AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Kozioł
Różne, Różne

Analizowanie podziału terytorialnego kraju dla potrzeb administracji samorządowej

- n +

Analizowanie podziału terytorialnego kraju dla potrzeb administracji samorzadowej

Podział terytorialny państwa polega na wyodrębnieniu w ramach terytorium państwa mniejszych jednostek. Podziału terytorialnego państwa dokonuje się po to, aby ułatwić proces administrowania państwem. Podjecie decyzji o podziale terytorialnym państwa wymaga ustalenia stopni, liczby i wielkości jednostek terytorialnych, ich granic oraz siedzib władz. W każdej z jednostek podziału terytorialnego działają ściśle określone organy administracji publicznej.

Celem podziału terytorialnego jest ułatwienie procesu administrowania państwem.

Podział terytorialny państwa powinien być stabilny. Może on ulegać zmianom, ale zmiany te nie powinny być częste i powinny być uzasadnione dokonującymi się zmianami w otoczeniu.

Wyodrebnia się trzy rodzaje podziałów terytorialnych państwa:
- podział zasadniczy,
- podział pomocniczy,
- podziały specjalne.

Podział zasadniczy (podstawowy, ogólny) tworzony jest dla organów terenowych o kompetencjach ogólnych: dla terenowych organów administracji rządowej ogólnej i jednostek samorządu terytorialnego.

Od 1 stycznia 1999r. W Polsce obowiązuje zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny. Podział ten został wprowadzony Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego w Polsce są: gminy, powiaty, województwa.

Gmina - jest najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje ona określone terytorium i zamieszkałą na nim ludność. Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności.

Drugim szczeblem jest powiat. Przez powiat należy rozumieć lokalna wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Powiat obejmuje kilka graniczących ze sobą gmin lub cały obszar miasta. Zadania powiatu maja charakter uzupełniający do zadań gminy i koncentrują się na tych zagadnieniach, których realizacja przekracza możliwości pojedynczej gminy.

Trzecim szczeblem jest województwo. Województwo oznacza nie tylko największą jednostkę podziału terytorialnego kraju, lecz również regionalną wspólnotę samorządową. Zakres działania samorządu województwa nie narusz samodzielności powiatu i gminy. Podstawowym zadaniem województwa jest kreowanie rozwoju regionu oraz wykonywanie usług o charakterze i zasięgu lokalnym.

Podział pomocniczy - jest to podział, który dokonywany jest dla organów o charakterze pomocniczym wobec organów o podstawowym znaczeni (np. podział gminy na sołectwa czy dzielnice). Podział pomocniczy ma charakter uzupełniający do podziału pomocniczego. Jednostki wyodrębnione w ramach podziału pomocniczego nie mają odrębnej osobowości prawnej. Osobowość prawna posiadają jednostki terytorialne wyodrębnione w ramach podziału zasadniczego. Oznacza to m.in. że jednostki wyodrębnione w ramach podziału pomocniczego nie są uprawnione do zawierania umów.

Podziały specjalne państwa są dokonywane w celu wykonania takich zadań państwa, których wykonywanie w ramach podziału zasadniczego nie znajduje uzasadnienia (np. wykonywanie administracji górniczej, morskiej) Podziały specjalne uwzględniają specyfikę zadań, dla których są tworzone. Korzystna jest sytuacja, gdy jest jak najmniej podziałów specjalnych i gdy administracja specjalna jest dostosowana do zasadniczego podziału terytorialnego kraju.

Zadania z zakresu administracji są realizowane przez organy administracji publicznej.

Istnieją różne kryteria podziału organów administracji publicznej. Podstawowy podział dzieli organy administracji publicznej na organy administracji rządowej i organy administracji samorządowej. Kryterium podziału organów administracji publicznej na te dwie grupy stanowi charakter zadań realizowanych przez poszczególne organy administracji publicznej.

- organy administracji rządowej - realizują zadania rządu,
- organy administracji samorządowej - realizują zadania samorządu terytorialnego.

Innym kryterium podziału organów administracji publicznej jest terytorialny zasięg ich działania. Na podstawie tego kryterium można wyróżnić organy centralne i terenowe.

- zasięg działania organów centralnych obejmuje całe państwo.
- zasięg działania organów terytorialnych obejmuje jedynie wyodrębnioną jednostkę podziału terytorialnego (np. województwo, gminę lub powiat)

Kolejnym kryterium podziału organów administracji publicznej jest ich skład osobowy. Na podstawie tego kryterium można wyróżnić kolegialne (wieloosobowe) i jednoosobowe organy administracji publicznej.

- organy kolegialne podejmują decyzje większością głosów w postaci uchwał. Organami kolegialnymi są np. Rada Ministrów czy rada gminy
- zadania organów jednoosobowych są wykonywane przez jedną osobę. Organami jednoosobowymi są np. Prezes Rady Ministrów, wojewoda czy marszałek województwa.

ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Opracowanie: Elżbieta Kozioł

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 28913


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.58Ilość głosów: 12

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.