AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Maroszek
Różne, Różne

Roczny plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego w ZSE Nysa.

- n +

Roczny plan pracy Zespołu przedmiotowego
nauczycieli wychowania fizycznego
w ZSE Nysa w roku szkolnym
2000/2001- przykład


Lp. Zadania Forma pracy Odpowiedzialni Terminy
I Realizacja procesu dydaktycznego 1) Opracowanie rozkładów nauczania do poszczególnych klas i poziomów nauczania.

2) Wewnątrzszkolny system oceniania- opracowanie, wdrożenie, ewaluacja.

3) Opracowanie kryterium ocen z poszczególnych dyscyplin.

4) Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania z wychowania fizycznego oraz przepisami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 14.

5) Podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa i kultury widowisk sportowych. Przeciwdziałanie aktom agresji i chuligaństwa na obiektach sportowych.

6) Opracowanie programu dotyczącego profilaktyki uzależnień.
n-le wych.fiz.


kol. Maroszek, n-le wych.fiz.


n-le wych.fiz.

n-le wych.fiz.
n-le wych.fiz.kol. J. Satora
Do 15.09.2000


wrzesień 2000

wrzesień 2000

wrzesień 2000


na bieżącopaździernik 2000
II Przepisy BHP w czasie zajęć wych. fizycznego 1) Zapoznanie uczniów z przepisami BHP na zajęciach z wych. fiz.

2) Sprawdzenie stanu technicznego obiektów, sprawności zabezpieczeń przyrządów do ćwiczeń, boisk szkolnych, urządzeń w siłowni szkolnej.

3) Zakup nowych urządzeń dla potrzeb zajęć z wych. fiz.

4) Dbałość o sprzęt sportowy, salki do ćwiczeń, boisko sportowe.

5) Opracowanie regulaminu korzystania z salki gimnastycznej, siłowni.
n-le wych.fiz


n-le wych.fizkol. Maroszek,


n-le wych.fiz


kol. Maroszek, Satora
wrzesień 2000


cały rokwg. potrzeb


cały rok


październik 2000
III Doskonalenie zawodowe nauczycieli wych. fizycznego 1) Udział w konferencjach metodycznych i innych formach kształcenia n-li przez WOM.

2) Zdobywanie stopni awansu zawodowego.

3) Studia podyplomowe.


4) Praca w ramach zespołu przedmiotowego- samokształcenie.
n-le wych.fiz


kol. Palichleb, Satora, Chudzińska, Chudziński, Maroszek

kol. Maroszek, Chudzińska

n-le wych.fiz
cały rokokres stażu
cały rok


cały rok
IV Zawody sportowe, konkursy olimpiady, gazetki, rekordy itp. 1) Prowadzenie tablicy informacyjnej SIS.


2) Rozgrywki międzyklasowe w ramach SIS:
 • indywidualne biegi przełajowe,
 • sztafetowe biegi przełajowe,
 • tenis stołowy,
 • piłka siatkowa,
 • piłka koszykowa,
 • pływanie.
3) Organizowanie imprez sportowych:
 • Mistrzostwa klas I w LA,
 • VIII Otwarte Mistrzostwa Nysy w LA z udziałem olimpijczyków z Sydney.
 • Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych
 • Woj. Sztafetowe biegi przełajowe
 • Mistrzostwa Powiatu w pływaniu
 • Dzień Sportu Szkolnego


4) Konkurs " Najlepszy sportowiec szkoły "

5) Konkurs " Sport dla każdego"

6) Konkurs " Wiedzy o Igrzyskach sportowych"

7) Konkurs "Najlepszy sportowiec woj. opolskiego" zgłoszenie do konkursu wojewódzkiego

8) Gazetki tematyczne

9) Tabela rekordów szkoły

10) Wystawka osiągnięć sportowych uczniów

11) Prowadzenie kroniki szkolnej.

12) Współorganizacja kursu Animatorów Sportu

13) Zamieszczenie strony internetowej - "Najlepsi sportowcy w dziejach szkoły"

14) Spotkanie z uczestniczką paraolimpiady B.Bieganowską
Kol. Chudzińska, na bieżąco

Kol. Chudzińska
n-le wych.fiz

n-le wych.fiz
kol. Maroszek, Satora, Szewczyk
kol. Maroszek, Satora, Szewczyk
kol. Maroszek, Satora, Szewczyk
kol. Chudziński, Chudzińska
n-le wych.fiz.
SU, kol. Maroszek, Satora

kol. Maroszek,

kol. Maroszek,
SU,n-le wych.fiz.

kol. Satora, Maroszek

n-le wych.fiz.

kol. Satora, Maroszek

kol. Szewczyk
kol. Maroszek

kol. Maroszek, Satora, Szewczyk

kol. Maroszek

klasa II b
cały rok
cały rok


Wrzesień 2000


Wrzesień 2000
Marzec 2001
Marzec 2001
Luty 2001
Maj 2001
Cały rok
marzec 2001
cały rok
kwiecień 2001
luty 2001
cały rok
luty 2001
cały rok
cały rok
październik, grudzień 2000
maj 2001
grudzień 2000
V Rozwój sprawności fizycznej i zachowanie prozdrowotne uczniów. 1) Kształtowanie sprawności psychomotorycznej w czasie zajęć edukacyjnych.

2) Kształtowanie sprawności psychomotorycznej w czasie zajęć w ramach SKS.

3) Udział w imprezach sportowych zgodnie z kalendarzem SZS.

4) Współpraca z pielęgniarką szkolną.

5) Pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania się, wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm.

6) Udostępnianie uczniom literatury fachowej, materiałów szkoleniowych.

7) Propagowanie form aktywnego wypoczynku po zajęciach szkolnych- prowadzenie tablicy propagandowej.

8) Prowadzenie jesiennych i wiosennych badań sprawności, opracowanie wyników i zapoznanie z nimi nauczycieli i rodziców
n-le wych. fiz.


Kol. Satora, Chudziński, Chudzińska

n-le wych. fiz.

n-le wych. fiz.

n-le wych. fiz.


n-le wych.fiz,
biblioteka szkolna

SKS, n-le wych.fiz

n-le wych.fiz
Cały rok


Cały rok


Cały rok


Cały rok

Cały rok


Cały rok


Cały rokDo 20.09.
VI Rozwój predyspozycji i zainteresowań sportowych i prozdrowotnych uczniów w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 1) Wznowienie działalności SKS
2) Nabór młodzieży do sekcji MKS Ekonomik, SKS.


3) Specjalistyczne szkolenie młodzieży w sekcjach.4) Prowadzenie zajęć w ramach SKS w sekcjach:-lekkoatletyczna-gier zespołowych-tenisa ziemnego


5) Udział w zawodach sportowych.

6) Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej uczniów poza szkołą
Kol. Satora, Chudziński, Chudzińska

Kol. Satora, Chudziński, Chudzińska

Kol. Satora, Chudziński, Chudzińska

n-le wych. fiz.

n-le wych.fiz.
Wrzesień 2000


Cały rokCały rok

Cały rok


Opracowanie: mgr Barbara Maroszek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8928


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 3