
2) Argumentują cechy Gospodarza(w zadaniu domowym, gospodarność, gościnność, patriotyzm, obyczajowość)

Podanie tematu i celów lekcji:
1) zwrócenie uwagi na język epopei (odwołanie się do Homera), jego piękno, bogactwo słownictwa

Rozwinięcie:
1) Krótkie relacje w/wymienionych opisów (z pomocą nauczyciela), wygląd (opis) Słońca - porównania homeryckie wers 187 ks. I
a) wers 405 ks. II "warzywniak" i wers 85 ks. I "kwietnik w ogródku Zosi" - epitety, porównania, metafory w opisie kwiatów i warzyw
b) zapis w zeszycie własnymi słowami rozumienia metafor, porównań.

Zadanie domowe:
W formie tabeli wypisać:
1) porównania i porównania homeryczne, epitety i przenośnie z wybranych fragmentów.
2) Przeczytać ze zrozumieniem fragment II ks. "Pana Tadeusza" ("Zmierzch")
 

Opracowanie: Małgorzata Wolska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6268


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1.71Ilość głosów: 7