AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Ozga
Religia, Scenariusze

Misterium paschalne

- n +

Misterium paschalne

Narrator:

Gromadzimy się dzisiaj, jako wspólnota naszej szkoły wokół stołu wielkanocnego. Za kilka dni zasiądziemy do niego w gronie rodzinnym, by wspólnie przeżywać radość Zmartwychwstania Pańskiego. Będziemy cieszyć się ze zwycięstwa Jezusa nad złem i szatanem, będziemy śpiewać radosne ALLELUJA. Teraz zapraszamy do krótkiej refleksji nad tymi wydarzeniami, które poprzedziły zmartwychwstanie Pana Jezusa, nad wydarzeniami, przez które dokonało się dzieło naszego odkupienia. Życzymy, by te chwile zatrzymania się, zaduma otworzyły nasze serca na tajemnice Bożej miłości.

WIELKI CZWARTEK

Narrator:
Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował....Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
(J 13, 1. 4-5)

Przykazanie nowe daję wam....

Głos I
Zwyczaj nakazuje
pochylać się przed ważnymi osobistościami,
które wzbudzają szacunek,
przed bohaterami, którzy wsławili się wielkimi czynami,
przed uczonymi,
którzy dokonali wielkich odkryć.

Głos II
A, ty, Panie,
schylasz się i klękasz,
aby umyć nogi skromnym rybakom,
Twoim uczniom, Twoi przyjaciołom.
Nie chcesz, by Ci służono,
lecz sam pragniesz służyć,
by im okazać szacunek.

Głos III
Ty, Panie,
tym uczynkiem dałeś nam przykład:
Największy jest ten,
kto gotów jest służyć innym.

Ty, Panie,
wzywasz nas, abyśmy się
nawzajem miłowali.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć...

Głos IV
Przed Tobą, Panie,
pochylam się i padam na kolana.
bo Ty, Panie,
z miłości przyszedłeś, aby służyć
i z miłości rzuciłeś się na kolana.

Narrator:
Siadają do stołu, do ostatniego posiłku. Jezus rozdziela chleb i wino. Daje im swoje Ciało, które będzie wydane i Krew, która zostanie wylana.

Tyś w Wieczerniku chlebem się stał /2 zwr/.....

Głos V
Dusza się topi w blasku powodzi
I rozprzestrzenia -
W maleńkiej Hostii z niebiosów schodzi
Bóg do stworzenia.

I mgłą wzruszenia zachodzą oczy -
Cóż to się stało?
Nierozerwalnie z nędzą zjednoczył
Bóg Swoje Ciało.

Głos VI
Krew Przenajświętsza w serce przecieka
Zbawczym strumieniem.
Bóg swa wszechmocą małość człowieka
Bóstwem spromienił.

Rozum ustaje, cichnie i taje
W tej tajemnicy.
Świat cały ginie, istnieć przestaje -
Bogiem się sycę.

Panie, dobry jak chleb /1 zwr./.....

Głos VII
Serce się pali największym żarem -
Bóg się w nim skrywa,
On je przemienił w ołtarze ofiary,
W monstrancję żywą.

Pozostań w sercu moim na wieki,
Pamiątko droga,
Gdy pójdę ludziom w świecie dalekim
Rozdawać Boga.

WIELKI PIĄTEK

Narrator:
A On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku Jezusa. (J 19, 17-18)

Rozpięty na ramionach.....

Głos I
Wszystkim stroskanym,
Wszystkim cierpiącym,
Wszystkim plączącym,
Wszystkim zalęknionym
Mówisz:
"Nie traćcie nadziei.
Ufajcie Mi.
Ja jestem z wami.
Ja was nie zostawię.
Moim krzyżem
Znaczę wam drogę życia."

Głos II
On ciebie kocha na pewno.
Jesteś Jego Królewną,
On Twoim Królem.
Chce się podzielić
Jak chlebem,
Chwałą, rozkoszą, niebem,
Ale i bólem.

Głos III
Patrz - jaki tron miał na ziemi:
Na krzyżu miedzy łotrami
Nagi zawisnął.
Cierpieć - to z Nim królować,
Pod krzyżem trwać - to miłować
Boga nad wszystko.

Za to, że tak mało kocham....

Głos IV
"Wypełniło się!"
Wszystko się wypełniło,
co Ojciec zamierzył.
Pokarmem Jezusa
było pełni Jego wolę.
Jezus był posłuszny Jego woli,
aż do śmierci.

Głos V
Jezus nie zostawił Sobie nic:
oddał wszystko.
Wydał samego siebie
na cierpienie i śmierć.
Dobrowolnie oddał życie
z miłości do nas,
z miłości
do wszystkich ludzi.

Głos VI
Oto my, Jezu Chryste,
padamy przed Tobą na kolana
i patrząc w twoje oblicze
wołamy do Ciebie, naszego Pana:
"Dziękujemy Ci Panie, nasz Boże!"

Krzyżu święty, co świat obejmujesz...

WIELKA SOBOTA

Narrator:
Wielka Sobota jest pamiątką zstąpienia Jezusa do otchłani i spoczynku Jego ciała w grobie. Kościół tego dnia czuwa przy grobie swego Oblubieńca, oczekując na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu przynosimy do pobłogosławienia pokarmy przygotowywane na stół wielkanocny.

Jezus, najwyższe Imię...

Głos I
Wśród zieleni i pachnących kwiatów,
Które ręka hodowała troskliwa,
Jezus cicho pod ołtarzem spoczywa,
Jezus, śmiercią wyrwany z rąk katów.

Głos II
Patrzę w oczy, mgłą boleści zasnute
I na głowę, umęczoną cierniami,
ręce, nogi tępym gwoździem przekute...
- i me oczy przysłaniają się łzami...

Głos III
Wiem, że cierpisz i za moje też winy...
Myślę o tym dziś serdeczniej, goręcej...
-Dodaj siły, o mój Jezu jedyny!
Nie chcę grzeszyć, nie chcę grzeszyć już więcej!

Przepraszam Cię, Boże...

Głos IV
Niesiemy do Twego Kościoła,
Wszystko, co mamy od Ciebie:
Chleb, sól, białego baranka,
co chorągiewką kolebie.

Głos V
Jutro Wielkanoc już święta,
Jutro siądziemy do stołu.
I Ty, Jezu siądź z nami
I ucztuj z nami pospołu.

Głos VI
My wiemy, że ci ubodzy,
Których ugościć możemy,
To przyjaciele są Twoi,
Wśród nich, więc Ciebie znajdziemy.

Głos VII
Chodziłeś niegdyś po ziemi
Miedzy maluczkich, tak w gości.
Przyjdź i na nasze święcone,
Bo my też mali i prości.

Przygotuję Ci serce, o Chryste...

WIELKANOC

Narrator:
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła, więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono". Wyszedł, więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził piotra i przybył pierwszy do grobu....Nadszedł potem także Szymon Piotr...Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń...Ujrzał i uwierzył. Dotąd, bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, że On ma powstać z martwych.
(J 20, 1-9)

Zmartwychwstał Pan....

Głos I
Aż na trzeci dzień rano
Zadrżał kamień na grobie,
I grzmot wielki słyszano,
I Bóg w żywej osobie
Wstał z chorągwią rozwianą,
Wstał w jasności słonecznej,
Od wszystkiego bezpieczny,
I przebite wzniósł skronie,
I bok dzidą przeszyty.

Głos II
I szedł w górę, w błękity,
Żeby ludzie widzieli,
Że nikt nie jest zabity,
Tylko ziemia go dzieli;
Tak, jak ziarno zasiane
W bruzdy, w groby orane,
Co odrasta znów kłosem.

Jezus zwyciężył...

Głos III
Ja wierzę, że zmartwychwstałeś
I zwyciężyłeś śmierć.
Twoje cudowne zmartwychwstanie
Napełnia moje serce radością.
Świętuję je dzisiaj z Tobą,
Aby się napełnić radością i nieść ją wszystkim.

Głos IV
Świętuję je dzisiaj z Tobą,
Aby napełnić się światłem i nieść je wszystkim.

Głos V
Świętuję je dzisiaj z Tobą,
Aby napełnić się pokojem i nieść go wszystkim.

Alleluja, Alleluja, Alleluja -W.A. Mozart

Głos VI
Jezus wstał z grobu, jako pierwszy z wielu,
którzy zmartwychwstaną i żyć będą.
Ten dzień jest dniem Pana!

Głos VII
Bóg wskrzesił swojego Syna,
Bóg wskrzesza swoje dzieci -
Wszystkie dzieci ziemi!
Bóg tworzy nowy dzień!
To jest dzień Pana!
Zmartwychwstanie!

To pierwszy dzień,
To nowe stworzenie,
To jest dzień Pana!

Radujmy się i weselmy, bo Pan zmartwychwstał.

Misterium zostało przygotowane jako wprowadzenie w tajemnicę Odkupienia. Może uczestniczyć w niej dowolna liczba osób. Narrator relacjonuje wydarzenia z Pisma Świętego na tle odpowiednich przekroczy. W zależności od możliwości utwory muzyczne może wykonywać schola lub też można wykorzystać odpowiednie nagranie.

LITERATURA:

1. S. T. Błaszczyk. Prześwietlić Bogiem. Michalineum 1989.
2. Dzieci oczekują Wielkanocy. Red. M. Wiśniewska. Verbinum 1992.
3. Dzieci oczekują Wielkanocy. Red. A. Sujka. Verbinum 1995.
4. Halo, Boże to ja. Red. M. Śpiewakowska, R. Szpakowski. Wyd. Salezjańskie 1992.
5. Patrzymy w niebo. Antologia poezji religijnej dla dzieci. Red. H.M Natuniewicz, M. Wesołowska. Michalineum 1991.
- Kwiecińska. Na "Grobach",
- C.K Norwid. Zmartwychwstanie,
- S.Ottowa. Święcone,
6. Ks. Tymoteusz. Śmierć Pana Jezusa i moja. Różaniec 11/1999.

Opracowanie: Danuta Ozga

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9614


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.